Devrimci Teori

Parlamento ve Seçimler Sorununda M-L Yaklaşımın Hatırlatılması..!

14 Mayısta hem Cumhurbaşkanlığı ve hem de parlamento seçimleri yapılacak. Komünistlerin parlamento ve seçimlere nasıl yaklaştıklarının yeniden hatırlanması hem burjuva reformist kuyrukçu yaklaşımlardan  hemde kitlelerin içine bulunduğu  gerçeklikten kopuk boykotçu yaklaşımlardan uzak durmak bakımından, M-L’lerin parlamento ve seçimler sorununa nasıl yaklaştıklarının yeniden hatırlatılmasında yarar var. Hem kuyrukçuluktan ve hem de kitlelerden kopuk boykotçu tutumlarla aramıza kalın çizgi çekmek  bakımından M-L …

Read More »

‘ALEVÎLİĞİN ÖZÜ’: HAKİKÂTİ HURAFELERDEN AYIRMAK ..!

“Bu Âdem dedikleri El, ayak, baş değil Âdem manaya derler Suret ile kaş değil.” [1] Mehmet İnanç Turan’ın, ‘Alevîliğin Özü’ [2] başlıklı çalışması, hacimli bir izleğin -şimdilik- “son durağı” ve daha önceki yapıtları gibi, bundan da çok şey öğrendik… “Yazarın hiçbir dinsel inançla ilişkisi yoktur. Kitabın amacı, Alevîliği gerçeğine uygun aktarmaktır,” (s.10) vurgusuyla O, Alevîler’in “Bütün varlıkların bir Nur’dan doğduğuna” …

Read More »

152.Yılında Paris Komünü Bayrağı Dünya Sosyalist Cumhuriyetinin Bayrağıdır..!

Bundan tam 152 yıl önce 1871 yılı 18 Mart’ında ayaklanan Paris emekçi yığınları, iktidarın işçi sınıfının eline geçmesini sağladı. Paris işçi sınıfının egemenliğini ilan etti. 28 Mayıs’a dek tam 72 gün süren bu büyük alt üst oluş tarihe Paris Komünü adıyla geçti. Paris işçi sınıfı ayaklanmasının başarıya ulaşmasıyla birlikte yürürlüğe koyduğu ve 72 günlük iktidarı döneminde uygulamaya çalıştığı politikalar, devrimin …

Read More »

8. Mart ve Kadının Kurtuluş Sorunu..!

Kadın kırımının artarak sürdüğü, devletin güvenlik güçlerinin ev ve sokaklarda devrimci kadınları copladığı, zindana attığı , Kürdistan da direnişçi kadınların katledilerek bedenlerinin çırıl çıplak sokaklarda intikam hırsıyla teşhir ettiği, işkenceye-zulme-açlığa maruz kaldığı, kadına yönelik ayrımcılığın şiddetin, işsizlik ve yoksulluğun artarak sürdüğü koşullarda 8 Mart emekçi kadınlar gününü karşılıyoruz. Biliyoruz ki Emekçi kadınların birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart’ı …

Read More »

Sonuçta Buda Oldu : Halk Cephesi İran Halklarının Direnişi Karşısında Şeriatçı Mollalar Rejiminin Yanında Yer Aldığını Açıkladı.!

Halk Cephesi çevresi İran halklarının kahramanca sürdürdüğü 16 Eylül Ayaklanması’nı ABD emperyalizminin Molla rejimini devirmek için tezgahladığı örgütlü bir hareket olmakla suçladı. Buradan hareketle H.Cephesi, şeriatçı halk düşmanı Mollalar rejimine yönelik halk direnişinde ABD emperyalizmin parmağı olduğu gerekçesiyle , Mollalar rejiminin halk direnişini ezme amaçlı idamlar ve katliamlarını doğal karşıladığını ifade ediyor ve hatta işkence ve katliamların abartıldığı, bir yerde …

Read More »

44.Yılında Çocukların Çivilendiği, Kadınların Karınlarının Yarılıp Çocuklarının Katledildiği ,Yaşlı Kadınların Kazanda Kaynatılarak Adım Adım Öldürldüğü Vahşetin Sınır Tanımadığı Yüzlerce Emekçinin Hunharca katledildiği Faşist Maraş Katliamını Unutmadık Unuturmayacağız..!

Aylardan Aralık ise, Türkiye siyasal tarihinde akla gelen ilk olay; hiç şüphesiz, olanca vahşetiyle belleklerde çakılıp kalan MARAŞ KATLİAMI olur. Bundan tam 44 yıl önce, 19 Aralık, 1978 günü ülkenin dört bir yanına bir katliam haberi yayılıyordu. Evet, faşizm yine kan dökmüştü. Hem de kadın, erkek, genç ihtiyar ve çocuk demeden… Sadece insanlar katledilmekle kalınmamış, evleri de yakılıp, yıkılıp talan …

Read More »

Reformizm İle devrimcilik arasındaki temel farklılıkları Doğru Anlamak..!

Reformizm ve devrimcilik birbirini yadsıyan iki ayrı ideoloji ve siyasettir. Reformculuk devrimciliğin ret ve inkârıdır. Bu bakımdan değişik akımlar birbirlerini reformist olmakla suçluyorlar. Gerçekten de ideolojik çarpıklığı aşmak ve doğru bir hatta buluşmak bakımından reformizmi de M-L ne anladığını yeniden hatırlamak gerekiyor. Reformizm, kapitalizmin, orta düzeyde gelişmiş olduğu Türkiye gibi ülkelerde işbirlikçi tekelci kapitalist sistemin devrimle yıkılmasını yadsıyan, sistemin, ekonomik, …

Read More »

Aleviler İslam’ın İçine Sığdırılamaz, Devlet Alevileri Sünnileştirme Planı Uygulamada..!

Yüz yıllardan bu yana yani Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’de devlet  ve  resmi din kurumu olan diyanetin, Aleviliği ve Alevileri yok sayan yaklaşım, şimdi Alevilerin varlığını kabul ediyor, ama inanç kimliği olarak Aleviliği yok saymayı devam eden bir hatta inkarcılık sürüyor. Saray iktidarının Alevilerin eşit yurttaşlık istemini yok sayarak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı …

Read More »

105.Yılında Ekim Devrimi İşçi ve Emekçi Halklara Umut Olmayı Devam Ediyor..!

Takvim yaprakları 25 Ekim (Yeni takvimle 7 Kasım) 1917’yi gösterirken, tarih insanlığın o güne dek en büyük ve en güçlü, görkemli eylemine, şanlı sosyalist Ekim Devrimine tanıklık etti. Bundan tam 105 yıl önce çeşitli milliyetlerden Rusya proletaryası, Bolşevik partinin etrafında yıkılmaz bir birlik oluşturarak, dünyada ilk kez, kapitalist emperyalizmin bağrında ölümcül bir yara açıyor, emperyalist zinciri en zayıf halkasından parçalayarak …

Read More »

MALÛMUN İLAMI: KAPİTALİZM -DOĞAYI DA- YIKIP, YOK EDER!

“İnsan yaşadığı yere benzerO yerin suyuna, o yerin toprağına benzerSuyunda yüzen balığa Toprağını iten çiçeğe Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine.”[2]Yaşadığımız “malûmun ilamı”ndan; lakin idrak edilemeyen(?) şeylerin nedenlerinden söz edip, verilerini aktaracağım -bunu birçok kere yapmış olsam da- bir kez daha…[3]Çünkü durum -tek kelimeyle- vahim! SÜRDÜRÜLEMEZ BUGÜNLER Sürdürülemez kapitalizmin bugünlerinde bir felaketle yüz yüzeyiz!Bugünler dedim: “Çağımızın çalışma yüzyılı olduğu söyleniyor; aslında acının, …

Read More »