Devrimci Teori

Saray İktidarının Faşist Diktatörlük Olmadığını Savunanların Dikkatine..!

Geçmişten bu yana Türkiye de bir devlet yönetim biçimi olarak faşizmin iktidarda olup olmadığı sorunu devrimci akımlar arasında önemli tartışma konusu olagelmiştir. THKP-C kökenli akımlar Dev-Yol-Dev*Sol-, MLSBP, vb.leri açık-kapalı faşizm tanımlarıyla-Türkiye de sürekli faşizmi savunmuşlardır. 12 eylül öncesi Kurtuluş, TKP, TİP, TSİP, Aydınlık gibi akımlar Türkiye de faşizm uygulamalar olduğu ama faşist diktatörlüğün olmadığı, anti-demokratik gerici diktatörlüklerin işbaşında olduğu görüşünü …

Read More »

ÇARPITMALARIN YOL AÇTIĞI HAFIZA KAYBINA DAİR..! “Umudumuz çelişkilerdedir.”[1]

ABD hegemonyası, onun küreselleşmesi ile sürdürülemez kapitalist uygarlığın dinamikleri ile birlikte çözülüp, dumura uğruyor. Tahlillerimizin kaotik bir “Düzen(sizlik)” hakikâtinden hareketle ifadesi “olmazsa olmaz”ken; neo-liberal “iddialar” karaya oturuyor; Batı merkezci “düzen” çözülüyor. Emperyalist rekabet keskinleşiyor. Silahlanma yarışı tavan yapıyor. Yoksullaşma, eşitsizlik her gün daha da yaygınlaşıyor. III. Büyük Bunalım’dan çıkış -klasik yöntem ve tedbirler ile- mümkün görünmüyor. Bunlara küresel ısınmayla bağıntılı …

Read More »

DEĞİŞEREK DEĞİŞTİRMEYİ ÖĞRENMELİYİZ..!

Öğrenmenin tarihi insanlık tarihi ile eşittir. Doğayla karşı karşıya gelen insan, hayatta kalabilmek için, doğayı tanıması, onun sırlarını çözmek zorunda kalmıştır. İnsan toplumu, bu yaşama mücadelesi içinde geniş bir bilgi birikimi elde etmiş ve bu bilgileri sonraki nesillere aktarmıştır. Bu bilgi birikimi, insanların düşünce yeteneğini de geliştirici olmuştur. Yani; insan yaşamı ile öğrenme iç içedir. Ancak, bir çoğumuz okuma, öğrenme …

Read More »

Bilip, Öğrenerek Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyeceğiz; Bilimsel Sosyalizm Nedir.!

Bilimsel Sosyalizm; işçi sınıfının kurtuluş öğretisidir. ( yani Marksizm-Leninizm).Bütün bilimler, insanın doğayı ve toplumu tanıma; doğadaki,toplumdaki değişim ve gelişim yasalarım ortaya çıkarma; ortayaçıkan bu yasalara uygun bir biçimde geleceği ilişkin çalışmalarınıyönlendirme amaç ve çabalarına hizmet ederler. Doğadaki gelişmeleri ve yasalarını inceleyen bilime Doğa Bilimleri diyoruz. Zooloji,Botanik, Jeoloji, Fizik vb. bilimler doğayı ve onun yasalarınıincelerler. İnsan Toplumunu, yaşam biçimlerini ve insan …

Read More »

Devrimci Hareketi Kötürüm Bırakan Liberalizm saflarda Atılmalıdır.!

Herşeyden öncesi bilinmesi gerekiyor ki, devrimci saflarda “liberalizm” doğrudan doğruya siyasi yozlaşmaya ve siyasi çürümeye tekabül etmekte ve devrimci hareketi kötürüm bırakmaktadır. Bilinmelidir ki, devrimci bir hareketin gelişmesi, egemen sınıflara karşı verilen mücadelenin tutarlı olabilmesi için her türden liberalizm eğilimlerini saflarından kovmalıdır. Aslında ilkeli devrimci ilişkilerin yerine “ahbap çavuşluk” ilişkilerinin konulması liberalizmdir. Ahbap çavuşluk ilişkileri politik yakınlıktan daha çok kişisel …

Read More »

Türkiye’de Din ve Laikliğin Evrimi Saray İktidarı “Ilımlı İslam” Rejimi Yolunda Israrla Yürüyor.!

Türk devleti görünüşte laik bir devlettir. Türk egemen sınıfları, sözde laikliği benimsemiştir. Ancak bu laiklik, kolu-kanadı budanmış, Batı Avrupa tipi laisizmin karikatürü olan bir göstermelik içeriği boşaltılmış bir laikliktir. “Kemalist Devrim”, anti-emperyalist demokratik karakterde bir devrim değildi.. Ulusal devrimci değil ulusal reformistti. Ulusal Kurtuluş Savaşı’na önderlik yapan Kemalist burjuvazi, daha işin başından feodal toprak ağaları ve din bezirganları ile ile …

Read More »

6-7 Eylül 1955 Katliamı Devlet Operasyonudur. ..!

Yakın tarihimizin önemli gelişmelerinden biri olan ve 1955 yılında yaşanan 6-7 Eylül 1955 Olayları; üzerinden 66 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen; devletin tek bayrak, tek dil, tek ulus ve tek din politikasında değişen birşey olmamıştır. Önce Ermeniler, sonra Rumlar ve Yahudiler şimdi de Kürtler zoraki asimilasyon dayatmaları ve katliamlarla Türkleştirme de ısrar ediliyor. 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ekonomik, …

Read More »

ESKİ(MEYEN) TİP.!

ESKİ(MEYEN) TİP.!“Gelen günleBiriken kinleBahar gelecekBuğday yeşerecek.”[2]“Kişiler hakkında nasıl mı karar vereceksin? Hayatlarına bakarak. Bir insan, yaşadığı hayatın insanıdır. Doğru bulduğumuz fikirleri öyle benimsemiş, öyle içimize sindirmiş olmalıyız ki, bunlar davranışlarımızı biz farkında olmadan dahi etkilemeli, tayin etmeli, yönetmelidir. İnsan nihayet ne kadar sosyalist olmaya devam etse de, bir gün bedeni bu fani dünyaya veda eder, ama işçi sınıfı partileri, işçi …

Read More »

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMADA KENDİMİZLE HESAPLAŞMAK.!

“ Bir politik partinin hataları karşısındaki tavrı, bu partinin ciddiyet derecesi ve ezilen yığınlar karşısındaki yükümlülüklerini pratikte nasıl yerine getirdiği konusunda yargıya varmanın en önemli ve en güvenilir yönlerinden biridir. Bir hatayı içtenlikle kabul etmek, onun nedenlerini araştırmak, ona yol açan koşulları çözümlemek ve onu gidermenin yollarını dikkatle incelemek; ciddi bir partinin özellikleri budur.” (LENİN) Devrimciliğin özü değişmek ve değiştirmektir. …

Read More »

Örgütü Geliştirmek İçin İnisiyatifli Olmak.!

Devrimci anlamda inisiyatif, ortak amaç ve kararlar doğrultusunda bireylerin olaylara ve gelişmelere kişisel olarak müdahale etme güç ve yeteneği demektir. İnisiyatif konusu da bir militan tarafından en az kolektivizm kadar iyi özümsenmek ve uygulanmak zorundadır. Çünkü, militanın kolektif çalışmanın ilkelerine uyması kadar gerektiğinde inisiyatifini kullanabilmesi de büyük önem taşır.İnisiyatif, gelişmelere, olaylara kişisel müdahale gücünü dile getirir. Ne yazık ki inisiyatifi …

Read More »