Önderlikte Güvenin Mutlak Yeri..!

Güven bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmanın ifadesidir. Yani birine yaşanmış pratiklere bakarak kendin gibi bakabilmektir ve ikircimsizlik duymadan sırtını yaslayabilmektir. Aslında bir örgütte yada yaşamın değişik boyutlarında aynı kulvarda beraber olabilmenin temel şartlarındandır. Güvenin olduğu yerde huzur vardır, inanç vardır, vefa vardır, bağlılık vardır, özveri vardır , dahası aynı idealler için birlik, dayanışma ve paylaşma vardır. Tüm bunların toplamı olarak burjuvaziye ve faşizme karşı güç ve güçlü olmak ve özgürlük vardır.

Devrimci faaliyette duygusal zeka ve önderlik ilişkisinde de en önemli alanlardan biridir güven. Biraz daha açacak olursak güvenilir bir insanın, bana güvenebilirsiniz mesajını verme şekli ne kadar güveni algılandığınızla bağlıdır.

Güvene davet “biraz zor olsa da başlangıçta biraz tuhaf gelse de kavrandığı anda yüzü ışıldatan bir alandır. Önderlik çalışmaları söz konusu olduğunda bu alanın doğru anlaşılması oldukça önem taşır.. Çünkü önderin yaptığı ve yapmadığı her şeyin onun çevresindeki güven halesini oluşturduğunu idrak etmesi gerekir. Bunu fark etmesi ve bunun sorumluluğunu alması hem kendi başarısının devamlılığı hem de onu takip edenlerle kurduğu devrimci ilişki ve örgütü geliştirmek bakımından önemlidiir.

Güvene davetiyeyi 4 ayaklı bir tabureye benzetmek mümkündür.

Önderlik örgütte kendi rolünü oynayabilmesi için temel ihtiyaçlarından biri olay ve olguları önceden görebilmektir. Önceden görmek ve hazırlık yapmak ister. Ön görünün olmadığı yerde konunun önemine göre beyin için birincil derecede tehdit çanları çalmaya başlar. Yani tehdit fiziksel olmasa da beyinde yaşam tehlikedeymiş gibi sinyaller oluşur. Önder yoldaş kendisi gibi takipçilerinin de bu ihtiyacını gidermesi gereken kişidir. Bu anlamda önder için güvenilir olmak ön görülebilir olmaktır.

Yani lider ne kadar anlaşılır, ön görülebilir olursa güven davetiyesi o kadar güçlü olur. Bunun diğer bir uzantısı da tutarlılıktır. Söylenenler ve yapılanlar arasındaki tutarlılık güven duygusunu pekiştirir ya da zayıflatır.

Güven taburesinin diğer bir bacağı istikrardır. Yani önder koşullar ne olursa olsun ön görülebilir olmasının, tutarlılığının, devamlılığı, istikrarı davetiyesinin geçerliliği açısından önemlidir. Bunlar olmazsa taburenin ayakları kırılır ve üstündeki de düşer gider.

Liderliğin insanların duygularını, düşüncelerini ve bunlar aracılığı ile davranışlarını harekete geçirmek olduğunu çok yakın zamanda ülkemizdeki genel seçimlerde deneyimledik. Seçim gecesi pek çok acıdan liderlik dersleri ile doluydu. İpi geriden göğüsleyen liderlerin seçim sonuçlarının takip edildiği gece kendi kitlelerinde yarattığı hayal kırıklıklarının etkisini önümüzdeki dönemde de yaşamaya devam edeceğiz.

Bu önderlerden birini son katıldığı programda dinledim. Seçim öncesi çizdiği profili bir geceliğine askıya alan bu lider aynı koşullarda aynı şeyi yapacağını söyledi. Kendi deyimi ile 12 saatliğine sessizliğe büründüğü o akşamı takiben ortaya çıkıp özür dilemesinin güven davetiyesini ne kadar geçerli kıldığını önümüzdeki seçimlerde göreceğiz.

Hatadan dönüş yok mudur belki vardır. Ancak her hata önce onun kabulü ve yüzleşmesi ile düzelme yoluna girer. Mış gibi yapılan düzeltme ve özürler beyinleri ve kalpleri etkilemeye yetmeyecektir.

Güven taburesine davet ettiğiniz insanların altından tabureyi çekip onları düşürdükten sonra düştüklerini görmemiş gibi yapıp tamam tamam bir şey olmadı, hadi özür dilerim diyerek güven davetiyenizi geçerli kılamazsınız.

Davetiyeniz elinizde tabureniz boş kalır.

Güven davetiyeniz güçlü, güven tabureniz sağlam olsun.