Onlardan Bize

HALK OZANI AYDINLANMANIN SESİ RUHİ SU’YU ANARKEN ..!

“Ama benim memleketimde bugün İnsan kanı sudan ucuz Oysa en güzel emek insanın kendisi Kolay mı kan uykularda kalkıp Ninniler söylemesi”… Burjuva kapitalist sistemin halkın derinliklerinde gelen kültürünü yozlaştırmaya kuşatmasına sürecinde bütün zorlukları göze alarak geçmişin direncini taşıyan kültür mirasını sahiplenen ilk isimdir Ruhi Su. Halkıyla bütünleşmek, aydın bir sanatçı olarak toplumsal sorunlara karşı bilinç uyandırmak adına çıktığı bu zorlu …

Read More »

Faşist Türkeş’in İskenderun’a Sokulmaması anti- faşist Direnişinde Barikat Başında Ölümsüzleşen Erdener Beğen’i anarken..!

“Gitmek Nehirlerle Yanyana Nehirler gibi zor Nehirler gibi Çetin Nehirler gibi umutlu Gitmek Nehirlerden de öteye Oraya Tas oraya O büyük kurtuluşa.” Bir devrim işçisinin nasıl dövüştüğünü, nasıl çöktüğünü ve nasıl yüceliğini görmek için erdemler Beğen yoldaşın yaşamına bakmak yeterlidir. O devrim ve sosyalizm davasına dört elle sarılan , verilen her görevi tereddütsüzce yerine getiren mütevazi bir proleter devrimciydi. Faşist …

Read More »

Katledilmesinin 79. Yılında İşkencede direnişin Sembollerinde Julis Fuçiki Hatırlamak..!

“Beni hüzünle hatırlamayın” diyen Çeklerin komünist önderlerinden işkencede direnişin sembollerinden Julius Fuçik, 23 Şubat 1903 tarihinde Prag’da doğdu. ve 8 eylül 1943 Naziler tarafından Almanya toplama kampında asılarak idam edildi. faşist baskının, şiddetin ve ölümün rutin hale geldiği bu karanlık döneme ilişkin çok şeyler söylendi ve yazıldı. Onlardan biri de, Naziler tarafından yakalandığında öldürüleceğini bir an dahi unutmadan hayata , …

Read More »

Naciye Kaya Çolak Yoldaşı Kaybettik: Yıldızlar Yoldaşı Olsun..!

Naciye Kaya Çolak Yoldaşı Kaybettik: Yıldızlar Yoldaşı Olsun..! “Can kiÇarpmayınca yaşanmaz Göğsümde yürektir Can ki Damardan hayata Kanayan abı hayattır Can ki Halayda şen omuz Omuz üstü candır Can ki Paylaşmaya değer Hakikatli sevgidirCan ki Bir insanın en İNSAN Onur ve umut halidir Can ki Toprağımın üstünde Sımsıkı yumruk Ve ezgisidirölümsüzlüğün …” Ne desek ne söylesek acımızı dindiremez. Çünkü daha …

Read More »

Kemal Yazar Cesurdu, Mertti, Faşizme Karşı Kaya Gibi Sertti Bir Gün Geldi ki Yoldaşım Dediklerince Hain Bir Pusuda Katledildi..!

Tarih yaprakları 27 Ağustos 1996’yı gösterdiğinde Almanya’nın-Duisburg kentinde MLKP çetelerince katledildi. Kemal Yazar yoldaşı kaybedeli 26 yıl oldu. Kemal yoldaş Erzurum’un Tekman ilçesinde yoksul bir Kürt Alevi aile çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklüğü Tekman’da geçti. Yoksulluk ailesinin İstanbul’a göç etmesinin ardından Kemal Yoldaş da İstanbul’un varoşlarında yaşama tutunmaya çalıştı. Hem çalıştı ve hem de devrimci mücadeleyi kavga içinde öğrendi ve …

Read More »

Naciye Kaya Çolak Yoldaşı Kaybettik: Yıldızlar Yoldaşı Olsun..!

“Can ki Çarpmayınca yaşanmaz Göğsümde yürektir Can ki Damardan hayata Kanayan abı hayattır Can ki Halayda şen omuz Omuz üstü candır Can ki Paylaşmaya değer Hakikatli sevgidir Can ki Bir insanın en İNSAN Onur ve umut halidir Can ki Toprağımın üstünde Sımsıkı yumruk Ve ezgisidir ölümsüzlüğün …” Ne desek ne söylesek acımızı dindiremez. Çünkü daha 41 yaşında 2 çocuk annesi …

Read More »

THKP-C kurucularından Bingöl Erdumlu, 78 yaşında vefat etti..!

1970 yılında Mahir Çayanın önderliğinde kurulan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin (THKP-C) kurucularından Bingöl Erdumlu, 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) kurucularından Bingöl Erdumlu 1944 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1965’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Erdumlu, 1968’de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) bünyesinde çalışmaya başladı. Sendikal ve siyasal mücadele içinde aktif …

Read More »

Örgüt İşçisi ve Devrimin Hamalı Mustafa Tunç..!

Ser ve­rip sır ver­me­yen­ler or­du­su­nun yi­ğit ne­fer­le­rin­den Mus­ta­fa Tunç yol­da­şı an­la­ta­ca­ğız. Düş­ma­nı de­fa­lar­ca di­ze ge­tir­miş ve önder ibrahim Kay­pak­ka­ya’nın ge­le­ne­ği­ni ile­ri ta­şı­mış Hı­şır’ı an­la­ta­ca­ğız. Par­ti iş­çi­si ve fe­da­kar­lık ne­dir so­ru­la­rı­na pra­ti­ğiy­le ya­nıt ve­ren yürek­li ko­münist Mus­ta­fa yol­daş 1956 yı­lın­da yok­sul bir ai­le­nin ço­cu­ğu ola­rak Elbis­tan’da dün­yaya gel­di. 1970’li yıl­lar­da ça­lış­mak için İs­tan­bul’a gel­di ve bu­ra­da devrim­ci dü­şün­ce­ler­le da­ha ya­kın­dan il­gi­len­me­ye …

Read More »

Sosyalizm Kavgamızın Sönmeyen Yıldızı Münir Dışkaya’yı Anarken..!

30 Temmuz 1979 yılında Adana da sulama kanalında yitirdiğimiz TKP/ML Hareketi’nin 1979 Nisan Konferansında Merkez Komitesine genç üye olarak seçilen Münir Dışkaya yoldaşın kaybı, komünist hareket için erken ve büyük bir kayıptı Tam da komünist harekete daha fazla yararlı olacağı bir zamanda kaybettik Münir yoldaşı. Ölümsüzleşen yoldaşların anılarını yükleyerek geleceğimize, omuzlarımız da ağırlığını bırakarak görevlerinin, bir de avuçlarımıza ateşten bayrak, …

Read More »

Düşmanın Korkulu Rüyası Kemal Yazar Yoldaşın Mezarını Ziyaret ettik..!

27 Ağustos 1996 da MLKP önderliğinin hain pususunda Almanya’nın-Duisburg kentinde ölümsüzler ordusuna kattığımız Kemal Yazar yoldaşın mezarını halklarımızın ananevi bayramı vesilesiyle ziyaret ettik. Öncelikle mezar temizliğini yaptık ve Kemal yoldaşın en çok sevdiği karanfiller bıraktık mezara mezarı. Kemal Yazar yolda bundan tam 26. yıl önce bir dönem yoldaşlarım dediklerince haince katledildi. Sırf kendi egemenlikleri sarsılmasın ve varlıkları devam etsin diyerek …

Read More »