İnsan hakları örgütlerinden çağrı: Tutsakların taleplerini yerine getirin..!

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası ve HAK İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği, hapishanelerde devam eden açlık grevlerine ilişkin İHD Diyarbakır Şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda basın açıklamasını okuyan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, Türkiye hapishanelerinde 27 Kasım 2020 tarihinde başlatılan süresiz-dönüşümlü açlık grevi eylemlerinin 70. gününe girdiğini hatırlattı.

Zeytun, tutsakların, Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecridin sonlandırılması için açlık grevi eylemlerine başladığını söyledi. Zeytun, “Hapishanelerde yaşanan sorunların çözümü için temel hak ve özgürlükleri referans alan, adil, eşit ve bütünlükçü bir politika geliştirilmediği sürece sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulması mümkün değildir” dedi.

‘ENDİŞELİYİZ’

2020 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren yeni İnfaz Kanunu’nun, hapishane standartlarını geliştirmek bir yana, öngördüğü eşitsiz ve karmaşık infaz sistemi nedeniyle sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Zeytun, “Cezaevlerinde işkence, tecrit ve diğer hak ihlallerinde artışlar da bunu göstermektedir. Öyle ki infaz sistemi açısından aynı kategoride olan ve aynı yasal düzenlemeye tabi olan tutuklular bile keyfi olarak farklı uygulamalarla karşılaşmaktadır. Bu keyfi ve yasaya aykırı uygulamalar nedeniyle mahpusların başlatmış olduğu açlık grevleri bir kez daha gündeme gelmiştir. Bizler bu eylemin yaşam hakkı başta olmak üzere ciddi riskleri de barındırdığını, daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle de endişeliyiz” diye belirtti.

Zeytun, 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na ve bu kanuna dayanak olarak çıkarılan yönetmelikteki hükümleri de aşan keyfi infaz uygulamalarının sebep olduğu tecrit ve insan hakları ihlalleri uygulamalarının sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Zeytun, “Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak, cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerinin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini akılda tutarak tutukluların başlatmış olduğu süresiz ve dönüşümlü açlık grevinin daha ağır sonuçlara yol açmaması için Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları tecrit, adil ve eşit olmayan infaz uygulamaları ile diğer hak ihlallerinin sonlandırılması için bir an önce adım atmaya, mahpusların ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını titizlikle yerine getirmeye, açlık grevindeki mahpusları da açlık grevi eyleminden vazgeçmeye davet ediyoruz” diye konuştu.