DİSK: Sermayenin kanlı yüzü Tuzla’da!

DİSK, Tuzla’da Vernikçiler Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikada yaşanan patlamaya ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada patlama nedeniyle 3 işçinin hayatını kaybettiği 9 işçinin yaralandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Nedenleri sonrasında netleşebilecek olan bu facianın, aslında bilinebilecek nedenlerle, yani işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin uygun biçimde alınmaması sonucu gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

İşçi katliamlarından hesap soracağız!

Bu facianın nedenleri, ilgili mevzuatlarda çok incelikli değişikliklerin yapıldığı torba yasalarda yatmaktadır. Yukardan aşağı işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını kuralsız hale getiren sermaye ve onların iktidarının bizzat kendisidir. İktidarın üzerinde yükseldiği sermayenin birikim rejiminin karakteri temel olarak aşırı sömürü ve güvencesizlik üzerine kurulmuştur. Kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemini inşa etmek bu birikim rejimimin karakteriyle tamamen çelişmektedir.

Sermayenin aşırı üretimi ve kar için engel gördüğü her düzenleme iktidar tarafından ya gevşetilmiş ya belirsiz hale getirilmiş ya da sürekli ötelenmiştir.”

Dizginsiz sömürünün sonucu

Fabrikada gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair sorulara yer verilen açıklamada, sorunun sadece teknik önlemlerin alınmaması sorunu olmadığı dikkat çekildi ve şöyle devam edildi:

“Bu yaşananlar, açgözlü sermayenin çıkarları için siyasal iktidarın yaptığı değişiklerle, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini piyasanın gereklerine uydurmasının bir sonucudur. Bu yaşananlar işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını piyasa aktörlerine (hizmet alan ve satan) açmalarının sonucudur.

Siyasal müdahalelerin yarattığı değişiklikler, yetkili kurumların denetim ve yaptırımlarını sürekli gevşetmekte dolayısıyla engellemektedir. Sermayenin taleplerine uygun düzenlemeler böylesi işletmelerde denetim ve yaptırımları işlevsiz kılmış, dizginsiz bir sömürü ilişkilerinin de önünü açmıştır.”

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının çökmüş olduğu vurgulanan açıklamada son olarak şunlar ifade edildi:

“Bu sermaye birikim rejimi işçileri öldürmektedir. Bu birikim rejiminin ortadan kaldırılması elzemdir. Kamusal bir işçi sağlığı iş güvenliği anlayışı hızla yaşama geçirilmek durumundadır. Bunun için sendikaların, meslek oda ve birliklerinin bu politikalarda etkin rol alması olmazsa olmaz önemdedir. Ve son olarak, ülkemizde bir İSİG sisteminin kurulması için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversitelerin içinde olduğu özerk-demokratik bir kurumsal yapı oluşturulması konusunda etkili bir mücadele verilmesi kaçınılmazdır.

DİSK yaşanan bu faciaların ve katliamların peşini asla bırakmayacak ve kamusal işçi sağlığı iş güvenliği için mücadelesini sürdürecektir.”