İnşamız

UMUT DEVRİMCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDÜR: UMUDA TUTUNARAK İLERLEMEK!

Umutsuzluğa karşı umut tutunarak lanetli ve zor günlerin aşılacağına inanıyoruz. Buradan olarak, umudun bittiği yerde yaşamında bittiğine inanıyoruz. Onun içindir ki, hem iyimser ve hem de haklı olarak umut yüklü olmakla yükümlüyüz. Bir yandan faşist baskı ve zulüm artıyor, öte yandan bu durumda çıkış bulunamaması umutsuzluğu ve haliyle de kaderciliği tetikliyor. Her ülkede olduğu gibi, emperyalist kapitalizmin krizi, toplumu dipten …

Read More »

Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak Ve Ön Yargıcılığa Karşı Mücadele..!

Bugün her açıdan çok ama çok zor bir dönemden geçtiğimiz tüm devrimci, demokrat ve yurtseverlerce bilince çıkarılmalıdır. Hele dünyayı değiştirme görevini önüne koymuş, bunun kavgasını yürüten komünistler ve komünizme sempati duyan, özlemi sınıfsız toplum olanlar için elbette bu ortam iki misli daha da zordur. Neden her açıdan zor bir dönem? Amacımız kötümserlik havası yaratmak değildir. Ama materyalistler gerçekçidirler. Olayları abartmaksızın …

Read More »

Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak Ve Ön Yargıcılığa Karşı Mücadele..!

Bugün her açıdan çok ama çok zor bir dönemden geçtiğimiz tüm devrimci, demokrat ve yurtseverlerce bilince çıkarılmalıdır. Hele dünyayı değiştirme görevini önüne koymuş, bunun kavgasını yürüten komünistler ve komünizme sempati duyan, özlemi sınıfsız toplum olanlar için elbette bu ortam iki misli daha da zordur. Neden her açıdan zor bir dönem? Amacımız kötümserlik havası yaratmak değildir. Ama materyalistler gerçekçidirler. Olayları abartmaksızın …

Read More »

Yoldaşlık Paylaşım ve Dayanışma Demektir

Kendisine ait mülk, kendisine ait yaşam burjuva dünya görüşünün ve yaşam tarzının temel karakteristiği ve insanlara dayatılmış biçimidir. Sorunlarıyla, kaygısıyla, tasası ve sevinciyle burjuva insanı yalnızdır. O, özel mülkiyetini hiç kimseyle paylaşmak istemediği gibi, yaşantısının hiç bir yanını ve sorununu da diğerleriyle paylaşamaz. Onun mülkiyeti özeldir, yaşamı da. Komünistler açısından ise sorun tam tersidir. Bir komünistin özel mülkü yoktur. Hangi …

Read More »

Dürüst olmak ,herhangi bir rol yapmadan olduğu gibi dosdoğru emekçilere yaklaşmak demektir.!

Dürüst olmak, herhangi bir rol yapmadan olduğu gibi emekçilere yaklaşmak, Onların devrime maddi-manevi katkılarını sağlamak, kavgada önde duranların sözleri ile eylemleri arasındaki uyumla bağlıdır. Dürüstlük pazarda, markette alınıp-satılmaz ilkelere bağlanmış karakterist bir öz taşır. Genel olarak bakıldığında dürüst insanların davranışları tamamıyla gerçeğe, etik ve toplumsal değerlere yani ilkelere dayanmaktadır. Daha içten ve samimi davranışlar sergileyen dürüst insanlar, karşısındaki insana değer …

Read More »

Örgütü Örgüt Yapan Profesyonel Devrimciler Kimdir..!

Bir profesyonel devrimci, herşeyden önce, tüm varlığıyla davaya bağlı, 24 saatini devrimci çalışmaya veren, devrimci çalışmayı meslek edinmiş kişidir; ama bu, biçimsel bir şekilde anlaşılmamalıdır. Bütün devrimci iyi niyetle, tüm zamanını devrimci çalışmaya vermek isteyen bir devrimci; eğer henüz, zamanını devrimci çalışmayla doldurabilecek hazırlığa sahip değilse, üretimden kopması ve böylece, devrimci çalıma dışında her hangi bir işinin olmaması, onun zamanını …

Read More »

Devrim İçin Yalana Değil Gerçeğe İhtiyacımız Var..!

Kim ağzını açsa yazda kalemini oynatsa ne kadar dürüt,açık ve geröekleri dillendirdiğinden bahsediyor. Peki gerçek öylemi? Bize hayır. Devrimci saflarda abaratma, yalan söyleme ve gerçeği tersyüz etme- oldukça yaygın. Bu durumun devrimci saflarda çürümeye yol açtığını unutmadan gerçeğin her daima savunucusu olmalıyız.. İnsanlar niçin yalan söylerler? İhtiyaç duydukları için. İhtiyaçlarını nasıl karşılarlar? Yalan söyleyerek… Yalan söylenenler bunlara niye inanırlar? Çünkü …

Read More »

ÖRGÜTLÜLÜK BİLİNCİ VE YARIM DEVRİMCİLİKTEN KURTULMAK!

12 eylül 1980 faşist darbesinin ardından alınana ağır yenilgi ve sosyalist hareketin geri çekilmesi, devrimci saflarda kadro ve önderler nezdinden adanmışlık geriye düşürücü gelişmeler yaşandı. 40 yılı aşkın bir süreç geçmesine karşın hala bu olumsuz durum yani iddialı olmaktan uzak, yarım devrimcilikle durumu aşılabilmiş değil. Durumu idare eden idari maslahatçı yaklaşımlar devrimci hareketin üzerine bir karabasan gibi çökmüş. Bu durum …

Read More »

Klavuz İpimiz Marksist-Leninist Teori Olmalıdır.!

“Teorik meseleleri derinliğine kavramak, eski dünya görüşünden miras kalan geleneksel ibarelerin etkisinden kendilerini gittikçe kurtarmak ve sosyalizm bilim haline geldiğine göre, bir bilim gibi ele alınması gerektiğini yani incelenmesi gerektiğini akılda tutmak özellikle önderlerin görevi olacaktır.” (Lenin) Marksizm-Leninizm bir bilimdir. Haliyle bu bilimin öğretilip-öğrenilmesi akademik seviyede bir eğitim-öğretim ve disiplin gerektirir. Ülkemiz gibi emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin egemen olduğu ülkelerde ise bunun …

Read More »

DEVRİMCİ KİŞİLİK OLUŞUMUNDA SOSYALİST KÜLTÜRÜN YERİ.!

Kilitlenme ve yapılan işin içinde kendini hissetme somut pratik anlamda ortaklaşma demektir. Gerçi konunun ana teması komünist kişiliğin ne olduğuna ilişkindi. Genel tanımlamaların dışında daha özel tanımlamalarla komünist kişiliğin nasıl olması gerektiği daha derinden kavranacaktır. Aslında buna komünist kişilik demeyip daha geniş kapsamda sosyalist kültür ve ahlakta diyebiliriz. Böylesi, gereksiz şablon ve yakıştırmalardan da kurtaracaktır bizi. Komünist kişilikte özde, davranış …

Read More »