Özgür Kürsü

Marksizm-Leninizmde Politika NEDİR?

Hemen her gün belki de yaşamımızda en çok kullandığımız kelimelerden birisi politikadır. Olaylara politik bakmak, politik gelişmelere yön vermek, politika sahnesine çıkmak vb. gibi günlük dilde politikayla yatar, politikayla kalkarız. O halde politikanın kavram olarak ne olduğunu açıklayalım. Politika sözcüğü, köken olarak Yunanca polis (kent) sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunanda kentler kendi başlarına egemen devletlerdi ve kent yönetimini etkilemek, ona katılmak …

Read More »

İslami Magandalık.!

”Nazım’dan bu yana değişen sadece lümpenleşme ve magandalaşmanın İslam ile ambalajlanması oldu. İslami lümpenleşmenin ve magandalaşmanın en acı sonucu kadınlara, çocuklara ve doğaya yönelik saldırganlıktır ki, ne yazılsa eksik kalır” “Türkiye maganda liginde şampiyon” başlıklı haber vesilesiyle “Maganda politik” başlığı altında Türkiye’de magandalığın toplumsal hayata ve siyasete sindiğinden söz ediyorduk. Magandalaşmanın lümpen kapitalizmle başladığını vurgulamış; AKP iktidarı döneminde nasıl bir …

Read More »

Karabağ hamlesi ve Aliyev’in güvendiği dağlar..!

Sanki bütün çanlar Azerbaycan lideri İlham Aliyev’i “muzaffer” kılmak için çalıyor. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye… 2020’de işgal altındaki rayonların Ermenistan’ın kontrolünden çıktığı savaşta olduğu gibi. Hatta Ukrayna savaşıyla birlikte Bakü’nün Karabağ için de askeri yola sapmasını kolaylaştıracak faktörler devreye girdi. Aliyev başından beri Türkiye’nin mutlak desteğine yaslanıp AB’yi enerji bağıyla, ABD’yi stratejik ortaklıkla, Rusya’yı ekonomik-jeopolitik önceliklerle caydırıcı pozisyonlardan uzak tutabileceğinin …

Read More »

İdeolojik-Politik ve Kültürel Etkisi Hala Devam Eden 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbesi .!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin üzerinden 43. yıl geçmesine rağmen, yasaları ve kurumlarıyla 12 eylül faşist darbesi Erdoğan’ın önderliğindeki Saray iktidarında derinleşerek devam ediyor. Türkiye tarihinin en karanlık dönemi olarak adlandırılan 12 Eylül Askeri faşist Darbesi üzerinden 43 yıl geçti. Darbe ile Anayasa askıya alınırken, aralarında siyasi parti ve sendikaların da olduğu binlerce demokratik kitle örgütü, parti, sendika ve dernek …

Read More »

Din, dinsel önyargılara karşı mücadele ilkeli ve sabırlı olmak zorundadır.!

“Din, halkın afyonudur –Marks’ın bu özdeyişi din konusundaki tüm Marksist görüşün temel taşıdır. Marksizm her zaman bütün modern dinlere ve kiliselere, ve her dinsel örgütü, sömürüyü savunmaya ve işçi sınıfını sarhoş etmeye yarayan burjuva gericiliğinin aracı olarak bakmıştır.” (Lenin)Kapitalizm işçi sınıfı ve ezilen yığınları sürekli olarak derinleşen bir ekonomik, sosyal ve kültürel bir yıkıma uğratır. Bu yıkıma işçi sınıfı cephesinden …

Read More »

46 Yılında 2 Eylül 1977 Gecekondu Direnişini Hatırlamak..!

2 Eylül 1977 emekçi halkımızın mücadele tarihine direniş olarak düştüğü gündür. Bu günde, faşist diktatörlük İstanbul-Ümraniye semtinin yanı başında yükselen gecekonduları yıkmak için tankıyla, topuyla, jandarma ve polisiyle emekçi halka azgınca saldırarak, 13 devrimci ve emekçiyi katletti. Adını işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta alan gecekondu semti, nice zorlu mücadeleler ve şehitlerle yaratılarak kazanıldı. 2 Eylül direnişi …

Read More »

VİETNAM’ DA SERBEST PİYASA ” SOSYALİZMİ ” DOİ MOİ.!

Vietnam’ı kısaca tanıyalım. Türkiye’ nin yarısı kadar yüzölçümü olmasına rağmen nüfusu bizden 10 milyon fazla olan bir ülkedir. Kamboçya, Laos ve Çin ile sınırı vardır.Vietnam’ın siyasi başkenti Hanoi dir. Ho Chi Minh ise en büyük kentidir. Vietnam’da 59 eyalet var ve bu eyaletler ile aynı statüde olan 5 şehir idaresine sahip merkezi yönetim birimi bulunuyor. Şehir idaresine sahip merkezi yönetim …

Read More »

Nefret suçları raporu: En fazla Aleviler ve Hıristiyanlara yönelik suç işleniyor.!

İnanç Özgürlüğü Girişimi, ‘Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları – 2022 Raporu’nu yayımladı. İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Mine Yıldırım ve İletişim Sorumlusu Funda Tekin’in kaleme aldığı rapora göre 2022’de din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı 36 nefret suçu veya olayı bilgisine ulaşıldı. “Hedef alınan gruba göre” ulaşılan nefret suçu vakaları incelendiğinde bu suçların 15’inin Alevilere, 15’inin Hıristiyanlara, 4’ünün …

Read More »

Proletaryanın Parti Olarak Örgütlenmesi Başat görevdir. Nasıl Bir Leninist Parti ..!

“…Birinci ve en acil pratik görevlerimizin siyasi mücadeleye gerekli enerjiyi, çetinliği ve devamlılığı sağlayabilecek olan bir devrimciler örgütünün yaratılması olduğunu görememektedirler.” V. İ. Lenin)Çağımızın gerçek devrimci sınıfı, işçi sınıfının, mücadelesinde örgütten başka silahı yoktur. “…Proleterleri iktidar uğruna mücadeleye sevk edecek kadar cesur, devrimci bir durumun çapraşık şartları içinde yolunu şaşırmayacak kadar tecrübeli ve hedefe gideri yolda her çeşit kayalara çarpmadan …

Read More »

Özgürlükten ne anlıyoruz

Gerçekten, bir insanın şu ya da bu dış sınırlamadan kurtuluşundan söz ettiğimizde, kaçınılmaz olarak iki olguyla karşılaşırız. Bunlardan birincisi, özgürlüğe ulaşma çabasındaki insandır. İkincisi insanın kendisini kurtardığı (ya da kurtarması gerektiği) dışsal sınırlamalardır. Bu iki maddeden de özgürlüğün bir içerik taşıdığı anlaşılır. Yani kolay kazanılan özgürlük bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü insan olmanın gerektirdiği eylem ve yaratıcılıktan yoksundur. Özgürlük, insanın özüne …

Read More »