İşte Türkiye’nin DNA’sı!

Speed Medya adlı pazarlama danışmanlık şirketi tarafından yapılan “Türkiye’nin DNA’sı 2019” başlıklı araştırma yayınlandı. Rapora göre Türkiye’de yedi farklı sosyal grup tespit edildi.

Speed Medya adlı pazarlama danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan “Türkiye’nin DNA’sı 2019” isimli araştırma yayımlandı.

Raporda, Türkiye’de birbirinden farklılaşan yedi temel toplumsal küme olduğu belirtilirken, en kalabalık grubun toplam nüfusun yüzde 23,7’lik kısmını oluşturan “memnun muhafazakârlar” olduğu kayedildi.

SAĞLIK HER İŞİN BAŞI!

2019’da Türkiye’de mutluluk oranının düştüğü açıklanan raporda, halkın mutluluğun en büyük kaynağınıise “sağlıklı olmak” diye tarif ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE YEDİ TOPLUMSAL KÜME VE BU KÜMELERİN NÜFUSA ORANLARI:

Memnun muhafazakârlar: Yüzde 23,7

Özgürlükçü modernler: Yüzde 16,2

Kaygılı modernler: Yüzde 14,2

Yılgın demokratlar: Yüzde 13

Koyu muhafazakârlar: Yüzde 11,5

Kayıtsız şikâyetçiler: Yüzde 11,1

Mazbut kanaatkârlar: Yüzde 10,3

Raporda yedi toplumsal küme hakkında bilgi verilirken, gruplar için şu ifadeler kullanıldı:

MEMNUN MUHAFAZAKÂRLAR:

“Yaş dağılımı anlamında Türkiye ortalamasından farklılaşmayan bu segmentteki bireylerin ortalamaya göre daha çoğu Doğu & Güneydoğu, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz bölgelerinde yaşıyor ve orta sosyo- ekonomik statüde farklılaşıyor.

“Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan en memnun gruptur.”

KAYGILI MODERNLER:

“Yaş ortalaması ortalamanın üzerinde olan bu kümedeki bireyler yine Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek sosyo ekonomik statüden, eğitimli ve çoğunlukla Marmara ve Ege’de ikamet eden bireylerden oluşmaktadır.

“Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan memnun değildir, devletin Suriyelilere verdiği desteği onaylamamaktadır.”

KOYU MUHAFAZAKÂRLAR:

“Türkiye geneli ile kıyaslandığında; ortalamaya göre daha kalabalık hanelerden oluşan, daha az eğitimli, İç Anadolu ve Doğu & Güneydoğu Anadolu’da ortalamanın üzerinde ikamet eden bireylerden oluşmaktadır.

“Dini inançları siyasi ve sosyal hayatlarındaki bütün tutumlarını etkilemektedir.”

ÖZGÜRLÜKÇÜ MODERNLER:

“Türkiye geneli ile kıyaslandığında şehirlerde, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşama ve 14- 25 yaş grubunda olma oranı daha yüksek olan bir gruptur.

“Farklı etnik köken, siyasi eğilim, cinsel eğilimi olan kişilere hoşgörüyle yaklaşılması gerektigini düşünen, çevre duyarlılığı yüksek, sosyal hayatta oldukça aktif bireyler bu grupta öne çıkmaktadır.”

YILGIN DEMOKRATLAR:

“Türkiye geneli ile kıyasla Marmara ve Ege bölgelerinde yaşama; orta yaş ve üzerinde ve daha eğitimli olma bu grupta öne çıkmaktadır.

“Geçim zorluğu sebebiyle hayatından memnun olmayan ve gelecekten beklentisi düşük, ülkenin ve ailesinin geleceği ile ilgili kaygıları olan bir gruptur.”

KAYITSIZ ŞİKÂYETÇİLER:

“Eğitim seviyesi Türkiye ortalamasının altında olan, 26-35 yaş aralığında farklılaşan, düşük-orta sosyo ekonomik statünün görece daha baskın olduğu bir gruptur.

“Türkiye geneline kıyasla, sosyal hayatı çok fazla olmayan, ailesinden çok arkadaşlarına zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle kahvesinde vakit geçirmeyi seven bu bireylerin teknoloji merakları yüksek.”

MAZBUT KANAATKÂRLAR:

“Türkiye geneline kıyasla; daha çok kırda ve Karadeniz-Akdeniz bölgelerinde ikamet eden, 36 yaş üzerinde olan yine Türkiye ortalamasına göre düşük sosyo-ekonomik statüde, az eğitimli ve kalabalık hanelerde yaşayan bireylerden oluşmaktadır.

“Sosyal olarak daha çok ailesiyle vakit geçiren, yaşadığı mahalleyi ve hayatı seven, dini inançlarına bağlı bireylerdir.”

TÜRKİYE’DE MUTLULUK ORANI DÜŞTÜ: EN FAZLA YAŞLILAR MUTLUYMUŞ!

Raporda, Türkiye’de mutluluk oranının düştüğü belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018 yılında yüzde 53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 11’den yüzde 12‘ye yükseldi.

Mutluluk oranı, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek.

Yaş gruplarına göre mutluluk seviyesi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, yüzde 61 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise yüzde 48 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Sağlıklı olmak en büyük mutluluk sebebi olurken bunu sırasıyla; sevgi, başarı, para ve iş takip etti.”