Önderlerden Öğreniyoruz

ÖLÜMÜNÜN 66.YILINDA STALİN YOLDAŞ YOL GÖSTERMEYE VE BURJUVAZİNİN KORKULU RÜYASI OLMAYA DEVAM EDİYOR..!

Biliyoruz ki dünyada proletaryanın uzlaşmaz demir komünist önderi Jozef Stalin yoldaş kadar karalanmış, yanlış tanıtılmış ve haksız eleştirilere maruz olmuş başka bir ünlü kişilik bulunmadığını söylemek hiçte abartıcı olmayacaktır. Ölümünün üzerinden 66.yıl geçtiği, inşası ve savunmasında büyük rol oynadığı Sosyalist Sovyetler Birliği önce Kruşçevçiler eliyle bozulup-dejenere edildiği ve daha sonra biçimsel olarak da yıkıldığı, yıllardır gerek emperyalist kapitalist ülkelerde ve …

Read More »

Lenin’in ‘Stalin vasiyeti’ sahte mi?

Bir söylentiye göre Çinli komünist Çu En-Lay’a “Fransız devrimini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilince “Değerlendirme yapmak için daha erken” cevabını vermiş. Söz konusu olan Ekim Devrimi olunca Cu En-Lay’in devrimden iki yüz yıl sonraki bu cevabı belki fazlasıyla doğru olabilir. Bunun nedenlerinden birisi de uzun yıllar bu konudaki belgelere ulaşmanın zorluğuydu. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, on yıllarca arşivleri araştırmacılara kapalı olan …

Read More »

Türkiye proletaryasının önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı 98. yıl dönümünde anıyoruz!

Yıl 1921, 28 Ocak Karadeniz suları, Kemalist diktatörlüğün katlettiği Türkiye proletaryasının önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın kızıl kanlarıyla rengini değiştirdi. Böylece Türkiye proletaryası 15 yiğit komünist evladını yitiriyordu. Mustafa Suphi 1883’te Giresun’da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini ve Paris Siyasi İlimler okulunu bitirdi. Paris’te okulunu bitirirken bitirme tezi olarak Türkiye Tarım Kredileri Teşkilatının Durumu ve Geleceği üstüne bir çalışma hazırlamıştı. …

Read More »

Katledilmesinin 46.Yılında Yoldaşları İçin Bedenini Kurşunlara Geren Komünist Savaşçı Ali Haydar Yıldız Yoldaşı Anarken..!

Ocak ayı hem dünya ve hem de Türkiye devrimi açısından büyük önem taşıyan bir aydır. Ve 24 Ocak 1973 Türkiye proletaryasının önderlerinden İbrahim Kaypakkaya yoldaşın yaralandığı ve Ali Haydar yoldaşın katledildiği ve tarihe Vartinik direnişi olarak geçen gündür. Ali Haydar Yıldız yoldaş 1953 yılında Dersimin Mazgirt ilçesinde yoksul bir Kürt çocuğu olarak dünyaya geldi. ailesinin Elazığa göç etmesi nedeniyle okul …

Read More »

Yaşamı ve Mücadelede öngörüsü Adanmışlığı ve Cesaretiyle Örnek olan Lenini Anarken..!

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk – 21 Ocak 1924, Moskova) Rus sosyalist devrimci önder. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)’nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı olarak bilimsel sosyalizmin Marx ve Engels sonrası geliştiricilerindendir. Lenin’in …

Read More »

ENTERNASYONAL PROLETARYANIN SAVAŞÇILARI ROZA LÜKSEMBURG VE KARL LİEBKNEHCT KAVGAMIZDA YAŞIYOR..!

Hatırlanacağı üzere Lenin ve Stalin’in başında yürüdüğü ve Bolşevik Partisinin önderliğinde Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim devriminin açtığı devrimci yolda ilk yürüyenlerin başında Avrupalı işçiler, emekçiler ve devrimciler geldi. 1917 Ekim devriminin top sesleri Macaristan ve Almanya da bir biri ardına patlayan devrimci ayaklanmalarla karşılandı. Kısa sürelide olsa buralarda, işçiler ve emekçiler devrimcilerin önderliğinde iktidarlar kurdular. Ama hem burjuvazinin birleşik saldırısı …

Read More »

Almanya Devriminin Enternasyonalist Önderlerinden Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht Ölümsüzdür..!

Ekim Devriminin hemen ardından dünya devriminin uğrağı 1918 Almanya Kasım devrimi olmuştu. Alman devriminin önderleri Rosa Lüksemburg ve Karl Liebknecht 10 Ocak 1919’da Spartaküst Ayaklanması’nın ardından 15 Ocak 1919’da işçi sınıfının iki büyük önderi Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht dipçik darbeleriyle hunharca öldürüldüler. Tam yüzyıl önce Alman tekelci sermayesinin uşağı olan sosyal demokratlarca 100 yıl önce katledilen Rosa Lüksemburg ve …

Read More »

STALİN VE KİŞİ KÜLTÜ YALANI..!

Biliyoruz ki dünyada Jozef Stalin kadar karalanmış, yanlış tanıtılmış ve haksız eleştirilere maruz olmuş başka bir ünlü kişilik bulunmadığını söylemek hiçte abartıcı olmayacaktır. Ölümünün üzerinden 63.yıl geçtiği, inşası ve savunmasında büyük rol oynadığı sosyalist Sovyetler Birliği önce Kruşçevçiler eliyle bozulup-dejenere edildiği ve daha sonra biçimsel olarak da yıkıldığı, yıllardır gerek emperyalist kapitalist ülkelerde ve gerekse dünyanın diğer bölgelerinde güçlü bir …

Read More »

Enternasyonalist Devrimciliğin Timsali  Ernesto Che Guevara Kavgamızda Yaşıyor..!

“Ateşten bir at taşıyor gerilla heykelini Sierralar’ın rüzgarı ve bulutu içinde” Enternasyonalist devrimci Ernesto Che Guevara Arjantin’in önemli şehirlerinden 14 Haziran 1928’de Valle Grande’de dünyaya geldi. Bir mimarın oğlu olan Guevera,1953’te Buenos Aires’te tıp doktoru oldu. Bolivya’daki tarım reformu konusunda incelemelerde bulunan Guevera, 1954’te Guatemala’da Arbenz devrimci hükümetinin yanında yer aldı. Arbenz’in askeri bir darbeyle devrilmesinin ardından Meksika’ya geçen ‘Che’, …

Read More »

49.Yıl Önce Kont-gerilla Tarafından Katledilen Taylan Özgür Anarken!

68’in yükselen gençlik hareketi içinde öne çıkan devletin ve sivil faşist dinci çetelerin hedeflerinde olan devrimci öğrenci gençlik önderlerinden Taylan Özgür 23 Eylül 1969 yılında İstanbul-Beyazıt’ta kont-gerilla tarafından katledildi. CİA tarafından 1950’li yıllarında ABD emperyalizmine bağılı CİA atarfından devrim ve sosyalizme karşı örgütlenip-desteklenen kont-gerilla, üniversite gençliğinin yükselen devrimci mücadelesini önlemek için bir yandan sivil faşist-şeriatçı çeteleri ortaya salarken, öte yandan …

Read More »