Eğitim-Sen: AKP ile eğitim kötüye gidiyor..!

Eğitim-Sen, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının 1. Yarıyılını değerlendirdi. İktidarın politikaları ile eğitimde sorunların giderek arttığını vurgulayan Eğitim-Sen, sorunları demokratik yöntemlerle çözmek için mücadele edeceklerini belirtti.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyıl değerlendirme raporunu açıkladı.
Açıklamada öncelikli sorunlar şu şekilde sıralandı:
“İkili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, fiziki altyapısı yetersiz okullar, okullarda öğrenciler arasında ve öğretmenlere yönelik şiddetin sürmesi, öğrencilerin MEB eliyle dini cemaat ve vakıfların siyasal istismarına açık hale getirilmesi, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlikte ısrar, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu vb. gibi çok sayıda sorun, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öne çıkan başlıklar olmuştur.”
EĞİTİMDEN EŞİT DERECEDE YARARLANILAMIYOR
İktidarın eğitimin iyileştiği izlenimi oluşturmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, gerçeğin aksine eğitimde ciddi sorunlar olduğu vurgulandı. İktidarın eğitimde kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda davrandığına dikkat çekilen açıklamada, “Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, çocuk yaşta evlenmenin önüne geçen adımlar atılmamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar; eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanamamaktadır. Bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler, anadilinde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği temel sorunlar olarak dikkat çekmektedir.”
İMAM HATİP TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK HALİNE GETİRİLDİ
OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin eğitimde harcamaların giderek azaldığına dikkat çekilen açıklamada, özel eğitime teşvik politikalarının da giderek arttığı da belirtildi. İmam hatipleşmenin de iktidarın eliyle arttırıldığının altı çizilen açıklamada, “Türkiye’de imam hatip okullarında okuyan toplam öğrenci sayısı, 2018 itibariyle 1 milyon 350 bin 611’e çıkarıldı. İmam Hatip Okulları’nda öğrenim gören öğrenci sayısında artış olması bu okulların öğrenciler ve velileri tarafından kendi doğallığında tercih edildiği anlamına gelmemektedir. Söz konusu artış çeşitli yönlendirme yöntemleri, seçeneksiz bırakma ve kamu yönetimi erkini bu doğrultuda kullanmanın sonucudur” ifadeleri yer aldı.
MEB’in dini kimi vakıf ve derneklerle el ele olduğu işaret edilen açıklamada, KHK ile ihraçlara, angarya çalışmaya, ataması yapılamayan öğretmenlere, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen istihdamına çözüm üretilemediğine ve eğitimde yaşanan şiddete çözüm üretilmediği de kaydedildi.
MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Eğitim-Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okulöncesinden üniversiteye kadar bilimin değil, dini inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrenci ve velilerle birlikte kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelemizi tüm emek ve demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza sürdüreceğimiz bilinmelidir.”
Açıklamadaki bazı istatistiki bilgiler ise şu şekilde:
-İlkokul düzeyinde net okullaşma oranı 2017’de yüzde 91,2 iken, 2018’de yüzde 91,5 oldu. Bu oran cinsiyete göre; kızlar için yüzde 91,7, erkekler için yüzde 91,4’tür.
-Ortaokulda net okullaşma oranı 2017’da Türkiye genelinde yüzde 95,7 iken 2018’de yüzde 94,5’e geriledi. Ortaokulda net okullaşma oranı kızlar için yüzde 94,7; erkekler için yüzde 94,3.
-2017’de yüzde 82,5 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, 2018’de yüzde 83,6’ya çıktı.
-Ekim 2018 itibarıyla, hala eğitime erişemeyen 405.906 Suriyeli çocuk var.
-Türkiye’de engelli çocukların yüzde 89,3’ü çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemediği için eğitim hakkından mahrum kaldı.
-2018’de açık öğretim lisesinde okuyan 1 milyon 395 bin 621 öğrencinin yüzde 42’si kadın, yüzde 58’i erkek.
-Türkiye’de 25-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı, kadınlarda yüzde 47 iken, erkeklerde yüzde 42’dir.
-Türkiye, OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke olmayı sürdürdü.