EMPERYALİSTLERİN NAGAZAKİ VE HİROŞİMA POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR..!

Amerikan emperyalizminin 2.paylaşım savaşının bitmesine yakın bir zamanda dünyaya egemenliğini ilan etmek ve bir adım öne geçmek, üretmiş olduğu atom bombası silahını denemek için 6 ve 9 Ağustos 1945’de Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentleri üzerine ölümü kustuğunun 71. yıldönümü.

Bugün hala bu iki kentte kaç insanın hayatını söndürdü emperyalistler bilinmiyor. Radyoaktif etkileri ile birlikte, sonraki beş yıl içinde Hiroşima’da 270 bin, Nagazaki’de ise 150 bine ulaştığı tahmin edilmekte.

Ve bugün bile atom bombasının radyoaktif etkileri sürmekte. Sakat doğan çocuklar, tarımın yapılamadığı topraklar ve o topraklarda durmadan kendini üreten ölüm..

Hiroşima ve Nagazaki 6 Ağustos 1945 . Önce büyük ve gözleri kör eden bir ışık… Sonra ani ve inanılmaz bir gürültü. Eşyaları, insan derisini tutuşturan yakıp kavuran bir sıcaklık, kül olan insanlar…Yapıları yerle bir eden sesten hızlı seyreden bir şok dalgasıyla ağaçları söken, insanları uçuran bir kasırga… Ve…Evleri, ağaçları yutan dev bir ölüm mantarı… Ardından koca bir şehre çöken uğursuz bir ölüm sessizliği…

Aradan geçen 60 yıla rağmen insanlık Hiroşima ve Nagazaki’nin karabasanının gölgesinde yaşamaya devam ediyor. O acı günlerden sonra da dünyanın dört bir yanında giriştiği doğrudan ya da dolaylı saldırganlık yoluyla milyonlarca işçi ve emekçiyi katleden ve Ortadoğu ve Orta Asya’da savaş kundakçılığı yapan Amerikan emperyalistleri ve onların Siyonist ortakları, bugün de İran’a karşı bir nükleer saldırı hazırlığındalar.Ellerinde, her biri “Küçük Oğlan”dan ve “Şişko”dan binlerce kez daha güçlü on binlerce nükleer füze bulunan ABD emperyalistleri bütün dünyayı bir Hiroşima’ya, bir Nagazaki’ye çevirmeye hazır olduklarını on yıllardır kanıtlamış bulunuyorlar. Ellerindeki korkunç ve nicelik ve nitelik bakımından sürekli olarak geliştirdikleri konvansiyonel silah stokuyla yetinmeyen, uzayı silahlandıran, 2001 yılından itibaren nükleer silahların yaygınlaştırılmasına bazı kısıtlamalar getiren uluslararası anlaşmadan çekilen ve değişik tipte yeni nükleer bombalar geliştirmekte olan ABD emperyalistleri, tüm emekçi insanlık için Hitler faşizminden ve onun bağlaşıklarından çok daha büyük bir tehlike oluşturuyorlar. Askeri harcamaları,dünyanın geri kalanının toplamının askeri harcamalarına eşit olduğu bilinen bu haydut Amerikan devleti çılgınca silahlanmaya, dünyanın her tarafında askeri üsler kurmaya ve kendilerine boyun eğmeyen herkesi tehdit etmeye devam ediyorlar.

Hali hazırda onlar, Ortadoğu halkları başta gelmek üzere dünya işçi sınıfı ve halklarına karşı “teröre karşı savaş” adı altında pazarlanan bir kirli savaş yürütmektedirler. Onları durdurabilecek biricik güç, ezilen ve sömürülen yığınların demokrasi, ulusal kurtuluş ve sosyalizm kavgasıdır. Bugün, emekçi insanlığın ivedi ve merkezi görevi, her ulustan ve ulusal azınlıktan işçi ve emekçilerin geniş ve militan bir anti-emperyalist birleşik cephesini oluşturmak ve tüm dünyayı köleleştirmek için yola koyulmuş bulunan Amerikan savaş ağaları ve onun yakın bağlaşık ve uşaklarını tarihin çöplüğüne gömmektir. Yeni Hiroşimalardan ve Nagazakilerden ve tüm dünyanın bir nükleer cehenneme çevrilmesinden kaçınmanın biricik yolu budur.