DİSK-AR: İşsizlik de sigortasız çalıştırma da tavan yaptı..!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) TÜİK verilerini baz alarak hazırladığı işsizlik raporuna göre işsizlik son beş yılın zirvesinde. Genç işsizliği yüzde 20’ye dayanırken, işçiler sigortasızlaştırılıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Aralık 2016 günü açıkladığı Eylül 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi.” İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi” başlığı ile yayımlanan raporda toplam işsiz sayısı bir önceki yıla göre 510 bin artarak Eylül 2016’da 6 milyon 373 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR işsizlik raporu: İşsizliğin önlenemeyen yükselişinde son beş yılın zirvesi

Her 5 gençten biri her üç genç kadından biri

Eylül 2016 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1,4 puan puan artarak yüzde 19,9’a yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 2,4 puan artarak 32,9’a yükseldi. Böylece Eylül 2016’nın en yüksek işsizlik oranı tarım dışı genç kadın işsizliğinde görüldü. Tarım dışında her üç genç kadından biri işsiz durumda.

İşsizlik Oranları (Eylül 2014-2016) (%)

En büyük istihdam düşüşü, tarım, ormancılık ve balıkçılık ile imalat sektörlerinde

Eylül 2016’da toplam istihdam bir önceki dönemin aynı ayına göre 408 bin kişi artarak 27 milyon 564 bine ulaştı. İstihdamda en çarpıcı değişim imalat sanayinde yaşandı. Son bir yılda imalat sanayinde ise 100 bine yakın azalma yaşandı.

Sektörlere Göre İstihdam Değişimi (Eylül 2015- 2016)

İnşaat ve ulaştırma sigortasızlaştırma tavan yaptı

İşsizlikteki yükseliş sadece TÜİK verilerinde değil SGK verilerinde de açık bir biçimde görülüyor. Sigortalı işçi sayısındaki artış giderek yavaşlıyor. 2012 yılında yüzde 9,1 artış gösteren sigortalı işçi sayısı, 2013 yılında, yüzde 5,1, 2014 yılında 5,1, 2015 yılında 3,3 ve 2016 yılında 0,4 artış gösterdi.

Sigortalı İşçi Sayısı Yıllık Artış Oranı (2012-2016)

Böylece 2011 yılında toplam 11 milyon 61 bin olan 4a kapsamındaki sigortalı işçi sayısı 2016 yılında 13 milyon 813 bine yükseldi. Ancak sigortalı işçi sayısı ivmesinde büyük bir yavaşlama görülüyor

Konaklama ve ormancılık sektöründe istihdam düşüş gösterse de, Ulaştırma ve depolama sektöründe 52 bin, inşaat sektöründe ise 91 bin istihdam artışı yaşandı. İstihdam artışı yaşanan bu sektörler aynı zamanda sigortalı işçi sayısının en çok azaldığı sektörler arasında Konaklama ve ormancılık sektörünün ardından ilk dörtte yer alıyor. Ulaştırma ve depolama ile inşaat sektöründe istihdam artışı yaşanmasına rağmen sigortasızlaştırma artıyor yani bu sektörlerde işe yeni giren de mevcut sigortalı işçi de güvencesizleştirilip, sigortasızlaştırılıyor.

Sigortalı İşçi Sayısının En Çok Azaldığı Sektörler (Ekim 2015-2016)

İşsizlik ödeneğine rekor başvuru

İşsizlikteki artış eğilimini işsizlik sigortası başvurularından da izlemek mümkün. Ekim ayı itibariyle yıllara göre işsizlik sigortası başvurularında ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Kriz sonrasında 2009 yılında 42 bin olan işsizlik sigortası başvurusu sayısı 2010 yılında 34 bine düşmüştü. 2011 sonrasında hızla artan işsizlik sigortası başvuru sayısı Ekim 2016’da 121 bini aştı.

İşsizlik verileri konusunda öncü göstergelerden biri olan işsizlik sigortası başvurularındaki hızlı artış işsizliğin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor.