Anasayfa / İnşamız / Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek; FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!
1-mayi-fasist-kusatma

Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek; FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

  Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek;

 FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

1886 yılında Amerikan işçi sınıfının, Amerikan burjuvazisine karşı 8 saatlik işgünü talebi ile büyük mücadelelere girişmesi ve bu hakkın kazanılması, Amerikan işçi sınıfı ve tüm dünya proleterleri tarafından sevinçle karşılandı; Amerikan işçi sınıfının başlattığı bu mücadele, dünya proletarya hareketinde yeni bir aşamayı simgeliyordu.

1889’da, dünya komünistlerinin uluslar arası birliği olan, II. Enternasyonalin Paris Kongresi tarafından bu mücadele günü, dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak, dünya işçi sınıfının bayramı olarak ilan edildi. O günden bu yana, dünya proletaryası, bugünü, dünyanın tüm emekçilerle birlikte, burjuvaziye, emperyalizme –kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm ideallerini bayraklaştırarak kutladı. 1 Mayıs günü, dünya proletaryası ve ezilen halkların enternasyonalist birlik ve dayanışma şiarını yükseldiği, sermayeye karşı eşitlik-özgürlük kavgasının daha da alevlendiği bir günü simgelerken, burjuvazi ve her türden gericilik için korku kaynağının ve emperyalist kapitalist- dünyanın temellerinden sarsılmasının simgesi oldu, oluyor.

Dünya proletaryasının Türkiye kolu olan ülkemiz proletaryası tarafından 1 Mayıs’ın işçi bayramını tüm faşist baskı ve yasaklara rağmen yıllardan bu yana kutlaya geldi. Türkiye proletaryası bu geleneği, dünyadaki sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde; sürekli hale getiremeye çalıştı . Türkiye proletaryasının bu tarihi hakkı sürekli azgın anti-demokratik baskılarla, faşizm ve gericiliğin zorba saldırılarıyla engellendi, engellenmeye çalışıldı. Neki faşist kuşatma ve yasaklar parçalanarak 1 Mayısın enternasyonal devrimci özü değişik eylemlerle yaşatıla geldi.

Mevcut halde dünyada ve Türkiye Kuzey Kürdistan da işçilere yönelik saldırlar dur durak bilmeden sürüyor. Çeşitli ulus ve ulusal azınlıklarda İşçiler;; işten atmalar, hak yoksunluğu , kölece çalışma koşulları ve faşist saldırıları artarak sürüyor. Kapitalist sömürü her geçen gün daha bir yoğunlaşıyor. Asıl hedefimiz olan sosyalizm uğruna mücadele ederken, en özgür bir şekilde sınıf mücadelesine katılmanızın önündeki temel engel olan faşist diktatörlüğe karşı da örgütlenip mücadele etmelisiniz. Bu uğurdaki mücadelenin temel şiarı; “ Kahrolsun Faşist Diktatörlük, Yaşasın Özgürlük! ” olmalıdır. İşçiler, sadece kendinizi kurtarmakla yükümlü bir sınıf değil; tarih, işçilere diğer ezilen ve sömürülen sınıfların kurtuluş mücadelesine de önderlik görevi yüklemiştir. Haliyle işçiler diğer ezilen ve sömürülen sınıfların kurtuluşunu sağlamadan kendi kurtuluşunu asla sağlayamaz. Toplumun en dinamik, en devrimci ve en tutarlı sınıfı olarak işçiler, bu mücadelelerin en başında yürümelidir.

Biliyoruz ki mücadele ettiğimiz sürece; gelecek aydınlıktır, mutluluktur. Ve bu işçilerin nasırlı ellerinde, güçlü bileklerin üzerinde yükselecektir. Bu 1 Mayıs’ı bu bilinç ve kararlılıkla kutlayarak, faşizm ve sermayenin yasaklar zincirini parçalamalısınız. Sürmekte olan sınıf eylemliliğinizi bu 1 Mayıs’ta daha da yükseltmelisiniz.

Gençler; kurtuluşunuz işçi sınıfının yanındadır. Faşizm ve sermaye sizleri de tamamen köleleştirmeye devam ediyor. Sizler de en doğal haklarınızdan yoksunsunuz. Bu 1 Mayıs’ta, sizler de, işçiler ve diğer emekçilerle omuz omuza mücadele ederek, mücadelenizi daha da ilerletmelisiniz.

Emekçi köylüler, kent emekçileri, faşizm ve sermaye size de düşman. Faşist diktatörlük sizlerin de tepesine bir balyoz gibi iniyor. Yoksulluğunuz her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu 1 Mayıs’ta seslerinizi yükseltmeli, işçiler ve öğrencilerle omuz omuza olmalısınız.

Kürt ulusunda emekçiler; sizler en doğal ulusal ve demokratik haklarınızdan yoksun tutulmaya devam ediliyorsun. Faşist diktatörlük seni inkar ve imha ve kirli savaş politikalarıyla, Cizre de-Surda-İdilde-Şırnak da yakıyor- eziyor ve katlediyor. Bu faşist imha saldırısına karşı ulusal özgürlük direnişini devrimci bir rotada sürdürerek, en doğal haklarını elde etmek için mücadelede daha kararlı olmalı ve bu 1 Mayıs’ta “Kürdara Azadi Kirli savaşa son “ istemini daha güçlü yükseltmelisin !

Göçmen emekçiler ; en ağır işlerde ucuza çalıştırılarak yoksulluğa mahkum edilirken öte yandan faşist ırkçı ayrımcı saldırılarla yüz yüze kalıyorsunuz. Bu ağır çalışma koşullarına, işsizliğe, faşist ırkçı baskı ve ayrımcılığa dur demek için sesini 1 Mayıs alanlarında daha güçlü haykırmalısın.

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar devrimciler, yoldaşlar ; Haydi Öyleyse Haydi 1 Mayıs’ta Kitleler Halinde omuz omuza, kol kola vererek , emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı l Mayıs Alanlarını Çıkarak Gücümüzü Gösterelim. Kirli savaşa,OHAL-KHK Düzenine  ve katliamlara son diyerek hep birlikte 1 Mayıs Alanlarını doldurmaya..!

Emeğin sermayeye karşı savaşımını büyütmek, Taksim 1 Mayıs alanına vurulmak istenme yasak zincirine, referandumda Hayır  kampanyasının kazanma ruhunu  birleşik savaşımla birleştirerek, devrim ve sosyalizm kavgasını her alanda harlamak için; Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan, Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” şiarını her yerde yükseltip yayalım.

Baharda uyanan cıvıl cıvıl kaynayan doğanın atılımına, işçi ve emekçi yığınların devrimci atılımı eşlik etsin!

  Faşist Baskıya, Sömürüye, Yasaklara, Gözaltı Terörüne Hayır Diyerek;

 FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

1886 yılında Amerikan işçi sınıfının, Amerikan burjuvazisine karşı 8 saatlik işgünü talebi ile büyük mücadelelere girişmesi ve bu hakkın kazanılması, Amerikan işçi sınıfı ve tüm dünya proleterleri tarafından sevinçle karşılandı; Amerikan işçi sınıfının başlattığı bu mücadele, dünya proletarya hareketinde yeni bir aşamayı simgeliyordu.

1889’da, dünya komünistlerinin uluslar arası birliği olan, II. Enternasyonalin Paris Kongresi tarafından bu mücadele günü, dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak, dünya işçi sınıfının bayramı olarak ilan edildi. O günden bu yana, dünya proletaryası, bugünü, dünyanın tüm emekçilerle birlikte, burjuvaziye, emperyalizme –kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm ideallerini bayraklaştırarak kutladı. 1 Mayıs günü, dünya proletaryası ve ezilen halkların enternasyonalist birlik ve dayanışma şiarını yükseldiği, sermayeye karşı eşitlik-özgürlük kavgasının daha da alevlendiği bir günü simgelerken, burjuvazi ve her türden gericilik için korku kaynağının ve emperyalist kapitalist- dünyanın temellerinden sarsılmasının simgesi oldu, oluyor.

Dünya proletaryasının Türkiye kolu olan ülkemiz proletaryası tarafından 1 Mayıs’ın işçi bayramını tüm faşist baskı ve yasaklara rağmen yıllardan bu yana kutlaya geldi. Türkiye proletaryası bu geleneği, dünyadaki sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde; sürekli hale getiremeye çalıştı . Türkiye proletaryasının bu tarihi hakkı sürekli azgın anti-demokratik baskılarla, faşizm ve gericiliğin zorba saldırılarıyla engellendi, engellenmeye çalışıldı. Neki faşist kuşatma ve yasaklar parçalanarak 1 Mayısın enternasyonal devrimci özü değişik eylemlerle yaşatıla geldi.

Mevcut halde dünyada ve Türkiye Kuzey Kürdistan da işçilere yönelik saldırlar dur durak bilmeden sürüyor. Çeşitli ulus ve ulusal azınlıklarda İşçiler;; işten atmalar, hak yoksunluğu , kölece çalışma koşulları ve faşist saldırıları artarak sürüyor. Kapitalist sömürü her geçen gün daha bir yoğunlaşıyor. Asıl hedefimiz olan sosyalizm uğruna mücadele ederken, en özgür bir şekilde sınıf mücadelesine katılmanızın önündeki temel engel olan faşist diktatörlüğe karşı da örgütlenip mücadele etmelisiniz. Bu uğurdaki mücadelenin temel şiarı; “ Kahrolsun Faşist Diktatörlük, Yaşasın Özgürlük! ” olmalıdır. İşçiler, sadece kendinizi kurtarmakla yükümlü bir sınıf değil; tarih, işçilere diğer ezilen ve sömürülen sınıfların kurtuluş mücadelesine de önderlik görevi yüklemiştir. Haliyle işçiler diğer ezilen ve sömürülen sınıfların kurtuluşunu sağlamadan kendi kurtuluşunu asla sağlayamaz. Toplumun en dinamik, en devrimci ve en tutarlı sınıfı olarak işçiler, bu mücadelelerin en başında yürümelidir.

Biliyoruz ki mücadele ettiğimiz sürece; gelecek aydınlıktır, mutluluktur. Ve bu işçilerin nasırlı ellerinde, güçlü bileklerin üzerinde yükselecektir. Bu 1 Mayıs’ı bu bilinç ve kararlılıkla kutlayarak, faşizm ve sermayenin yasaklar zincirini parçalamalısınız. Sürmekte olan sınıf eylemliliğinizi bu 1 Mayıs’ta daha da yükseltmelisiniz.

Gençler; kurtuluşunuz işçi sınıfının yanındadır. Faşizm ve sermaye sizleri de tamamen köleleştirmeye devam ediyor. Sizler de en doğal haklarınızdan yoksunsunuz. Bu 1 Mayıs’ta, sizler de, işçiler ve diğer emekçilerle omuz omuza mücadele ederek, mücadelenizi daha da ilerletmelisiniz.

Emekçi köylüler, kent emekçileri, faşizm ve sermaye size de düşman. Faşist diktatörlük sizlerin de tepesine bir balyoz gibi iniyor. Yoksulluğunuz her geçen gün daha da derinleşiyor. Bu 1 Mayıs’ta seslerinizi yükseltmeli, işçiler ve öğrencilerle omuz omuza olmalısınız.

Kürt ulusunda emekçiler; sizler en doğal ulusal ve demokratik haklarınızdan yoksun tutulmaya devam ediliyorsun. Faşist diktatörlük seni inkar ve imha ve kirli savaş politikalarıyla, Cizre de-Surda-İdilde-Şırnak da yakıyor- eziyor ve katlediyor. Bu faşist imha saldırısına karşı ulusal özgürlük direnişini devrimci bir rotada sürdürerek, en doğal haklarını elde etmek için mücadelede daha kararlı olmalı ve bu 1 Mayıs’ta “Kürdara Azadi Kirli savaşa son “ istemini daha güçlü yükseltmelisin !

Göçmen emekçiler ; en ağır işlerde ucuza çalıştırılarak yoksulluğa mahkum edilirken öte yandan faşist ırkçı ayrımcı saldırılarla yüz yüze kalıyorsunuz. Bu ağır çalışma koşullarına, işsizliğe, faşist ırkçı baskı ve ayrımcılığa dur demek için sesini 1 Mayıs alanlarında daha güçlü haykırmalısın.

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar devrimciler, yoldaşlar ; Haydi Öyleyse Haydi 1 Mayıs’ta Kitleler Halinde omuz omuza, kol kola vererek , emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı l Mayıs Alanlarını Çıkarak Gücümüzü Gösterelim. Kirli savaşa,OHAL-KHK Düzenine  ve katliamlara son diyerek hep birlikte 1 Mayıs Alanlarını doldurmaya..!

Emeğin sermayeye karşı savaşımını büyütmek, Taksim 1 Mayıs alanına vurulmak istenme yasak zincirine, referandumda Hayır  kampanyasının kazanma ruhunu  birleşik savaşımla birleştirerek, devrim ve sosyalizm kavgasını her alanda harlamak için; Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek Gulan, Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni” şiarını her yerde yükseltip yayalım.

Baharda uyanan cıvıl cıvıl kaynayan doğanın atılımına, işçi ve emekçi yığınların devrimci atılımı eşlik etsin!

BİJİ YEK GULAN/YAŞASIN 1 MAYIS..!

TAKSİMİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK  İÇİN İLERİ..!

FAŞİZMİ DEVRİMLE EZCEĞİZ..!

Nisan-2017

HALKIN BİRLİĞİ 1 Mayıs Özel Sayısı

 

HALKIN BİRLİĞİ

hayir-diyoruz-1

BAŞKANLIK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ..!

İşçiler, Emekçiler, Devrimciler; Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Din, Tek Mezhep ve TEK …