“Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yaşamsaldır”..!

Eğitim Sen İzmir Şubeleri Kadın Meclisi “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yaşamsaldır” şiarıyla Konak’ta bulunan Eğitim Sen 1 Nolu Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Kadın Sekreteri Aygül Şengül, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının sokakta, evde, işte, derste yani yaşamın her alanında yeniden üretildiğine ve yaşandığına işaret etti.

Şengül, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar ve cinayetlerin her geçen gün katlanarak arttığına dikkat çekti. Şengül şunları ifade etti:

“Geleneksel cinsiyet rollerinin aile, okul, hukuk, ahlak, din ve medya tarafından sistemli bir şekilde inşa edildiği ataerkil egemen işleyişte, eğitim sistemi bu eşitsizliklerin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’deki eğitim sisteminin özellikle kadınların ve kız çocuklarının geleneksel cinsiyet rollerini meşrulaştıran yapısı, AKP-MHP iktidar bloğunun muhafazakâr ve gerici cinsiyet anlayışı ile birlikte derinleşmektedir.”

“Geleneksel kadınlık rollerinin” İslami kurallar ile meşrulaştırmaya çalışıldığının altını çizen Şengül, MEB’in ders kitaplarıyla, aile yaşamını kutsayan ve kadını yok sayan politikaların sürdürücüsü olduğunu kaydetti. Şengül “Tekçi, gerici, cinsiyetçi müfredat ile ayrımcılık derinleşmekte, cinsel yönelim farklılıkları da yok sayılmaktadır. Karma eğitime yönelik müdahaleler, eğitimin dinselleşmesi ve çocukların geleneksel rol kalıpları ile yetiştirilmesine yönelik müfredatlar şiddetin ve cinsel istismarın da önünü açmaktadır” diye konuştu.

Şengül önerilerini şu şekilde sıraladı:

“-Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla Uluslar arası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.

– Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

-Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.

-‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing’ başlıkları hizmet içi eğitim konuları haline getirilerek tüm eğitim emekçilerinin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır.

-İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır.”