DİSK-AR İşsizlik Raporu: İşsiz sayısı 6 milyonu aştı..!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsünün (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hane halkı İşgücü Araştırması verilerine dayanarak yaptığı hesaplama, toplam işsiz sayısının, mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bine, yükseldi bir önceki yılın aynı dönemine göre de 473 bin kişi arttı.

YÜZDE 18.5’E YÜKSELDİ

Böylece, geçen yıl haziran döneminde 5 milyon 856 bin kişi olan geniş tanımlı işsiz sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 44 bine yükseldi ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.5’e yükseldi.

DİSK-AR verilerine göre, haziran döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1.7 puan artarak yüzde 19.4’e, kadın işsizliği de yüzde 12.4’e yükseldi. Haziran döneminde en yüksek işsizlik oranı yüzde 28.7 ile tarım dışı genç kadın işsizliğinde görüldü.

TARIMDA 420 BİN AZALIŞ

Bu dönemde tarımsal istihdamda 420 bin, imalat sanayiinde 47 bin kişilik bir azalma yaşandı. Kamu istihdam artışı 190 bin kişi olarak gerçekleşti. Toplam istihdam içinde kamunun payı yüzde 13 iken, son bir yıllık istihdam artışında kamunun payı yüzde 48 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, haziran döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan, mayıs dönemine göre de 0.8 puan arttı.

2016 yılına yüzde 11.1 ile başlayan işsizlik oranı, şubat döneminde yüzde 10.9 ve mart ayında yüzde 10.1 düzeyine geriledi. Nisan ve mayıs aylarında sırasıyla yüzde 9.3 ve yüzde 9.4 olan işsizlik oranı, iki dönemlik aradan sonra haziran döneminde yeniden iki haneye çıkmış oldu.

Haziran döneminde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı önceki döneme göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 10.9 olurken, işsiz sayısı bir önceki döneme göre 166 bin kişi artarak 3.32 milyon kişiye çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 222 bin kişi azalarak 27.13 milyon kişi olarak gerçekleşirken, istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 46.2 oldu. Arındırılmamış tarım dışı işsizlik oranı ise 0.5 puanlık artışla yüzde 12.2 düzeyine yükseldi.

EN CİDDİ AZALIŞ TARIM VE İMALAT SANAYİİNDE

DİSK-AR raporunda kamunun tarım ve imalat sanayiindeki ciddi istihdam kaybına dikkat çekilerek şu tespitler yapıldı: “TÜİK’in haziran 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları işsizlikte çarpıcı bir artış yaşandığını gösteriyor. İşsizlik tekrar iki haneli rakamlara yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor.

Tarım ve imalat sanayiinde ciddi istihdam kaybı yaşanırken istihdam artışı inşaat, kamu ve hizmet sektöründe ve bu sektörün belli alt sektörlerinde yaşanmaktadır. Kamunun istihdam artışındaki belirleyici rolü devam etmektedir. Hizmet sektöründeki istihdam artışında toplum yararına çalışma programları ve engelli bakım hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır.”

ÖNERİLER

Raporda, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulunuldu:

* Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

* Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir.

* Kiralık İşçilik Yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

* Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

* İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz iş gücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

* İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.