Emperyalist kapitalizmin acımasız hali : Dünyada her 10 çocuktan 1’i işçi..!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, dünyada her 10 çocuktan 1’i çalışıyor. Çocuk işçiliğinin başat sebebinin yoksulluk olduğu belirtilen raporda, çocuk işçiliğinin çocuk hakkı ihlali olduğu ve hükümetlerin çocukları korumasının temel görevi olduğu hatırlatılıyor.

Bazıları 5 yaşında olan 160 milyon çocuğun hâlâ çocuk işçiliği yaptığı belirtilen raporda, bu sayının neredeyse her 10 çocuktan 1’ine denk düştüğü aktarılıyor. Çalışan çocukların neredeyse yarısının fiziksel yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli işlerde çalıştığı da raporda yer alan bilgilerden.

Yoksulluğun azaltılmasının önemini vurgulayan rapor, krizleri atlatmak için sosyal korumanın, çocuk işçiliğine ve çocuk yaşta evliliklere karşı stratejilerin geliştirilmesi çağrısı yapıyor. Sosyal koruma hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması için çok az ilerleme kaydedildiği, bunun da çocuk işçiliğini doğrudan etkilediği belirtilen raporda, dünya çapında 0-14 yaş arası çocukların yüzde 73,6’sının, yani 1,5 milyar çocuğun aile veya çocuk nakit yardımı alamadığını söylüyor.

Rapora göre, hükümetler, sosyal korumayı desteklemek için kullanabilecekleri bir dizi politika aracına sahip ancak kesin sonuç alıcı biçimde harekete geçilmezse, Kovid-19, devam eden çatışmalar, artan yoksulluk ve iklim değişikliği nedeniyle çocuk işçiliği daha da yayılacak.