Faşist Kuşatma ve Yasakları Parçalamak İçin İstanbulda 1 Mayısta 1 Mayıs Alanı Taksimde Olalım..!

1 Mayıs sermaye sınıfı ve faşizmin en çok korktuğu kavga günlerden birisi olmuştur. TC devleti kuruluşunda itibaren 1 Mayısı hedef almış ve işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak yaşatılmasını yasaklamış ve bahar bayramı olarak işçi ve emekçilerin beyninde ve yüreğinde unutturmaya çalışmıştır
Dünden bugüne önemli gelişmeler yaşansa da ,mücadele sonucu 1 Mayıs tatil günü olarak koparılıp alınsa da hala 1 Mayıs alanı Taksim 1 Mayıs kutlamalarına yasaktır
Buda T.C devleti ve onun devamcısı Saray faşizminin 1 Mayıs düşmanlığına devam ettiğini gösteriyor. ama Adına “demokrasi” deseler de koyu dinci faşist diktatörlüğüne; aşımıza ekmeğimize el koyan ücretli kölelik sistemine; kadınları çifte sömürüye maruz bırakan ataerkil vahşete; ezilen ve inkar edilen Kürt ulusu ve ulusal azınlıkların eşitliğini engelleyen faşist barbarlığa; kendileri gibi olmadıkları için kendilerine özgü bir inanç -yaşam tarzı-felsefe olan Alevileri, azınlık haklarını gasp edip, onları asimile ederek kimliksizleştiren etnik kıyıma; savaşla talan edilen ülkelerinden kaçan mültecileri, pazarlık konusu yapan sömürgeci bezirganlara, onları ölüme terk eden ırkçı kayıtsızlığa; açlıktan kırılan yığınlara karşın, silahlanmaya dev kaynaklar akıtan militarizme; ;aklımızı özgürleştiren laikliği askıya almak isteyenlere, doğaya kasteden kapitalist yıkımın felaketine karşı; sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız bir dünya için alayına isyan diyen;
Paris Komünü’nü, Büyük Ekim Devrimi’ni yaratan işçi sınıfının; enternasyonalist kavga ve kardeşlik günüdür 1 Mayıs…
Faşist karşı devrimin toplumu korku imparatorluğu içine hapsetmeye ve Koruna virüsünü fırsata çevirerek emekçileri işsiz ve aç bırakmanın hızla tırmandığı haksızlıklar, hukuksuzluklar yerküresinde Grup Yorum’un türkülerini özgürce haykırdığı;
“Çav Bella”yı, “Venseremos”u, “We Shall Overcome”ı, “Enternasyonal”i birlikte söyleme zamanıdır…
O halde “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” ısrarıyla, egemenlerin dayattığı faşist baskı, yasak ve korkulara aldırmayan “lanetliler” olarak her yeri 1 Mayıs yapmak için ve Taksime özgürlük için haykırıyoruz:
Tüm ülkelerin İşçileri ve Emekçileri Sömür ve Zulme Karşı Birleşip Ayağa kalkın Birleşin..!
Yaşasın Halkların Eşitliği, Özgürlüğü ve Kardeşliği!
Yaşasın 1 Mayıs/ Bijî Yek Gulan.!
Nisan-2024

Halkın Birliği