Darbenin de Şeriatında Alternatifi Emekçi Halk İktidarıdır…!

Dün gece ordu içinde bir grup subay önderliğinde Erdoğan önderliğindeki AKP iktidarına karşı darbe girişiminde bulundu. Erdoğan’ın önderliğindeki 14.yıllık AKP iktidarının faşist gerici,ayrımcı, talancı ve vurguncu yönetimine son vermek amacıyla TSK’nın yönetime el koyduğunu ilan eden genelkurmayı basarak bir kısım generalleri etkisiz hale getiren,TBMM’sini ve bir çok yeri bombalayan darbeciler, ordu içinde yeterli destek bulamamaları ,ABD-AB”nin desteklememesi ve halk nezdinden …

Read More »

Madenciler özelleştirmeye Karşı Zonguldakta Sokağa Çıktı..!

Zonguldak’ta maden işçileri özelleştirmeye karşı görkemli bir eylem yaparak hükümeti uyardı. “Dedem madenciydi, babam madenciydi, ben de madenciyim. 90 grevini dedelerimiz babalarımız yaptı. Biz de aynısını yapmaya hazırız.” Bu sözler Zonguldak’ta özelleştirmeye karşı teyakkuza geçen hemen her madencinin ağzında. Madenciler bugün yaptıkları görkemli yürüyüşle özelleştirmeye tepkilerini bir kez daha dile getirdi ve hükümeti uyardı: “Devlet, hükümet geri adım atmadıkça biz …

Read More »

İhale patronlarının, Panama hırsızlılarının hiç biri ‘Vergi rekortmenleri’ listesinde yok!

  2015 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden 100 kişinin sıralandığı listede 51 kişi isminin açıklanmasını istemedi. Aralarında on iki dünya lideri ile çok sayıda bürokrat ve iş çevrelerinden önemli kişilerin bulunduğu para aklama, amborgoları delme ve vergi kaçırma gibi yasadışı mali faaliyetleri ortaya çıkaran, tarihin en büyüğü olmaya aday gazetecilik olayı ve toplamda 11 milyon belgeyi kapsayan tarihin …

Read More »

‘Biz başka alem isteriz’..!

Paris’te yaşanan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan saldırıları medeniyetle barbarlık arasındaki bir savaş saymak, katliamın hedefinin belli bir “yaşam tarzı” ya da Fransız devriminden mülhem “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” olduğunu iddia etmek, solun (Fransa’da ya da bu ülkede) vahim bir yanlışı olacaktır. “İslam” ve “Batı” ya da daha “sol” bir jargonla “gericilik” ile “Aydınlanma değerleri” arasında telafi edilemez, …

Read More »

ERDOĞANIN TEK KİŞİLİK FAŞİST İKTİDARINA İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN EYLEM VE GÜÇ BİRLİĞİNİ ÖREREK KARŞI DURALIM…!-

AKP iktidarına karşı ordu içinde bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı, AKP  hükümetinin ilan ettiği ‘demokrasi bayramı’ tutuklama, linç furyasına, şeriatçıların gövde gösterisine  ve ‘idam tartışmaları’na dönüştü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 6 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu. “Demokrasiyi savunmak” adına  sokaklara çıkan  faşist şeriatçı çeteler, Erdoğan ve rejimini savunmak için  idam çağrılarını yükselttiler. Erdoğan önderliğindeki AKP Hükümeti  idam talebinin …

Read More »

Özel güvenlik de terörle mücadeleye katılmak istiyor..!

  Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin terörle mücadelede etkin biçimde görev almaya hazır olduğunu belirterek, “Yeter ki fedakarca görev yapanlara yasal olarak şehitlik hakkı ile yetkiler verilsin.” dedi. Son yıllarda terör saldırılarının kırsal kesimden kentlere doğru yayıldığını ifade eden Çağırıcı, bu nedenle kentlerin güvenliğinin sağlanmasında asker ve polisin yanı sıra özel güvenlik görevlilerine büyük sorumluluklar düştüğünü …

Read More »

Zonguldakta Maden İşçileri Özelleştirmeye Hayır “ Diyerek Yürüdüler..!

  Özelleştirme idaresinin Türkiye Taş Kömürü (TTK) Karadon Müessesinden envanter bilgisi istemesi üzerine işçilerin tepkisi giderek büyüyor. TTK’ye bağlı en büyük müessese olan Karadon’un özelleştirilmesinin diğer müesseselerin özelleştirilmesinin yolunu açacağını düşünen işçiler, “Özelleştirmeye karşı gerekirse kendimizi ocağa kapatırız” diyerek Genel Maden İş Sendikasının çağrısıyla yüzlerce işçi  bugün  saat 17.00’de Madenci Anıtı’na yürüyerek  tepkilerini dile getirerek, “ Bu daha başlangıç mücadeleye …

Read More »

‘Lice’de yargısız infaz ve işkence yapıldı’

İHD, MAZLUMDER, TİHV ve Tabip Odası Lice raporunu açıkladı. Yargısız infaz ve işkence iddialarının yer aldığı raporda, Meclisin Lice’ye heyet göndermesi çağrısı yapıldı..Diyarbakır Barosu, İHD, MAZLUMDER, TİHV ve Tabip Odası temsilcileri, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların 10 gün sürdüğü Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde incelemelerde bulundu. İlçede inceleme yapan heyet, hazırladığı raporu Diyarbakır Barosunda açıkladı. ÖZMEN: İNSAN HAKKI İHLALİ YAŞANDI Heyet adına …

Read More »

14 Temmuz Diyarbakır Ölüm Orucu Direnişi Tarihe Düşülmüş Nottur…!

14 Temmuz Diyarbakır zindanında yakılan Ölüm Orucu direnişi, tarihe damgasını vuran önemli olaylardan biridir. 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının üzerinde dinmez bir faşist terör estirdikleri o karanlık günlerde binlerce devrimci,komünist, ve Kürt yurtseveri zindanlara atılmış, işçi sınıfının, emekçi yığınların ve Kürt ulusal kurtuluş hareketinin yükselen devrimci demokrat halk muhalefetinin mücadelesi faşist baskı ,zulüm cinayet, işkence …

Read More »

Tarihi Emekçiler Yapar..!

İnsan ira­de­sin­den ba­ğım­sız ve top­lu­mun ge­liş­me­si için ge­rek­li olan pek çok ko­şul var­dır ve ara­la­rın­da kar­şı­lık­lı et­ki­le­şim söz ko­nu­su­dur. Top­lum­sal ya­şa­mın mad­di ko­şul­la­rı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu un­sur­lar do­ğa coğ­ra­fi ya­pı ve in­san nü­fus dur. Üre­ti­ci güç­ler ve üre­tim iliş­ki­le­ri­nin ge­liş­me­di­ği, do­la­yı­sıy­la üre­tim­de bir ar­tış ya da iyi­leş­tir­me­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı es­ki top­lum­lar­da, top­lu­mun var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bil­me­si için iki se­çe­ne­ği var­dı. Ya …

Read More »