Sağlık emekçileri hakları için bir kez daha sokağa çıktı..!

Sağlık emekçileri Diyarbakır, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin’de hakları için sokağa çıktı. Sağlık çalışanları, “Vazgeçmiyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Sağlık emekçileri eylemlerde taleplerini sıraladı. Sağlık çalışanlarının talepleri şöyle:

* “Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istiyoruz.

* Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam istiyoruz.

* Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret istiyoruz.

* 3 bin 600’dan başlayıp 7 bin 200’e kadar kademeli olarak ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

* Kovid-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.

* Sağlıkta yeni bir şiddeti önleme yasası istiyoruz.”

DİYARBAKIR

Amed Sağlık Platformu, Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde, “Vazgeçmiyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” yazılı pankart açtı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimler için verdiği “zam müjdesini” işaret ederek, söz konusu “müjdeye” dair herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Ekonomik kriz, enflasyon, açlık sınırı ve yoksulluğa değinen Turan, “Bu şartlarda sağlık emekçileri olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor” dedi. Aralık 2021’de yaptıkları grevlerin “uyarı” olduğuna dikkat çeken Turan, aldıkları maaşların verdikleri emeklerini karşılamadığını ifade etti.

Turan, şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, mesleki değerlerimizin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizin önemini görmezden gelen anlayıştır.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya ise haklarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Yerlikaya, taleplerinin açık ve net olduğuna işaret ederek, “Halkın daha iyi bir sağlık alması için bu talepleri yinelemeye devam edeceğiz. Taleplerimiz halkın sağlık talepleriyle iç içedir. Sağlık emekçilerinin insanca yaşayacağı düzenlemenin yapılması için her yerde mücadeleye devam edeceğiz.”

İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, sağlık çalışanlarının gelir ve özlük haklarına ilişkin Fatih’te bulunan Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Vazgeçmiyoruz! Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” pankartı açılırken , “Emek bizim, söz bizim” ve “Güvenli çalışma istiyoruz” dövizleri taşındı.

Hekim ve diş hekimlerinin ekonomik haklarına yönelik kısmi düzeltme getiren yasa tasarısının partilerin oy birliği ile kabul edilmesine rağmen iktidar tarafından geri çekildiğini söyleyen İstanbul Tabip Odası Asistan Hekimler Komisyonu üyesi Merve Yıldırım, zorlu çalışma koşulları altında emeklerinin yok sayıldığını ifade etti. “Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur” diyen Yıldırım, “Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizin önemini görmezden gelen anlayıştır. Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir” diye belirtti.

ADANA

Adana Tabip Odası, Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde açıklama yaptı. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, aldıkları maaşların emeklerinin karşı olmadığını ifade etti. Menteş, “Bu denli yoğun emek ile çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz! Oyalama değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

ANTALYA

SES Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası da aynı konu kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde açıklama yaptı. SES Antalya Şube Eşbaşkanı Şükran İçöz, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının çığ gibi büyüdüğünü belirtti. İçöz, “Yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırının biraz üzerinde kalan düşük gelirleri nedeniyle hepimizden ‘Geçinemiyoruz’ feryadı yükseliyor. Bu ekonomik düzen toplum sağlığı sorunudur” diye konuştu

Antalya Tabip Odası yöneticisi Aydan İzgi, de “‘Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi.

MERSİN

Mersin Tabip Odası, Toros Devlet Hastanesi Poliklinik önünde sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarında iyileştirme yapılacak olan yasanın halen Meclis gündemine getirilmemesini protesto etti. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlık emekçilerinin taleplerini sıraladı.