DİSK Basın İş: “Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz”..!

Artı yönetimi 4 Mart’ta sendikayla imzaladığı protokolü yok sayarak Artı TV ve Artı Gerçek için çalışan 50 gazeteciyi işsiz bırakacak bir karar aldı. “Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz” diyen DİSK Basın İş, Artı Tv’de program yapan, Artı Gerçek’te yazı yazan tüm gazeteci, yazar ve aydınları, okurları, izleyicileri ve tüm kamuoyunu da bu emek kıyımına karşı dayanışmaya çağırdıDİSK Basın İş: “Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz”Kısa süre önce Artı TV ve Artı Gerçek’e hizmet üreten şirketlerde örgütlenen ve ILO sözleşmelerine dayanarak bir protokol imzalayan DİSK Basın İş, Artı yönetiminin bu protokolü yok sayarak sendika işyeri temsilcisini işten çıkardığını, hemen ardından da söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshederek 50 gazeteciyi işsiz bırakacak bir adım attığını açıkladı.Artı emekçileri yıllardır zam yapılmamasına ve mobbinge karşı iş bırakmış, sendika ile Artı yönetimi arasında süren müzakerelerin ardından 4 Mart’ta ücretlerde iyileştirme, ikramiye ve çalışanların yönetime katılımına yönelik maddeler içeren bir protokol imzalanmıştı.Ne var ki bu sürecin ardından işten çıkarmalar gündeme geldi ve son olarak DİSK Basın İş işyeri temsilcisi Cenk Kolçak “hiyerarşiyi gözetmeme” gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarıldı.DİSK Basın İş, bu durum karşısında tutum belirlemeye çalışırken Artı yönetiminin kendilerine söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshettiğini deklare ettiğini öğrendiklerini belirtiyor.Artı emekçilerinden çağrı“Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz” diyen DİSK Basın İş, Artı Tv’de program yapan, Artı Gerçek’te yazı yazan tüm gazeteci, yazar ve aydınları, okurları, izleyicileri ve tüm kamuoyunu bu emek kıyımına karşı dayanışmaya çağırdı.DİSK Basın İş açıklamasının tam metni:Artı TV ve Artı Gerçek’te gazeteci kıyımıDoğrudan Artı TV yönetimine; Celal Başlangıç, Ragıp Duran, Ayşe Yıldırım, Kenan Azizoğlu, Emin Arslan, Dilhun Gençdal ve Fatih Yapıcı’ya…Değersizleştirme, mobbing ve zamsız geçen 4 yıl… Bütün bunlar bıçağın kemikte olduğu bir vakitte iş bırakma eylemiyle ‘dolaylı’ dile getirildi.DİSK Basın-İş’in de devrede olduğu hak arayışı sürecinde, Artı TV’nin “sessizlerin, ezilenlerin, kadınların, halkların, işçilerin, LGBTİ+’ların” sesi olduğu gerçeğinin yarattığı DEĞER’e saygı duyarak müzakerelerle PROTOKOL imzalatmayı başardık.İmza atılmasını yönetimin ‘iyi niyeti’ olarak okuduk.Meğer büyük bir yanılgıymış!‘Hak’ arayışında öne çıkanlar teker teker işten çıkarılmaya başlandı çeşitli bahanelerle… Daha PROTOKOL’ün ruhu ARTI’da dolaşmaya başlamamıştı bile…Son olarak da DİSK Basın İş işyeri temsilcisi arkadaşımız Cenk Kolçak ‘hiyerarşiyi gözetmeme’ bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı.Bu yönetim anlayışı için bu ‘kefaretin’ yetmeyeceği açıktı. İşten çıkarmalara karşı tutum belirlemeye çalışırken, Artı yönetimi akıl almaz bir kararla hukuki ve fiili mücadeleye hazırlanan sendikamıza söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshettiğini deklare etti.Bu karar, şirketlerde çalışan herkesin İŞSİZ kalması demek!Bu karar, hak arayan, haksızlığa sessiz kalmayan basın emekçilerini açlıkla, işsizlikle cezalandırmak demek!Bu karar, 4 yıldır zamsız çalıştırılan, mobbing ve baskı ortamında işini yapmaya zorlanan, itiraz hakkı istifa baskısı ile elinden alınan ve tüm bunlara karşı sendikalaşma hakkını kullanan basın emekçilerine DEMİRÖREN vari bir yanıttır.İspiyon, jurnalleme, dedikodu mekanizmalarıyla karar veren yönetimin kararını TANIMIYORUZYönetimin ‘iyi niyeti’ olarak da kamuoyuna duyurduğumuz PROTOKOL’e aykırı davranışını çalışanların, sendikanın ve kamuoyunun aklıyla ALAY ETME olarak görüyoruz.Artı yönetimi, imzaladığı sözleşmeyi yok saydı!Israrla “Burası patronsuz işyeri” beyanlarının YALAN olduğunu kendileri açık etti!Son 1 ayda neler oldu?4 Mart’ta protokol imzalandı.Protokol öncesi ve sonrası “hiyerarşiye uymamak” veya ‘üslubunuz sorunlu” gibi muğlak gerekçelerle 7 kişi ya istifaya zorlandı ya da işten çıkarmanın pandemi dilinde “ücretsiz/ücretli izne” çıkarıldı.Şimdi ise ‘sözleşme feshi’ ile 50’den fazla çalışan işsiz kalacak.Dile kolay, 50’den fazla hayat, Artı yönetiminin ‘KARARI’ ile alt üst olacak!Gerekçe ‘küçülme’, ‘parasızlık’, ‘pandemi’ vs olacak.Buna inanmamız için tek bir neden gösterebilirler mi?Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz.Artı Tv’de program yapan, Artı Gerçek’te yazı yazan tüm gazeteci, yazar ve aydınları, okurları, izleyicileri ve tüm kamuoyunu bu kitlesel emek kıyımına karşı dayanışmaya çağırıyoruz.