Sağlık örgütleri 14 ila 28 gün tam kapanma çağrısı yaptı.!

Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, salgın kısıtlamaları ve “yerinde karar” uygulamasına ilişkin ortak açıklama yaptı. 14-28 gün toplumsal hareketliliğin azaltıldığı bir tam kapanma uygulaması yapılması gerektiğini belirten sağlıkçılar, “Karar erken alınmıştır. Bu kontrollü adımlar için aşılama yapılması ve önlemlerin alınması zorunludur” dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin ortak yaptığı açıklamada konuşan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, yapılan toplam aşının sayısının bağışıklama oranını ifade etmediğini hatırlatarak 9 milyon aşıyla nüfusun yüzde 10’unun dahi bağışıklanmadığını belirtti.

Toplumsal bağışıklığın elde edilebilmesi için toplum nüfusunun en az yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerektiğini vurgulayan Bulut, “İlk aşının uygulanmasının üzerinden 7 hafta geçmiştir. Aşılama hızı böyle devam ederse yüzde 70’lik oranın yakalanması için aşı kampanyasının 2-4 yıl kadar sürmesi gerekir. Tıpkı 1 Haziran normalleşme kararları gibi bu kararlar da erken alınmaktadır. Sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde 14-28 gün kapanma uygulanmamış, sonuçta resmi rakamlarla bile 30 bine yakın yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir. Epidemiolojik çalışmalar bu rakamların çok daha üzerinde hasta olduğunu ve fazladan ölümlerin açıklanamadığını göstermektedir” dedi.

“MESLEK ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMIYOR”

Yeni kontollü normalleşme içerisinde yer alan “yerinde karar” uygulamasının yerinde olduğunu ifade eden Bulut, “İllerde, İl Hıfzısıhha Kurulları ile meslek örgütleriyle masaya oturup iş birliği ve görüş alış verişi yapmamaktadır. Sağlık çalışanlarının sahadan gözlemleri kararlara yansımamakta, aksine sahte üretilmiş rakamlarla pandemide yönetimsizliğin, kötü yönetimin üzeri örtülmektedir. 81 ili renklere göre ayırarak risk bölgelerine sınıflandıranlar, Türkiye’nin boydan boya siyaha büründüğünü, tıpkı Sağlık Bakanlığının siyahlaşan tablolarına benzediğini görmezden geliyorlar. Ailesinden birini kaybetmemiş, yakın çalışma arkadaşları ve ailelerinden birisi hasta olmamış tek bir noktamız bile kalmamıştır. Vaka hasta sayısı 10 bini aşmıştır. Bugünkü rakam 10 bin 500’dür. He gün 60‘tan fazla yurttaşımız hayatını kaybetmektedir. Bugün yaşamını kaybeden sadece 65 kişidir. Bu ortamda yeni kontrollü normalleşme tıpkı 1 Haziran’da gerçekleşen normalleşme adımı gibidir. O zaman da bizleri dinlemediniz, şimdi de dinlemeyeceğinizi biliyoruz” dedi.

“AÇILMA KARARI İÇİN ERKEN”

Yoksulluktan ve işsizlikten muzdarip olan halkın maskeye ayıracak parayı bulamadığını ve evine ekmek götürmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten Bulut, “4 kişilik bir ailenin aylık maske masrafı en az 100 liradır. Toplumdaki gerçekleri görmeyenler, yurttaşlarımızın günlük hayatlarının her anında ‘temizlik, maske, mesafe’ denilen salgın tedbirlerine uymasını beklemektedir. Kendilerini sorumlu tutmayanlar salgının faturasını halka yıkmaktadır. Sağlık emek meslek örgütleri olarak hızla 120-150 milyon doz aşı temin edilerek aşıyı yaygınlaştırmak, aşıya adil erişimle toplumsal bağışıklığı sağlamak, bunu yaparken sosyal devlet ilkeleriyle yurttaşlarımıza mali yardım sağlayarak 14-28 gün toplumsal hareketliliğin azaltıldığı bir kapanma uygulaması yapmak gerektiğini söylüyoruz. Açılma kararı erken alınmıştır. Bu kontrollü adımlar için aşılama yapılması ve ve önemlerin alınması zorunludur” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Selma Atabey de sağlık çalışanlarının hiçbir sorununun çözülmediğini vurguladı. Koruyucu ekipmanlarda kısmi düzeltmeler yapılsa da hâlâ sorunların devam ettiğini aktaran Atabey, “Hakkımız olan ödenmiyor, hak arayışımıza engel olan bir sistem ile karşı karşıyayız. Biz başından beri Kovid-19’un meslek hastalığı olması gerektiğini ifade ediyoruz ama bu yapılmıyor” dedi