Türkiye’deki her 100 öğrenciden 97’si eğitim sistemini başarısız buluyor..!

Gençlerin yüzde 83’ü iyi eğitim alamadığını düşünürken yüzde 84’ü okumak için yurt dışına gitmek istiyor. Gençlerin yüzde 54’ü, hiçbir siyasi partinin kendisini temsil etmediğini düşünüyor

Gençlerin sadece yüzde 2’si eğitimin çok iyi yönde değiştiği kanaati taşıyor

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM ile KONDA Araştırma Şirketi, “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerinde Rolü” adlı bir araştırma yaptı. 1950’den bu yana 72 yıldır yapılan tüm genel seçimlerde, siyasi partilerin eğitim vaatleri ve gerçekleşme oranını ilk kez masaya yatırıldı. 18-24 yaş arası 3 bin gençle görüşüldü.

Rapordaki başlıca tespitler şöyle:

“Gençlerin yüzde 54’ü hiçbir siyasi partinin kendilerini temsil etmediğini düşünüyor”

1950’den bu yana her seçimde, siyasetçilerin tekrar ettiği eğitim vaatlerinin başında, fırsat eşitliği, YÖK’ün kaldırılması, eğitime erişim, öğretmen yetiştirme, sınavların kaldırılması var. MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda ve 20. Milli Eğitim Şurası’nda sıralansa da hedefler değişmedi. Gençlerin yüzde 54’ü ülkedeki hiçbir siyasi partinin kendilerini temsil etmediğini düşünüyor.

Yüzde 45’i üniversite için harcanacak parayla iş kurmayı istiyor

18-24 yaş arası gençlerin yüzde 70’i eğitim sistemini sınıfta bıraktı.

Yüzde 70’i eğitimin kötüye-çok kötüye gittiğini düşünüyor.

Yüzde 2’si eğitimin çok iyi yönde değiştiği kanaati taşıyor.

Yüzde 67 için ekonomi, yüzde 47 için eğitim en önemli sorun.

Yüzde 95’i eleştirel-sorgulayan nesiller yetiştirilmesini istiyor.

Yüzde 45’i üniversite için harcanacak parayla iş kurmayı istiyor.

Yüzde 83 korkuyor

Toplumun yüzde 74’ü, gençlerin yüzde 83’ü istediği eğitimi alamadığı için korkuyor. Yalnızca yüzde 17 eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor. Toplumun yüzde 55’i eğitim sistemini kötü/çok kötü buluyor.

Yüzde 84’ü gitmek istiyor

Gençlerin yüzde 84’ü yurt dışında okumak ve ailelerin yüzde 67’si de imkanları olsa çocuklarını göndermek istiyor. Yüzde 95’i nitelikli eğitimin herkes için parasız olmasını bekliyor

soner