İşten Atılan Doğu Yılmazın Yanındayız: Sendikal çalışma yaptığı için işten atılan Yemek Sepeti işçisi Doğu Yılmaz Rami Yemek Sepeti Deposu Önünde Basın Açıklaması yaptı..!

Yemek Sepeti Eyüp Sultan Rami Deposu’nda kuryelik yapan, Yemek Sepeti protestolarına da aktif olarak destek veren, TÜMTİS’in örgütlenme çalışmalarını yürüten Doğu Yılmaz çeşitli tutanaklar tutulmasının ardından 12 Mayıs günü işten çıkarıldı. Doğu Yılmaz 21 mayıs 2022 tarihinde çalışmış olduğu Rami Yemek Sepeti Deposu önünde basına açıklama yaptı .

Açıklamada “Haksız hukuksuz işten atmayı kabul etmiyorum! Yemek sepeti işçisi köle değildir!” pankartı açıldı. Doğu Yılmaz basın açıklaması okumadan önce Yemek Sepeti protestolarına katılan ve kendisine desteğe gelen Yaşar Can’a ve dayanışmaya gelen sınıf dostlarına teşekkür konuşması yaptı. 23 Mayıs Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar 13:00-16:00’a depo önünde olacağını belirtti. 28 Mayıs Cumartesi günü ise saat 15:00’da Levent’teki Yemek Sepeti Genel Merkezi önünde olacağını belirtti. Yılamaz.”Birlikte yola çıktığımız sokaklarda taleplerimizi yükselttiğimiz mücadeleyi boğamayacaklar. Ben bütün Yemek Sepeti işçisi arkadaşlarım adına karşı karşıya kaldığım- kaldığımız saldırıya karşı depo önünde mücadelemi büyütmeye devam edeceğim. ” dedi.

işçi kıyımı terörüne dur demek için, tüm işçi ve emekçileri işten atılan Doğu Yılmazın işine dönmesi için dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

Doğu Yılmazın Basın Açıklaması:

Haksız hukuksuz işten atmayı kabul etmiyorum!

Yemek sepeti işçisi köle değildir!

Yemek Sepeti yönetimi işçi düşmanlığına devam ediyor. Bizler daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için mücadele ettik. Anayasa ile güvence altına alınmış sendikalaşma hakkımız başta olmak üzere bir dizi hakkımız yemek sepeti yönetimi tarafından gasp edildi. Bunlar yetmezmiş gibi sefalet ücreti dayatması ile karşı karşıya kaldık. Yönetim pandemi döneminde devasa büyüme rakamları açıklarken

bizlere ise, ağır çalışma koşulları, baskı, mobing, düşük ücretler, işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan uygulamalar başta olmak üzere bir dizi saldırı ve dayatmalarda bulundular. Tüm bu saldırılar

karşısında sessiz kalmadık. Emeğimiz, onurumuz, can güvenliğimiz için mücadele ettik. Ülkenin dört bir yanında binlerce Yemek Sepeti işçisi olarak mücadelemizi büyüttük.

Yemek Sepeti yönetimi mücadelemizi kırmak için her türlü saldırıyı devreye soktu. Yalan, iftira, işten atma tehdidi ve saldırısı, esnaf kurye uygulaması ile bizleri parçalamaya dönük adımlar hayata

geçirdikleri saldırıların bir kısmıdır. Baskı ve tehditle bizlerin bırakıp gitmemizi sağlamaya çalıştılar.

Bazı arkadaşlarımız işten ayrılmak zorunda kaldı, bazıları ise dayatılan sefalet ücretiyle yaşamını sürdüremediği için esnaf kurye olmak zorunda kaldı. Gelinen aşamada saldırılarını artıran Yemek

Sepeti yönetimi birçok arkadaşımıza keyfi gerekçelerle tutanak tutuyor, ezmeye, sindirmeye çalışıyor, işten atarak tüm arkadaşlarımıza gözdağı vermeye çalışıyor. Beni işten atmalarının en önemli nedenlerinden biri emek onur mücadelemizi ezme hesabı ve tüm işçi arkadaşlarımıza benim üzerinden gözdağı verme hesabıdır. Fakat yanılıyorlar. Ben bu saldırıyı kabul etmiyorum. Emek, onur

mücadelemizi, sendikal haklar başta olmak üzere örgütlenme mücadelemizi boğmak isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğim.

Ayrıştırıldığımız yerde birleşerek daha güçlü geliyoruz!

Yemek sepeti işçileri olarak mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Tüm saldırıları boşa düşürerek daha güçlü geliyoruz.

Bizleri şirket çalışanı, esnaf kurye olarak bölen parçalayanları boşa düşüreceğiz. Hepimiz biriz, çıkarlarımız bir. Esnaf kurye uygulaması ile çalışanları bölenler yanılacak. Bizi ayrıştırdıkları yerde

birleşiyoruz. Ortak çıkarlarımız için ortak mücadelemizi büyütüyoruz. İş güvencesi başta olmak üzere tüm haklarımızı alacağız.

Birliğimizi güçlendirerek daha güçlü adımlar atacağız!

Yemek Sepeti işçisi kardeşlerim; yapmamız gereken kendi iç birliğimizi güçlendirmek için daha güçlü adımlar atmaktır. Hangi sendikaya, derneğe üye olduğumuz, bizleri ayrıştıran bir şeye dönüşmemelidir. Bizim ihtiyacımız olan hiçbir ayrıma bakmadan Yemek Sepeti işçilerinin ortak çıkarlar için mücadeleyi büyütmektir. Bunun başardığımızda daha güçlü oluruz. Bizlere köleliği reva görenlerin karşısına daha güçlü çıkarız. Hak ettiğimizi daha hızlı alırız.

Çağrım şudur; ister sendika üyesi olalım, ister olmayalım, ister şirket çalışanı olalım, ister esnaf kurye olalım, bizleri parçalayan birliğimizi güçlendirmemizi zora sokan ayrımları bir kenara bırakarak yemek

sepeti işçilerinin birliğini ve mücadelesini büyütelim. Hiçbir ayrım yapmadan depolarda ortak mücadele komitelerimizi kuralım ve bu komitelerimizin koordinasyonu için genel komite kuralım.

Ortak taleplerimiz için daha güçlü adım atalım. Bunun başardığımızda tüm haklarımızla sendikalı ve iş güvenceli çalışma koşullarını elde ederiz. Ortak taleplerimiz ekseninde birlik olmamızdan, ortak mücadele zeminimizi güçlendirmekten başka yolumuz, başka çıkarımız yok.

Kardeşler; Beni yalan ve iftira ile işten attılar. Kullandığım motorun arızalandığı bir günü fırsat bilen yönetim yalan ve iftira dolu tutanak tutarak bu durumu kendince fırsata çevirdi. Ülkenin dört bir

yanında binlerle verdiğimiz mücadelenin sönümlendiğini düşündükleri için bu saldırıyı devreye soktular. Depolarda hak mücadelemizde öne çıkan arkadaşlarımıza keyfi gerekçelerle tutanak tutuyorlar. Mücadelemizin sönümlendiğini zannedenler yanılıyorlar. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Birlikte yola çıktığımız sokaklarda taleplerimizi yükselttiğimiz mücadeleyi boğamayacaklar. Ben bütün Yemek Sepeti işçisi arkadaşlarım adına karşı karşıya kaldığım- kaldığımız saldırıya karşı depo önünde mücadelemi büyütmeye devam edeceğim. Bu mücadele tüm Yemek Sepeti işçilerinin mücadelesi olarak başladı, depo önündeki mücadelemde tüm yemek sepeti işçilerinin emek, onur ve gelecek mücadelesidir.

Taleplerimizi kazanana kadar mücadeleye devam!

Taleplerimiz açık ve nettir.

*Ücretler insanca yaşam seviyesine çıkarılana,

*Baskı, mobing, tutanak tehdidi son bulana,

*Sendikal örgütlenme başta olmak üzere örgütlenmenin önündeki keyfi engeller kaldırılana,

*Esnaf kurye adı altında dayatılan güvencesizlik son bulana,

*Performans ve hız odaklı çalışma rejimine son bulana,

*Road, Runner uygulaması üzerinden kuryelere dayatılan kölelik zinciri parçalanana,

*Sürgüne göndermeler son bulana,

*İşten atılanlar geri alınana ve işten atmalar yasaklanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Temel taleplerimiz ekseninde ortak mücadelemizi depo önünde sürdüreceğim. Başta Yemek Sepeti

işçisi kardeşlerim olmak üzere tüm işçi-emekçileri emek, onur, gelecek, iş güvencesi mücadelemizi

birlikte büyütmeye davet ediyorum.

İşçilerin birliği patronları yenecek!

Yaşasın onurlu mücadelemiz!

Yemek Sepeti İşçisi

Doğu yılmaz