Önderlerden Öğreniyoruz

Ölümümünün 100.Yılında Leninde Öğrenmemiz Gerekenler: Yaşamını Devrim ve sosyalizme Adamış Öncülerin Önderliğinde Kurulacaktır. !

Dünya proletaryası ve komünist hareketinin önderlerinden ve çağımızın Marksizm’i Lenin yoldaşın ölümünün 100. Yılındayız. Kapitalizmin tarihsel krizine bağlı olarak dünya ölçeğinde yayılan faşist baskı, zulüm ve emperyalist yıkım savaşları devrim için yola çıkmış proleter devrimcilerinin önüne olağan dönemlere kıyasla çok daha ağır ve yüklü görevler koyuyor. Tarihin bu tür kesitleri, devrimci inanç ve iradenin, örgütsel bağlılığın sınandığı denendiği dönemlerdir. Böylesi …

Read More »

Katledilmelerinin 105.Yılında Rosa Lüksemburg ve Karl LİEBKNECHT’i SAYGIYLA ANIYORUZ.!

“Berlin’de düzen hüküm sürüyor sizi budala çakallar! Sizin ‘düzen’iniz kumdan inşa edilmiştir yarın devrim bir kere daha ayağa kalkacak ve trompet sesleri ortasında sizi dehşete düşürerek haykıracaktır: ‘buradaydım, buradayım, hep burada olacağım !” Rosa Lüksemburg 15 OCAK 1919’da tekelci sermayenin iktidarını koruma görevini üstlenmiş olan burjuvazinin çanak yalayıcısı sosyal-demokratlar tarafından Almanya Komünist Partisinin önderlerinden Rosa Lüksemburg ve Karl LİEBKNECHT “kaçtı” …

Read More »

Önderlikte Güvenin Mutlak Yeri..!

Güven bir şeyden umulan, beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmanın ifadesidir. Yani birine yaşanmış pratiklere bakarak kendin gibi bakabilmektir ve ikircimsizlik duymadan sırtını yaslayabilmektir. Aslında bir örgütte yada yaşamın değişik boyutlarında aynı kulvarda beraber olabilmenin temel şartlarındandır. Güvenin olduğu yerde huzur vardır, inanç vardır, vefa vardır, bağlılık vardır, özveri vardır , dahası aynı idealler için birlik, dayanışma ve paylaşma vardır. …

Read More »

Çin devriminin devrimci önderi Mao Zedung devrimci kavgamızda yaşıyor..!

Çin halklarının devrimci önderi Mao Zedung 9 Eylül 1976 yılında 83 yaşında yaşama gözlerini kapattı. Onun ölümü devrim ve sosyalizm mücadelesinin gelişip güçlendiği Sosyal emperyalist Sovyetler birliğinin yozlaşacak emperyalist bir ülke haline geldiği koşullarda dünya devrimci hareketi ve ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri bakımından önemli bir kayıptı. Kruşçev revizyonistlerinin Sosyalist Sovyetler Birliğinde dabe ile iktidarı ele geçirerek Stalin nezdinde M-L’e …

Read More »

Ölümünün 54.Yılında Vietnam Devriminin Önderi Ho Şi Minhi Anıyoruz..!

Önce Fransız ve ardından Amerikan emperyalizminin işgaline karşı 1930 yılında komünist güçleri Vietnam Komünist Parti şemsiyesi altında toparlayarak silahlı savaşımı başlatan Ho Chi Minh, -Vietnamca da “Işığa Kavuşturan” aydınlık anlamına gelir ve halkı tarafından sevgiyle “Ho Amca” olarak anılır.- durdurak bilmeden Vietnam halkının özgürlüğü için mücadele yürüttü.Ho Şi Minh Komünist düşüncelerle Fransa tanıştı ve Fransız komünist partisinin. Kuruluşunda görev aldı. …

Read More »

Alman Proletaryasının Komünist Önderi Ernst Thaelmann’ı Nazilerce Kurşuna Dizilmesinin 79.Yılında Saygıyla Anıyoruz.!

İşçi sınıfının ve uluslararası proletarya hareketinin bir militanı, Almanya Komünist Partisi´ni gerçek bir Leninist parti olarak inşa etme mücadelesinin öncüsü, antifaşist mücadelenin örgütleyicisi ve önderi, 11 yıl Nazi kamplarında direniş bayrağını yukarıda tutan büyük direnişçi Ernst Thaelmann 18 Ağustos 1944 yılında kurşuna dizilerek katledildi. Ünlü Gestapo şefi General Göring, son bir kez daha -belki ikna ederim düşüncesiyle- Thaelmann’ı, Berlin Moabit …

Read More »

Proletaryanın Büyük Savaşçısının ve Öğretmeni Engelsin Anısı Hep Yaşayacaktır!

Lenin, “Marx’tan sonra uygar dünyanın modern proletaryasının en yetkin bilim adamı ve öğretmeni “ olarak tanımladığı Engels’i, her daima bağlılıkla anmıştır.1844’te devrimci işçi hareketinin oluşumunun en hararetli yıllarında yoldaşı Marx ile tarihsel bir buluşmaya adım atan Engels, uluslararası proletaryanın lideri ve bilimsel sosyalizmin kurucularından biri olarak, işçi sınıfının “zeka meşalesi” oldu. Engels, sınıf savaşımına işçi sınıfı saflarında katılmaya genç yaşlarda …

Read More »

ÖLÜMÜNÜN 99.YILINDA DÜNYAPROLETARYASININ KOMÜNİST ÖNDERİ LENİNİ ANARKEN..!

21 Ocak, dünya işçi sınıfının, büyük önderi Vladimir İliç Ulyanov Lenin’in 99. ölüm yıldönümüdür. Lenin’i anlamak, yazmak büyük ölçüde O’nun eserleri olan Bolşevik Partisi’ni, Büyük Sosyalist Ekim Devrimini ve ilk sosyalist devlet Sovyetler Birliği’ni anlayıp yazmaktan ayrı düşünülemez. Bu ise devsel boyutlarda bir çalışmanın ürünü olabilir. Ancak, biz burada Lenin’in yaşamındaki önemli tarihsel anlara değineceğiz. Lenin, Nisan 1870 doğumludur. O …

Read More »

Yaşamını Proletaryanın Kurtuluş Davasına Adamış Engel Yoldaşın Doğum Günü Kutlu Olsun..!

“Biz sınıfların kalkmasını istiyoruz. Bunu elde etmenin yolu nedir? Tek yol, proletaryanın politik egemenliğidir. Buna rağmen, artık herkes tarafından biliniyor ki, bize politikaya burnumuzu sokmamamız söyleniyor. Politikadan uzak durmayı savunanlar devrimci olduklarını, hatta dört dörtlük devrimci olduklarını söylüyorlar. Ne var ki, devrim en yüksek bir politik harekettir ve devrim isteyenler onu elde etmenin yolunu da istemelidirler. Bu yol, devrim için …

Read More »

Kaypakkaya Çok Yönlü Bir Komünist Önderdi..!

İşkencede katledilişinin 49. yılında andığımız Kaypakkaya yoldaş, çok yönlü bir önder olarak öne çıkmıştı. “Kişinin kendini proleter devrimin ve proleter partinin önderi olarak kanıtlaması için, teorik güç ile proleter hareketin pratik-örgütsel deneyimlerini bireyinde toplamak zorundadır”. (Stalin) Bu açıdan, İK, öğrenilmesi gereken bir önder tipidir. Çok yönlülük söz konusu olduğunda, iK, sıradan önderlerden değildi. O, daha yüksek tipte bir önder, teorik …

Read More »