Önderlerden Öğreniyoruz

Komünist İrfan Çelik’i Anmak ve Anlamak …!

14 Eylül 1980, Türkiye proletaryasının önderleri ve örgütleyicilerinden İrfan Çelik yoldaşın, 12 Eylül faşistleri tarafından alçakça katledildiği tarihtir. Önder yoldaşı yitirdiğimizin 41.yıl dönümü TKP-ML Hareketinin kurucu önderlerinden İrfan Çelik yoldaş 25 Haziran 1980 de İstanbul’da 2 kadın yoldaşıyla birlikte siyasi polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındığından itibaren MİT ve Kontrgerillanın tam teşekküllü işkence merkezine götürüldü. En tecrübeli ve usta işkenceciler, önder …

Read More »

BİLİMSEL SOSYALİZMİN KURUCULARINDAN Friedrich ENGELS YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR…!

Bilimsel sosyalizmin kurucularından birini, 28 Kasım 1820 yılında Almanya’nın Barmen_şimdi ki Wuppertal da doğan Friedrich Engels’i, 5 Ağustos 1895’te Londra’da yitirdik. Bütün yaşamı boyunca proletaryanın kurtuluşu için olağanüstü bir fedakarlık ve bilimsel inançla çalıştı. O’nun ölümü dünya proletaryası ve komünist hareket için yeri doldurulması büyük bir kayıptı. Ama O ardında, yoldaşı Marks’la birlikte yarattığı ve çağlar boyu da yaşayacak olan …

Read More »

Lenin yoldaş 151.Yaşında Daima Bizimle: Proletaryanın Kurtuluşuna Adanmış Bir Yaşam ..!

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk – 21 Ocak 1924, Moskova) Rus sosyalist devrimci önder. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)’nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı olarak,191 ekim sosyalist devriminin mimarı, bilimsel sosyalizmin Marx ve …

Read More »

100.Yıl Oldu M. Suphi ve 14 yoldaşı Karadenizde Katledileli..!

Tüm dünyayı sarsan şanlı Ekim Devrimi’nin etkileri ülkemizde de hissedildi. Marksizm’in yayılmasına büyük bir atılım kazandırdı. Türkiyeli komünistler proletaryanın bağımsız siyasetini sürdürecek komünist partisinin kuruluşu için harekete geçtiler. Kararlı, yoğun çalışmaları sonucu Kemalistlerin izin vermemesi nedeniyle M. Suphi önderliğinde 10 Eylül 1920 yılında Bakü’de 15 örgütü temsilen 75 delegenin katılımıyla toplanan Kongre TKP’yi kurdu. M. Suphi başkanlığında büyük bir coşku …

Read More »

MLKP Leninist Parti Öğretisini Açıktan İnkar Ederken Geçmişin Değerlendirmesinde Çifte Standırtçı ve İnkarcı Oportünist Konumda Duruyor?

Hatırlanacağı üzere bir çok akım komünist hareketin tarihini gerçeklere ve bilimsel sosyalist ilkelere göre değil, kendi örgütün durumuna ve sübjektif niyete göre ele alıp değerlendiriyor. Bunlardan birisi de dün dündür bugün bugün yaklaşımını kendisine temel alan ve kuruluş döneminde kabul etmiş olduğu “… stratejik planımızın öncelikli hedefi, işçi sınıfı içinde gerçek bir çekim merkezi haline gelmek, komünist partisini inşa etmek, …

Read More »

Marks 202.Yaşında Marksizm hala yeni ve güncel olarak İşçi sınıfı ve dünyayı değiştirmek için dövüşenlere yol göstermeye devam ediyor..!

Dünya işçi sınıfının teorik hazinesinin kurucusu Karl Marx’ın doğumunun 202. yılı. Bilimsel sosyalizmin kurucusu; Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de Trier kentinde (Almanya) doğdu ve 14 Mart 1883 yılında İngiltere de yaşama gözlerini kapadı. Babası, 1824 yılında protestanlığı kabul etmiş bir Yahudi avukattır. Ailesi zengin ve kültürlü idi, ama devrimci değildi. Trier’deki liseden mezun olduktan sonra Marx, önce Bonn’da üniversiteye gitti. …

Read More »

DOĞUMUNUN 150.YILINDA LENİNİ ANMAK VE ANLAMAK..!

Proletaryanın Kurtuluşuna adanmış Bir Yaşam Lenin’in Yaşamı ve Mücadelesi.. Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin (22 Nisan 1870, Simbirsk – 21 Ocak 1924, Moskova) Rus komünist devrimci önder. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi (Bolşevik)’nin ilk lideri. Lenin aynı zamanda Marksist teorik ve felsefi yazıların yazarı …

Read More »

Y. M. Sverdlov’un Anısına..!

Bütün Rusya Merkez Yürütme Komitesinin Olağanüstü Toplantısında Y. M. Sverdlov’un Anısına Söylev..! Yoldaşlar, bugün, bütün ülkelerin işçileri Paris Komünü’nün kahramanca doğuşunu ve acı sonunu anarken, Yakov Mihayloviç Sverdlov’u toprağa veriyoruz.[1] Sverdlov yoldaş, devrimimiz boyunca ve devrimimizin kazandığı zaferlerde, proletarya devriminin temel ve en önemli özelliklerini herkesten daha eksiksiz ve tam olarak cisimleştirmeyi başarmıştır. Sverdlov yoldaşın proletarya devriminin bir önderi olmasında, …

Read More »

Türkiye proletaryasının komünist önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katledilmesinin 99. yılında özümlenmesi gereken ders ..!

Yıl 1921, 28’i 29 Ocak’a bağlayan gece. O gün Karadeniz suları, Kemalist diktatörlüğün katlettiği Türkiye proletaryasının önderi Mustafa Suphi ve 14 yoldaşın kızıl kanlarıyla rengini değiştirdi. Böylece Türkiye proletaryası daha yeni kurulmuş olduğu ve örgütlerini yaratamamış olan TKP’nin 15 yiğit öncü komünist evladını yitiriyordu. Kuşku yok ki M.Suphi ve yoldaşlarının hunharca katledilmesi , hiç bir koşullarda devrimci ve komünistlerin burjuvaziye …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 96.YILINDA LENİNDE ÖĞRENEREK İLERLEMEK…!

Dünya proletaryası ve komünist hareketinin önderlerinden ve çağımızın Marksizm’i Lenin yoldaşın ölümünün 96. Yılındayız. Emperyalist kapitalizmin tarihsel krizine bağlı olarak dünya ölçeğinde yayılan faşist baskı, zulüm ve emperyalist yıkım savaşları devrim için yola çıkmış proleter devrimcilerinin önüne olağan dönemlere kıyasla çok daha ağır ve yüklü görevler koyuyor. Tarihin bu tür kesitleri, devrimci inanç ve iradenin, örgütsel bağlılığın sınandığı denendiği dönemlerdir. …

Read More »