Eğitim Sen haksız ihraçlara karşı 22 Eylülde YÖK önüne çağırıyor: “Herkese iş güvencesi”..!

Eğitim Sen “Özgür, demokratik, kamusal eğitim” diyerek Kanun Hükmünde Kararname’lerle kamu emekçilerinin ihraç edilmesine, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile akademisyenlerin iş güvencesinin ellerinden alınmasına karşı tüm üniversitelerden emekçileri 22 Eylül Perşembe günü saat 13.00’da Ankara’ya Yükseköğretim Kurumu (YÖK) önüne çağırıyor.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada iktidarın darbe girişimi sonrası yaşanan krizin bedelini hayatı boyunca Cemaat’le ilişkisi olmamış insanlara ödetmeye çalıştığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Kanun Hükmünde Kararname ihraç torbalarına kamu emekçilerinin hak arama mücadelesinde aktif rol almış üyelerimiz, özümüzden iyi bildiğimiz mesai arkadaşlarımız, her konuda toplumun vicdanı olmuş bilim insanları dâhil edildi.

ÖYP düzenlemesiyle binlerce genç akademisyenin iş güvencesi ellerinden alındı, eğitim hayatları sekteye uğratıldı, adeta sürgün edildiler ve yeni bir asistan kıyımı kapıda.

Hükümetin kapı kulu olmayı reddeden binlerce öğretmen hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden esasen sendikal faaliyetleri nedeniyle açığa alındı, 657’nin iş güvencesi hükümleri delik deşik edildi.

Hukuksuz ve adil olmayan bu uygulamalara karşı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak sessiz kalmayacağız.

22 Eylül’de Ankara’da bir araya gelmeye hazırlanan eğitim ve bilim emekçilerinin talepleri ise şöyle:

1- Haksız ihraçlara son!

2- ÖYP düzenlemesi geri alınsın!

3- Herkese iş güvencesi!