Türkiye işçi hakları konusunda 148 ülke arasında en kötülerden!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye 2022 yılında işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeden birisi. Endeks, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı, sendika faaliyetleri, toplu pazarlık ve grev hakkı maddeleri üzerinden uluslararası hukuk ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün standartlarına dayalı ölçülüyor.Sendikalaşmanın yaşandığı her işyerinde işçi kıyımı, baskı ve mobbingin devreye girdiği, birçok fabrikada bu nedenle direnişler yaşandığı, alınan yetkilerin patronların tepe tepe kullandıkları 6356 sayılı yasayla mahkeme kapılarında çürütüldüğü, yetki almanın aslanın ağzından ekmeği almak kadar zor olan barajlarla engellendiği Türkiye; Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Esvatini, Filipinler ve Guatemala’nın ardından dokuzuncu ülke, onu Myanmar takip ediyor.Endeks, 1 Mayıs’ın kent meydanları dışına sürüldüğü, dayatılan meydana çıkan işçiler ve sendika temsilcilerinin polis saldırısı ve gözaltına maruz kaldıkları, en küçük hak direnişinin karşısına polisin çıkarıldığı, kaymakamlık ve valilerin işçi eylemleri hakkında yasak kararları verdikleri, direnişlere önderlik eden militan sendika temsilcilerinin gözaltına alınıp tutuklandıkları yani sadece örgütlenme hakkının değil, eylem ve gösteri haklarının da fiilen gaspedildiği Türkiye gerçekliğinin bir özeti niteliğini taşıyor.Türkiye’nin listede bulunmasının nedenleri olarak geçen yıl yaşanan grevlere örnek verilirken özellikle şu 3 madde sıralanıyor:Grevlerin bastırılmasıSendikacıların tutuklanmasıSistematik şekilde sendika karşıtlığıBununla birlikte raporda Türkiye hakkında şu değerlendirme yapıldı:“Türkiye’de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs’ında 212 kişi gözaltına alındı.”