Kirli Savaşa Rağmen AKP İktidarı Kürdistanda Umduğunu Bulamıyor: Kürt illerinde referandum anketi: Yüzde 57,4 Hayır; yüzde 25,1 Evet diyor..!

Samer’in araştırmasına göre Kürt illerinde Anayasa değişikliği teklifine Hayır diyenlerin oranı yüzde 57,4; Evet diyenlerin oranı yüzde 25,1; sandığa gitmeyeceklerin oranı yalnızca yüzde 4,4. AKP oylarında kısmi düşüşler var, ilk defa sandığa gideceklerin eğilimi ise ağırlıkla HDP

SAMER, Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin, Nisan ayında yapılacağı duyurulan Anayasa Değişikliği Referandumuna ilişkin Kürt illerinde yaptığı çalışma oldukça çarpıcı sonuçlar açığa çıkardı.

Araştırma 7-12 Şubat 2017 tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, aralarında Kars, Iğdır, Adıyaman, Bingöl, Urfa, Diyarbakır, Van’ın da bulunduğu 16 il merkezinde, 1112 kişi ile yüz yüze hanede görüşmeye dayalı, tesadüfi anket tekniği ile gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre Kürt illerinde “Hayır” diyenlerin oranı yüksek, halkın büyük kesimi Anayasa değişikliği hakkında bilgi sahibi değil, OHAL koşullarında referandumu sağlıklı bulmuyor, AKP’nin oy oranında kısmi düşüşler var, yine ilk defa oy kullanacakların siyasi eğilimleri ağırlıklı olarak HDP.

Hayır yüzde 57,4; Evet yüzde 25,2; yalnızca yüzde 4,4 sandığa gitmeyecek

Çalışmada özetle şu sonuçlara erişildiği belirtiliyor:

Bölge halkının yüzde 68,3’ü OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmuyor. “Bu pazar Referandum olsa oyunuz ne olur?” sorusuna araştırma grubunun yüzde 57,4’ü “Hayır”, yüzde 25,1’i “Evet” yanıtını verdi.

Yine araştırma grubunun yüzde 7,6’sı kararsız olduğunu, yüzde 4,4’ü sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 5,5’i bu soruya yanıt vermeyeceğini beyan etti. Bu sonuca göre kamuoyunda tartışılanın aksine sandığa gitmeyeceğini beyan eden seçmen sayısı sadece yüzde 5,5.

Yapılan karşılaştırmada 1 Kasımda CHP’ye oy verenlerin yüzde 8,6’sı, MHP’ ye oy verenlerin yüzde 8’i , HDP’ye oy verenlerin yüzde 3,5’i sandığa gitmeyeceğini beyan etti.

Halk değişikliğin içeriğini bilmiyor

Araştırmanın açığa çıkardığı bir diğer çarpıcı sonuç; Kürt illerinde halkın sadece yüzde 13,7’sinin yapılan Anayasa değişiklik metninin içeriğine tam olarak hakim olduğu.

Araştırma grubunun yüzde 42,2 gibi büyük bir oranı “Anayasa değişikliği metni hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını” beyan ederken, yüzde 22,4’ü “içeriğini biraz bildiğini ama tam hakim olmadığını”, yüzde 21,8’i ise “yorum yapacak kadar bilgi sahibi olmadığını” belirtti.

Bununla birlikte araştırma grubun yüzde 61,2’si Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin sorunlarını çözmeyeceğini, sadece yüzde 21,9’u çözüm olacağını beyan etti.

Katılımcıların yüzde 52,3’ü “Parlamenter sistemin değişmesi gerektiği” fikrine katılmazken, yüzde 61,3’ü de “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine” ihtiyaç olmadığını beyan etti.

MHP’lilerin eğilimi de Hayır

Çalışma sonuçlarında, CHP ve HDP’ye oy veren katılımcılar dışında, MHP’ye oy veren seçmenlerinde “Hayır” diyen bloka yakın cevaplar vermiş olması dikkat çekiyor.

AKP seçmenlerinin yüzde 39,7’si “OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığını” beyan ederken; CHP seçmenlerinin yüzde 81,4’ü, HDP seçmenlerinin yüzde 90,4’ü ve MHP seçmenlerinin yüzde 64’ü OHAL koşullarında yapılacak referandumu doğru bulmadığını belirtiyor.

Araştırmada “Bu pazar Referandum olsa oyunuz ne olur?” sorusuna HDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin 89,7’si, CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin %75,7’si, MHP oy verdiğini söyleyenlerin %68’i “Hayır” yanıtını verdi.

Referandumda “Evet” diyenlerin yüzde 26,9’luk bir kesimi “Cumhurbaşkanını sevdiği ve güvendiği için”, yüzde 20,4’ü “Sorunlara çözüm olacağına inandığı için”, yüzde 20,4’ü “Türkiye’nin güçleneceğine inandığı için” “Evet” oyu vereceğini beyan ederken; yüzde 40,1 gibi ezici çoğunluğu “Tek kişinin iktidarına karşı olduğu için” Hayır oyu vereceklerini, hemen ardından, yüzde 16,6’sı “Sorunlara çözüm olacağına inanmadığı için” “hayır” diyeceğini belirtiyor.

Kararsızlar ve sandığa gitmeyecek olanlar

Referandum sonucunda etkili olacak olan, kararsız olduğunu, sandığa gitmeyeceklerini beyan edenlerin gerekçelerinin ilk iki sırası ise şöyle: Karasız olanların yüzde 43,5’i model hakkında bilgisi olmadığı için, yüzde 24,7’si ise “Bir şeyin değişmeyeceğine inandığı için” karasız olduğunu; yine katılımcıların yüzde 40,8’i “Değişen bir şey olmayacağı için”, yüzde 20,4’ü “Sağlıklı referandum koşulları olmadığı için” sandığa gitmeyeceğini belirtiyor.

Araştırmada CHP ve HDP’nin oy oranında kısmi artışlar tespit edilirken, AKP’nin oy oranında da kısmi düşüşler tespit edildiği belirtiliyor. Buna göre; araştırma grubunun “1 Kasım 2015 genel seçimlerinde hangi siyasi partiye oy verdikleri” sorusuna yüzde 41,1’i HDP, yüzde 27,8’i AKP, yüzde 6,3’ü CHP, yüzde 2,2’si de MHP’ye oy verdiğini beyan ediyor. Araştırma grubunun yüzde 12’si bu soruya yanıt vermekten kaçınırken, yüzde 10,3’ü oy kullanmadıklarını belirtiyor.

Bu Pazar genel seçim olsa

Araştırmada görüşülenlerin, bu Pazar seçim olsa yüzde 41,7’sinin HDP’ye, yüzde 24,9’unun AKP’ye, yüzde 7,9’unun CHP’ye, yüzde 1,9’unun MHP’ye oy vereceğini belirttiği kaydedilmiş. Ayrıca ilk defa oy kullanacakların da yer aldığı 18-24 yaş grubunun oy vereceği parti sıralamasında ilk sırayı %41,5 ile HDP yer alıyor.