Anasayfa / Devrimci Teori

Devrimci Teori

AYRIM: OSMANLILAR’DAN CUMHURİYET’E ALEVÎLER..!

alevilik-baskaldiridir

Buraya dek ifadeye gayret ettiklerimizin yerli yerine oturtulması için Alevîlerin Osmanlılar’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel seyr-ü seferinene ana hatlarıyla da olsa, göz atmamak olmaz. III.1) OSMANLILAR’DA KIZILBAŞLAR Osmanlılar’da Kızılbaşların hâlini en iyi; Şeyhülislâm İskilipli Ebusuud’un, “Kızılbaşların malının, canının ve namusunun helal olduğu, Kızılbaş katledenin gazi olacağı, Kızılbaşlarca öldürülenlerin şehit sayılacağı, Kızılbaşlar’ın topluca …

Devamı..

Devrimin Örgütlenmesinde Önderlik ve Kadrolar Sorunu…!

1391897368336

  Giriş: ” Deneyle çekirdekten yetişmiş ve uzun bir çıraklıktan geçmiş, aralarında iyi anlaşan önderler olmaksızın, çağdaş toplumda hiç bir sınıfın mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmesi düşünülemez.” (Lenin) Evet Lenin yoldaşın bu sözleri, devrim için yola çıkmış ve bu gerçekliğe bütünüyle kilitlenmiş komünist bir örgüt açısından, sınıflar mücadelesine önderlik edecek …

Devamı..

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ORTAK ÇALIŞMAYI ÖRMELİYİZ..!

ayaga-kala

Devrimci-demokrat örgütler ve komünist hareket arasında ortak/birlikte savaşım platformlarının yaratılması hem zorunludur ve hem de olanaklıdır. Emperyalizme ve faşist diktatörlüğe karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi devrim safları içinde yer alan sınıf ve kesimlerle veya onları temsil eden parti ve örgütlerle ortak bir platform doğrultusunda hareket edilmesi için, birleşik mücadelenin önündeki …

Devamı..

REFORMİZMLE İDEOLOJİK POLİTİK HESAPLAŞMAK..!-

dustugumuz-yerde

Biz proleter devrimciler fikirlerimizde, eylemlerimizde işçi sınıfının kısa-orta erimli taleplerini açıklarız. Biz, devrim ile sosyalizm için günlük mücadelenin yürütücüleriyiz. İktidarı ele geçirip sonra bu gücü işçi ve emekçilerin eşit ve özgür devrim ve sosyalist toplumunu kurma yolunda kullanmak için mücadelenin sorumluluğunu üstlenmişiz. Ancak işbirlikçi tekelci kapitalist sınıfla birlikte emperyalizm devrildiğinde, …

Devamı..

Marksizm-Leninizm’i, İşçi Sınıfı ve Halk kitleleriyle Buluşturmak Komünistlerin Başat Görevidir..! 

akpye-teslim-olmayacagiz-egitim-sen

Sosyalizm ile komünizm bayrağını taşıyan biz komünistlerin temel görevlerinden biri, bu bayrağı proletaryayla, geniş halk kitleleriyle buluşturmaktır. Devrim ve sosyalizmin zaferi, proletarya diktatörlüğünün stratejisiyle taktiğinin başarısı, bu buluşturucunun ekonomik, teorik- ideolojik, politik-askeri mücadelede, yani iktidar mücadelesindeki başarısına doğrudan, diyalektik bir bağla bağlıdır. Marks, Engels, Lenin, Stalin bunu bilimsel, pratik bir …

Devamı..

Nedir şu göklere çıkarılan, övüle övüle bitirilemeyen “hukuk devleti?”

hukuk-2

Üzerinde az çok durduğumuz gibi, kapitalist toplumda öncesi geçerli olan feodal hukuk, kişisel ve loncasal ayrıcalıklara dayanıyor; yasa önünde herkesin eşitliği düşüncesini tanımıyordu; feodal hukuk feodal üretim ilişkilerine yansıtılıyor. Feodal toprak mülkiyetini ifade ediyordu. Devletin bu hukuk eşitliğinin tanınmadığı feodal toplumda, hukuk açık kaba kuvvete, feodal zorbalığa ve kişisel bağımlılığa …

Devamı..

FAŞİZMİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ..!

grup-yorum

1935 yılında Komüntern’in 7. kongresine sunduğu raporunda faşizmin sermayenin emekçi halk kitlelerine yöneltebileceği en azgın saldırı, dizginlenmiş bir şövenizm ve yağma savaşı, kurdurmuş bir gericilik ve karşı-devrim hareketi olduğunu söyleyen Dimitrov aynı zamanda onun,”Kötülüğüyle ve ikiyüzlülükte burjuva gericiliğinin bütün diğer çeşitlerini gölgede bırak” (Savaşa ve Faşizme Karşı Birleşik Cephe, s.67) …

Devamı..

BİR DEVRİMCİ HER ALANDA ÇALIŞKAN VE YARATICI OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR..!

devleti-diz-getirmek

Biliyoruz ki başarıyı yakalamak, planlı ve enerjik çalışmayla bağlıdır. Hedefe bağlanmış bir devrimci çalışma olmadan, başarıyı koparıp almak mümkün değildir. Biliyoruz ki çalışmak; bir şeyi oluşturmak ya da ortaya çıkarmak için emek harcamak – İşe yarar durumda olmak -Bir şeyi yapmak için gereken yol ve yöntemlere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek …

Devamı..

76.Yılında Dersim Katliamı ve Seyit Rızanın İdam edilmesini Unutmayacağız..!

dersin-siz-dejpg

Tarihe Dersim katliamı olarak geçen ve Seyit Rızanın idamına dek uzanan, kanlı katliamın 76.yılı. Osmanlı mirasını devralan TC devleti sınırları içinde kalan ulusal ve ulusal azınlıkları Türkleştirmek için her yolu denedi. Zora ki asimilasyonda katliamlara uzanan Türkleştirme ve üniter devleti ayakta tutma faşist ırkçı inkarcı politikalar Kürtlerce uzun dönemler isyanlarla …

Devamı..

KRİZ, SAVAŞ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNE GÖRÜŞLER ..!

isgal-grev-direnis

  “Silent leges inter arma.”[1] Bilmeyen yok: Sürdürülemez kapitalizm krizde… Dahası krizden çıkmak için attığı her adım, her debelenişi, onu içine düştüğü girdabın daha derinlerine doğru çekiyor. Sistemin şu an yaşamakta olduğumuz krizin başlangıcı, çevre ülkelerde patlak veren 2002-2003 malî krizine tarihlendirilebilir. Bunu önlemek için sistem aktörlerinin attığı her adımın, …

Devamı..