İnşamız

Kitle çalışması örgütlü olmak zorundadır.!

Kitle çalışmasında istenilen verimli sonucun alınması, bu çalışmanın belli bir plan dahilinde örgütlü olarak yürütülmesine bağlıdır. Elbette burada anlaşılması gereken her şeyden önce komünist hareketin örgütlü çalışmasının birbirini tamamlamasıdır. Bu çalışma komünist örgütün bütünü tarafından yürütülür ve burada örgütler arasında kesin bir iş bölümü vardır, her birinin yaptığını diğeri tamamlar, koşullandırır ve ilerletir. Böylesi büyük çaplı bir kolektif çalışmanın başarısı …

Read More »

Marksist-Leninist Teori, Kadrolara Kılavuz İpi Verir.!

Herşeyden önce . M-L propogandamız aksamaya başlarsa, kadroların Marksist-Leninist eğitimi dumura uğramaya başlarsa, kadroların politik ve teorik düzeylerini yükseltme çalışmamız da kesinlikle dumura uğrar. Stalin yoldaş, kadroların Marksist-Leninist eğitimi konusunda şöyle belirtir; ” Bu bir aksiyom olarak kavranmalıdır; politik düzey ne kadar yüksek, devlet ve parti çalışmasının ilgili alanlarındaki kadrolar ne kadar çok Marksist, Leninist bilince sahipse, çalışmada başarısızlık ve …

Read More »

Devrimci Mücadeleyi Yeniden Ayağa Dikmek İçin Bolşevik Kadro Olmak..!

Komünist örgüt, aynı düşüncede olanların; komünistlerin gönüllü olarak oluşturdukları bir mücadele birliğidir. Bu birlik işçi sınıfının, emekçi köylülüğün ve emekçi aydınların ileri, mücadeleci unsurlarını birleştirir.Komünist örgüt, hiçbir koşul altında, saflarında pasif, kayıtsız, parti kararlarının gerçekleştirilmesi için mücadeleye aktif olarak katılmayan üyeye tahammül edemez. Böylesi unsurların parti üyesi olması durumunda bu, partinin önemli bir hatasının ifadesi olur. Pasif unsur her şeyi …

Read More »

Devrimci Militan Sedef Gibi; Tüm Zorluklara Karşı Dimdik Ayakta Durmak- Olmalıdır..!

Sosyalist bir ihtilal örgütünün militanı, tıpkı bir sedef gibi olmalıdır. Onun gözlerine bakınca bütün dünyası, bütün çelişkileri anlaşılabilmelidir. Tam bir açıklık ve dürüstlük içinde kendini örgütüne, yoldaşlarına sunmayan militan, mutlaka soru ve sorunlar taşıyacaktır, yaşayacaktır. Sedef gibi olmayı başaran açıklıktaki militan ise, bütün hata ve eksikliklerini aşmaya aday, bunları aşacağının ilk ve en önemli sözleşmesini yapmış, en büyük adımı atmış …

Read More »

Örgüt Kavramında M-L Bir Hatta Durmak Politik Örgüt İle Askeri Örgütü Bir Birine Karıştırmak ve Sınıftan Kaçışın Bir İfadesi Olarak Öncü Savaşçılığı Kutsamak.!

Halkçı devrimcilerin ki -Türkiye de DHKP-C’den MLKP’ye, TKP-ML’den DKP’sine kadar geniş bir cenahta öncü savaşçılık egemen durumda- “mücadele örgütü”, “savaş örgütü” kavranılan özellikle “askeri-politik örgüt” kavramında daha belirgin olduğu gibi; daha çok askeri bir anlamla yüklüdür. Onlar açısından “mücadele” ve “savaş” kavramların da belirgin bir biçimde baskın olan, bu kavramların askeri bir içerikle yüklenmiş olmasıdır. “Savaş örgütü”, hareketsiz yığınlara güven …

Read More »

Devrimci Yaşam, Gelecek Toplumun Özünü Yansıtmalıdır

Kapitalist toplumda, insan ihtiyaçlarının yaratıcılıkla bir ilgisi yoktur. Çünkü, kapitalist toplumda ortaya çıkan ihtiyaçlarımız, gerçek ‘insani’ ihtiyaçlar değildir.Kapitalizmde her insan, değerleri için yeni ihtiyaçlar yaratmakta, onları yeni bir bağımlılığın içine itmekle ve sistemin yeni bir kurbanı haline gelmektedir.Reklamlar, çeşitli teşvikler, tüketime yönelik günler, moda bu yöndeki çalışmaların bazılarıdır.Kapitalist toplumda, burjuva ideolojisinin, ideolojik ve kültürel hegemonyası vardır.Hakim olan onun ahlaki değer …

Read More »

Maltepe’de ‘açım, çocuklarım aç’ diyen yurttaş intihar etti.!

Maltepe’de bulunan AVM’de bir yurttaşın, ödeyemediği 15 bin lira borç nedeniyle intihar ettiği belirtildi. İşçi Hareketleri Koordinasyonu, sanal medya hesabından İstanbul Maltepe’de bulunan AVM’de bir kişinin, ödeyemediği 15 bin lira borcu olduğunu söyleyerek intihar ettiğine yönelik görüntüyü paylaştı. İşçi Hareketleri Koordinasyonu, “Düşük #asgariücret ile emekçileri açlığa mahkum edenler de ölüme sürükleyenler de aynıdır. Borç yüzünden ölmek değil refah içinde yaşamak …

Read More »

Komünist Olmayı Yerinde Anlamak Ama Doğru Anlamak .!

Komünist olmak, aynı ideali paylaşanların birliğinde çalışmak özellikle ve öncelikle sınıfa yönelik sistemli ve sürekli devrimci çalışmayı örgütlemek demektir. Bu, her bir komünistin kişiliğinin gelişmesi ve yaşamının zenginleşmesi için en iyi koşulları sağlar. Dayanışma içinde elbirliği, yeni bilgiler, bilimsel bir dünya görüşü, her kişinin ortak davaya katabileceği bütün yeteneklerin gelişimi, görev ve sorunlar üzerine yoldaşça tartışma, bunları ortaklaşa çözme çabası, …

Read More »

Kolektivizm ve Bireysel Çalışma..!

Yazı boyunca “örgütçü” kavramını kullanmamız, örgüt­çünün yalınkılıç gibi bireysel olarak hareket eden bir şövalye olduğu anlamına gelmez. Örgüt çalışması kolektif çalışmadır. Çalışmanın kolektifliği anlatımım bireyler ve organlar düzeyin­de işlevlerin birbirini tamamlayan şekilde bölünmüş olmasında ve organ çalışmalarında bulur. Böylece kolektif irade, organla­rın ve bireylerin çalışmasını düzenler, yönlendirir; ama bireysel çalışmayla tamamlanmayan, beslenmeyen bir kolektif çalışma düşünülemez. Kolektif ve bireysel çalışma, …

Read More »

Komünist Devrimci Olmak Zor İştir ..!

Her önüne gelen kendisini devrimci ve hatta komünist olarak ilan etmekten geri kalmıyor. tek bacak üzerinde yüzlerce yalan söylüyor, söylediği gibi yaşamıyor, üç kuruş para görünce hızla makas değiştiriyor, fedakarlığı bireysel durumu sağlamlaştırma olarak algılıyor, yoldaşı aç ve açıkta ama kendisi ve ailesi beyler gibi yaşıyor vb. Peki nedir komünist devrimci olmak ve kalmak? Komünist devrimci sınıf mücadelesini kabul etmek …

Read More »