Polis işkencesinin görüntülenmesi yasağına Danıştay’dan ikinci durdurma..!

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın (TOHAV), Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) eylemlerde ses ve görüntü almayı yasaklayan genelgesinin iptali için Danıştay’a açtığı dava karara bağlandı. Danıştay 10’uncu Dairesi, söz konusu davada, “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

Kararın gerekçesinde, haberleşme hürriyeti, özel hayata saygı hakkı ve ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamaların ancak yasayla öngörülen hallerde yapılabileceği belirtilerek, genelgenin Anayasa’nın 13’üncü maddesine aykırı olduğu ifade edildi.

TOHAV karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı, “Kolluğun işkence ve kötü muamele boyutuna varan eylemlerine ilişkin görüntü ve ses alınmasını engelleyen genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığımız davada Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir” diye belirtti. Danıştay 10’uncu Dairesi, aralarında baroların da olduğu çeşitli kurumların başvurularına ilişkin 11 Kasım’da verdiği kararda da genelgenin yürütmesini “haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı” için durdurduğunu açıklamıştı