ÖDEF’ten engellilere toplumsal mücadelenin parçası olma çağrısı..!

Engelliler Haftası dolayısıyla online açıklama yapan ÖDEF, engellierin sorunlarına dikkat çekti ve engellilerin taleplerini sıraladı. Bu taleplerin karşılanması için engellerin toplumsal mücadelenin bir parçası olması gerektiği kaydedilen açıklamada, tüm engellilere birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Özgürlükçü Demokratik Engelli Forumu (ÖDEF), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği online basın açıklamasında engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve çözümü için talepleri sıraladı.

Toplumun genelinde yüzde 5.78 seviyesinde olan okuryazar olmama düzeyinin engelliler arasında yüzde 41.6’ya çıktığı, engelli erkeklerden yüzde 32.1’İ kadınlardan ise yüzde 54.9’unun okuma yazma bilmediği aktarılan açıklamada, “Okula giden engelli bireyler ise ilköğretim sonrasında çoğunlukla eğitim sisteminin dışında kalırken, buna ilişkin en önemli gerekçe eğitim materyallerinin, kişinin engeline göre tasarlanmamış olması ve bireyin bulunduğu öğrenci grubunda kaynaştırmasında yetersiz kalınması olarak temelleniyor” denildi.

Engelli işçilerin pandemide ilk gözden çıkarılanlar olduğu, işitme engellilerin eğitim sisteminden yararlanamadı, iletişim kurmakta zorlandığı, engelli maaşlarının pandemide kesildiği hatırlatılan açıklamada, Engelliler Yasası ve Anayasa’da içeriği boşaltılan Sosyal Hukuk Devleti nitelendirmesinin boş olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu talepler sıralandı:

■ “Evde müebbet hapis yaşamamak ve sokakta özgürce dolaşabilmek için rant değil insani kaygılarla planlanmış kent ve yaşam alanlarında var olmak istiyoruz.

■ Durup dururken hak kaybına uğramamak için, Sağlık Kurulu Raporları’nın Dünya Sağlık Örgütü ICF standartlarına uyarlanmasını istiyoruz.

■ Muayene ilaç ve medikal malzeme giderlerinin devletçe karşılanması ve Sağlıklı yaşam hakkının önündeki engellerin kaldırılması için Sağlık Uygulamaları Teblii’nin (SUT) geri çekilmesini istiyoruz.

■ Doğru tanılama ve yönlendirme adına, fizik tedavi raporlarının RAM’larca değil fizik tedavi uzmanınca düzenlenmesini istiyoruz.

■ Her türlü şiddet iş ve trafik cinayetleri gibi önlenebilir nedenlerle çoğalmamak istiyoruz.

■ Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, istismar, taciz ve tecavüzün durdurulmasını istiyoruz.

■ Özel eğitim kurumlarının kentlerin dışına itilmemelerini istiyoruz.

■ Bilgiye engelsiz erişmek istiyoruz.

■ Otizm Eylem planının hayata geçirilmesini istiyoruz.

■ Bağımsız bir ruh sağlığı yasası ve bakım güvenliği yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

■İşitme engellilere kolaylık sağlamak üzere kamuda işaret dili tercümanlarının çalıştırılmasını istiyoruz.

■ Muhtaçlık rejimi yerine,engellilere insanca ve onurlu bir yaşam sağlayacak eşit yurttaşlığı esas alan sosyal bir politika geliştirilmesini istiyoruz.

■ Engellilerin üretimin içine katılmalarını temel alan çalışma politikalarının oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini istiyoruz.”

‘DEMOKRATİK BİR YAŞAM İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM’

Açıklama, şöyle devam etti: “Bu isteklerin karşılanması için engellilerin yürütecekleri mücadelenin toplumsal bir mücadele olması gerektiği aşikar. Çünkü engellileri toplumdan, yaşadıkları sorunları da toplumun sorunlarından ayrı görmek olanaksızdır. Bu nedenle, Özgürlükçü Demokratik Engelli Forumu olarak, yaşanan çelişki ve sorunların aşılabilmesi için tüm engellileri eşit, özgür ve demokratik bir yaşam mücadelesine çağırıyoruz.”