İnşamız

Örgüt Yönetmede Önderlik Sanatı..!

Örgüt yöneticiliğinin, insan kazanma, geliştirme ve devrime seferber etme olduğunu sıklıkla vurgularız. Ama örgüt yönetmenin bir sanat olduğunu bilince çıkarma ve bunun gereklerini yerine getirmede sorunlu olunduğu bir gerçekliktir. Bir yerde devrimci hareketin kilit sorunlarından birisini, örgüt yöneticiliği yetmezliği oluşturuyor. Onun içindir ki örgüt  yöneticiliğinin doğru bir şekilde kavranması ve pratikleştirilmesi gerekiyor. Bu sağlandığı ölçüde atılımcı, üretken ve militan bir …

Read More »

FAŞİST KUŞATMAYI YARMAK KİRLİ SAVAŞA DUR  DEMEK İÇİN NEWROZDA  İSYANI  KÖRÜKLEYELİM..!

Newroz’un yaratıcısı Kürt emekçileri dört bir yandan emperyalistlerin ve uşaklarının kuşatması altında tutularak Efrinde-Rojava da-Kobane de,Surda,Cizrede,İstanbulda, İzmirde   ve dahası   Kuzey Kürdistan da,  Kürt ulusal kurtuluş hareketinin ehlileştirilerek denetim altına alınıp tasfiye bitirilmesi edilmesi için her türlü yöntemin denendiği ve kirli ittifakların devrede olduğu ve Efrin de olduğu gibi fiili işgalin devrey sokulduğu koşullarda, her yerde Newroz bayramı kutlanıyor. Yıllardan bu …

Read More »

İradesizlik, Karamsarlık ve Suskunluğu Kırmak..!

Tek tek sohbetlerimizde (toplumun her kesiminde) bütün bunların tespiti yapılır. Herkes en ince ayrıntısına kadar yetebildiğince bunları anlatıp durur. Zaman zaman çözümlerde üretilir… kahramanlaşılır… Ama bütün bu sohbetler anlıktır ve sadece söze dayanır. Karşı koyuşa ve örgütlü devrimci duruşa yönelik bir öneri geldiğinde iradeyi geliştirici bir tavır sergilenemez ve çeşitli gerekçeler oluşturularak fedakarlrca öne atılmaktan uzaklaşılır. Teslimiyetin kılıfı özenle örülü …

Read More »

  DEVRİMCİ ÇALIŞMADA POLİTİK TEŞHİRİN ÖNEMİ..!

Ülkemizde geniş işçi ve emekçi yığınların gittikçe hareketlenmekte oldukları bir dönemeçte bulunuyoruz. Dolayısıyla ben burada, Lenin’in, yığınların eyleminin geliştirilmesi için yaşamsal bir önem yüklediği siyasal gerçeklerin açıklanması ya da sergilenmesi görevine değinmek istiyoruz. Yığınları kazanmada temel bir yer işgal eden bu görevin, ülkemiz devrimci hareketinde yeterince iyi anlaşılamadığı kanısındayız. Öyle ki, çoğu zaman komünist ve devrimci akımlar, siyasal gerçeklerin açıklanması …

Read More »

ERDOĞAN’IN TEK GÜNDEMİ İÇTE VE DIŞTA SAVAŞ..!

Haziran 2013’ten beri Erdoğan’ın tek gündemi iktidarda alabilmek için içte ve dışta savaş ve gerginlik politikası izlemektir.. Kimlerle savaşmadı ki? Örneğin ‘Taksim Gezi Parkı yerinde kalsın,yeşil alan yeni bir betonlaşmaya kurban gitmesin’ diyenler önce çapulcu, sonra terörist oldu. Erdoğan ilk meydan savaşını gezi direnişine katılan kitleyle yaptı. ‘Yüzde elliyi zor tutuyorum’ dedi. Akşamında Taksim’in arka sokaklarında göstericileri döner bıçağı ve …

Read More »

Yeni Yılda Her Bir Devrimci Kendisini Yenileyip, Yaratıcı, Üretici ve Etkin Kişi Olmalıdır..!

Uzun yıllardan bu yana devrimci hareket dağınık ve yığınlardan kopukluğunu aşmada başarılı çıkış yaptığı söylenemez. 12 eylülün ideolojik-politik saldırılarının yarattığı öz güven eksikliği ve kitlelerden yabancı hali hala aşılabilmiş değil. Bunda nesnel koşulların yanında elbette devrimci hareketin kadroların yetersiz ve yetmezlikle içinde olmasının önemli etkisi vardır. Var olanla yetinen ve koşullara boyun eğen bir kadro tipiyle mevcut olumsuzlukları yarıp çıkmak …

Read More »

Örgüt bilinci ve tartışma kültürü üzerine..!

Belki de üzerinde en fazla durulan konuların başında, örgüt bilinci ve buna bağlı temel ilkelerini kavramak ve bunun gereklerine uygun olarak hareket etmemek gelmiştir. Yılları bulan bu çabaya rağmen görüldüğü kadarıyla, örgüt bilinci özümlenmiş ve ilkeleri içselleştirilerek pratikte bu doğrultuda büyük adımların atıldığı söylenemez. Bunu bir çok kişinin kendi statüsünü bilmeden, tüzük hükümlerini hiçe sayarak kendi eğilimlerine göre hareket etme …

Read More »

Devrimci Saflarda Yozlaşma Ve Çürümeye Karşı İdeolojik Seferberlik İçinde Olalım..!

Özellikle 12 eylül faşist darbesinin ardında alınan ağır yenilgi ve bu durumun hızla aşılamamış olması gerçekliği, bir yandan devrimci hareketi kötürüm bıraktı  öte yandan devrimci harekete karşı  güvensizliği körükleyerek, devrimci saflarda normal koşullarda ve ortamlarda yaşanmayacak yabancılaşma ve kendi emeğine saygısızlık, vefasızlık, ahlaksızlık ve dahası ilkesizlik vb. olumsuz eğilimlerin boy atıp büyümesine zemin yarattı. Dahası son 20 yılı aşkın zaman …

Read More »

RIZA ÖRÜK’ÜN MLKP TARAFINDAN “AJAN İŞBİRLİKÇİ “ OLARAK SUÇLANARAK İNFAZ EDİLMESİNİ LANETLİYORUZ..!

22 Eylül 2017 tarihinde “ajan ve devlet işbirlikçisi olduğu ve arkadaşlarına komplolar düzenlediği gerekçesiyle” Dersimin Ovacık ilçesinin Sefkan köyünde Rıza Örük, MLKP tarafından infaz edilmiştir. MLKP’nin açıklamasına baktığımızda; “Sömürgeci faşist diktatörlüğü ile işbirliği yapan, bölge halkına ajanlığı dayatan ve arkadaşlarımıza karşı komplolar düzenleyen Rıza Örük isimli bir şahıs, 22 Eylül günü Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Sefkan köyü yakınlarında bir birimimiz …

Read More »

M.Suphi  TKP’si  97. Yaşında Emekçiler Örgütsüz İşçi Sınıfı Hala  Öncüsüz..!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), M. Suphi önderliğinde 10 Eylül 1920’de toplanan 1. Kongre’de kuruldu. Kongre Kemalist gericiliğin izin vermemesi üzerine Bakü’de toplandı. Kongreye 15 komünist örgüt ile İstanbul, Anadolu ve Bakü kümeleri temsilcilerinden oluşan 74 delege katıldı. Bu delegelerden 51’i İstanbul ve Anadolu’dan gelmişti. M. Suphi oybirliğiyle parti başkanlığına seçildi. Tüm dünyayı sarsan Ekim Devrimi’nin top sesleri kısa zamanda ülkemizde …

Read More »