Halkın Birliği senin gazeten sahip çık oku okut..!

Kadın emekçilerinin, gençlerin, köylü üreticilerinin, işçi ve işsizlerin, ezilen yoksul kitlelerin, emekçilerin gazetesi. Her milliyetten Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin, Çerkezlerin, Arapların, Boşnakların, Abhazaların, çingenelerin ve kimliksizlerin gazetesi. Bilinci, ufku, geleceği ve yeni ile buluşma, mücadele etme, bir arada mücadele etmenin aracı.

Halkın Birliği ‘ni al, oku, çevrene ver, yakınına , komşuna tanıt ve anlat. Onun devrimci mücadelenin güçlü bir bağı olduğunu söyle. Kitlelerle bağ kurmanın en önemli araçlardan bir tanesi de devrimci basın ve yayın organlarıdır. Onlarla ne kadar buluşursan o kadar gelişirsin. Kitlelerle ne kadar ilişki kurar, iç içe olursan o kadar gelişir güçlenirsin.

Onunla birlikte eyleme katıl, git, etkinliklerde bulun, konuş tanış. Mücadelede kazanımlar elde etmek SIR değil. Bu senin mücadele ve çabana bağlı. Böylece gücün büyüyecek birlikteliğin yükselecektir. Pratik faaliyetler senin günlük planın olmalı ve bir hedefin olarak yer alır isen o gün ne yaptığını bilirsin. Bir görev üslenmeden, içinde olmadan başarı ve kazanımlar elde edilemez. Bilmelisin ki her şey bir çaba ve bir başarı sonucu kazanılmıştır. Devrimci mücadelede bu yoğun bir çabanın sonucu ortaya çıkmıştır. Hizmet vermediğin, vermediğin yer seninle yabancı yada sana ait değildir. Kitlelerle olan bağda böyle, örgütsüzlük bir çürüme ve yok olma halidir.

Halkın Birliği Kaypakkaya’nın yol açtığı geleneğin, M-L tavizsiz savunucusudur. Her türlü yozlaşma ve kirliliğe karşı devrimci duruştur.

Buradan olarak, devrimci mücadele emek, fedakarlık ve çaba ister. O çürüme ve bir hiç olmak istemiyorsa elini taşın altına koymalı, gücü oranında bu mücadeleye katılmalıdır. Devrimciler daha çok çaba sarf etmelidir.

Devrimci mücadeleyi büyütmek devrimcilerin yoğun çabasına bağlı.

Biliniz ki #HalkınBirliği emek ve devrim işçiliği yapıyor. Onun alıp okumak tek tek insanların ve büyüyen kitlelerin görevi. Devrimci atmosfer içinde olmak işte böyle, #devrim kitlelerin eseri. #Bilinçli ve #devrimci, örgütlü bir iradenin zaferidir..

Yazan: Halkın Bir Okuru