Toplumsal değişim ve dönüşümde eğitim, öğretim ve kültürün yeri..!

Sanırız en çok karıştırılan yada birbirlerinin yerine sıkça kullanılan sözcükler bunlar. Yani eğitim, öğretim ve kültür. Öncelikle bu kelimelerin anlamı geldiklerini açıklayalım. ÖĞRETİM, bir kişiye, çeşitli araç ve gereçlerden yararlanarak bilgileri öğretme işi.

KÜLTÜR, bir toplumun ortak değerlerini oluşturan, gelenekler, yaşayış tarzı, düşünce ve sanat varlıklarının toplamıdır. Toplumların gelişme sürecinde oluşan değerler, bunların kullanımı, gelecek nesillere aktarımı ve bunlar yaşanırken kişi bu değerlere ne oranda sahipse, ne oranda yönetebiliyorsa ona göre ölçütlendirilir, kültürlü yada kültürsüz.

EĞİTİM, insanları belli bir konuda bilgilendirme, beceri edindirme, yetiştirme, geliştirme ve topluma kazandırma sanatıdır. Eğitimin amacı, öğretilen bilginin gerektirdiği davranış değişikliğini sağlamak olmalıdır. Kısaca bilgili olmak ve eğitimli olmak farklı şeylerdir. İnsanlar içlerine doğdukları toplumlar tarafından, o toplumun birliğini, dirliğini ve sürekliliğini sağlayacak şekilde yetiştirilir. Örf, adet ve dini kurallar böyle çıkmış ortaya. Kurallara uymayanlar bir şekilde cezalandırılır ya da dıştalanır. Eğitim bir araçtır, kötü de iyiye de kullanılmasına aracılık edenler, o toplum düzeninde söz sahibi olanlardır. Bir toplum düzenini köleleştirmek, bağnaz nesiller yetiştirmek için de yararlanılabilir eğitimden. Eğitim yoluyla var olan değerler yozlaştırılabilir, sadece günlük çıkarlarını düşünen kişilerden oluşan bir toplum düzeni oluşturmakta amaçlanabilir. Doğru söylediği, yönetenleri eleştirdiği için, gençlere düşünmeyi öğütlediği için Sokrates i ölüme yargıçlarını mahkum etti? Böyle söylemek işin kolay tarafı olurdu…sadece yargıçlar değil, yargıya itiraz etmeyen tüm Atinalılar suçluydu!.Şimdi konuyu toparlarsak doğru olan eğitim, insanı yaratık olmaktan kurtaran, insan olabilmesini sağlayan, düşündürten, sorgulattıran eğitimdir. Bu nasıl sağlanır, doğru bilgiye ulaşmakla olur…doğru bilgi nedir…bilimsel olandir…Yani İilimdir, bilimi . Doğru kavrarsak,o bize rehberlik edecek ve toplumu değiştirmede yol gösterici olacaktır.