Tarihten Ders Almayanlar Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyemezler!

“Kişinin kendini proleter devrimin ve proletarya partisinin önderi olarak kanıtlaması için, teorik güç ile proleter hareketin pratik, örgütsel deneyimlerini bireylerinde toplamak zorundadır.” (Stalin)Yaşanmış tarihin dersleri ışığında geleceğe sağlam adımlarla yürümek için, öncelikle olgulara doğru bakmak ve hatalara, eksikliklere acımasız davranmak gerekiyor. Bu kadar zengin deney ve tecrübeye, birikime ve pratiğe sahip olan devrimci hareketin savaşımı sürekli ve istikrar içine sokamaması ve düşmanın her saldırısının ardından sil baştan yapması, devrimci ve komünist hareketin geleceğini ve gelişimini olumsuz yönde etkilemiş, olabildiği ölçüde geriye savrulmasını koşullamıştır. Bütün bunların özenle irdelenmesi gerekli olduğu ortada duran bir olgudur. Haliyle bunlar yanıtlanmadan ve hatalar, eksiklikler gerçekçi bir dille ortaya dökülmeden, istenen atılımın ve devrimci ve komünist hareketin gelişememe krizinden kurtulması, bozulma ve çürümeye devrimci bir cepheden müdahale edilerek ilerlemenin sağlanması imkansızdır. Nitekim, on yıldır yaşananlar bunları kanıtlıyor. Bilindiği gibi, teorinin, program ve strateji tarafından beslenen ve yönlendirilen günlük siyasal çalışmaları, -propaganda, ajitasyon, örgütlenme ve eylem- hem komünist öncü çalışma tarzını ve kadrolarını ve hem de önderliğini şekillendirdiği açık bir gerçektir. Diğer yandan, komünist öncünün önderliği tüm çalışmalar üzerinde aktif, yönlendirici bir etkide bulunur ve hatta çoğu durumda tayin edici bir rol oynar. Her ne kadar devrim kitlelerin eseri olacaksa da, bu asıl olarak devrimin örgütlenip, yönlendirilmesinde çarpışan, politik öncü güçlerin arasında geçecektir. Buradan olarak, sınıfı sürükleyecek olan öncü örgüt olurken, örgütüde sürükleyecek ve lokomotif rolünü oynayacak olanda önderliktir. Dünya komünist hareketinin uzak ve yakın tarihinde olduğu gibi, aynı zamanda öncelimiz olan Hareket’in yaşantısı ve gelişme sürecinde de bunun bir çok yakın örneğine tanık olduk ve gösterebiliriz de. Bundan sonrası açısından da bu alanda gelişmelerin, bu gerçeklik zemininde olacağı unutulmadan, yaşanan süreci çeşitli boyutlarıyla irdeleyerek, buradan doğru sonuçlar çıkararak, sağlıksız eğilimlere karşı mücadelede daha sağlam bir mevzide yürümeyi başarmak, her türden oportünizme karşı mücadelede bilinç açıklığını yakalamak bakımından, geliştirmek gerekiyor. Devrimi zafere taşımada komünist öncünün önderliği, tüm çalışmalar üzerinde pek çok durumda belirleyici olur. Neki komünist örgütün öncülüğünü yerine getirme sürecinde, verili koşullarda komünist önderlerin tayin edici bir rol oynadıkları da ayrı bir gerçekliktir. Proletarya devriminin sağlam, emin eller üzerinde yükselmesi için, proletaryanın en iyi özelliklerini şahsında toplamış, gerçek bir yapı ustası önderliğin olması gerekir. ” Kapitalizmin tabutuna çiviyi vuracak büyük çekiç,” olan yetkin bir önder, çetrefilli sorunlar içinde komünist hareketi düzlüğe çıkarmada başarılı olabilir. Başat görev bu önderliği yaratmak ve mücadelenin gereklerine uygun hareket etmek düne göre bugün daha bir aciliyet taşıyor ve tarihimizden öğrenmeyi bilerek, kendiliğindenci ve var olanla yetinen oportünist hatalardan kurtulmak için, önce kendimizle hesaplaşarak devrimci hareketin yeniden ayağa kalkmasını önünü açmalıyız. Ölmüş atı kırbaçlamaya değil devrimci hareketi ayağa kaldırmak için gerçeğe ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım.

5Ibrahim Deniz, Ilhan Abaci ve 3 diğer kişi