Devrimci Teori

FELSEFE, EYLEYEN TUTKUDUR .!

“Hiç bir sözümüz umutsuzluk taşımayacak… İnanacağız, inandıracağız… Yaşadığımız cehennemin, cennete dönüşeceğine!” [1] Göze almayan, diyeti ödenmeyen cüretkârlıktan ari, tutkusuz bir filozof ile felsefenin mümkün olamayacağından şüphem yok; Virginia Woolf’un, “Filozof kürkünü kaybeden; ama pirelerinden kurtulandır,” ifadesindeki üzere! Kaldı ki Prometheus filozofların ustasıyken; saçmalıklardan, zorbalardan korkmayıp, diz çökmeyen filozofların söyledikleri ya da yazdıklarıyla değil, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla betimlendiği de bir “sır” …

Read More »

Devrimci Çalışmada Kolektivizmin Yeri .!

Örgütlenmek, kolektif olmak demektir. Örgütlenme ve kolektivizm, etle-tırnak gibi birbirine bağlı iki olaydır. Bilindiği gibi, örgütlenme, özellikle de militanlar düzeyinde örgütlenme demek, ortak bir amaç doğrultusunda, karar ve irade birliği yaratmak demektir. İşte kolektivizmin anlamı da budur. Yani, kolektivizm, ortak karar ve irade birliğini gerçekleştirme ve bu doğrultuda pratiğe yönelme demektir. Bununla kastedilen, bir çok kişinin birlikte çalışabilmeleri, güçlerini ortaklaşa …

Read More »

Pul Koleksiyonu… Hiçbir şeyi olmayanların yüzleri: İşçiler.!

“Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim? / Kitaplar yalnız kralların adını yazar. / Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? / Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan, / kim yapmış Babil’i her seferinde? / Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar / altınlar içinde yüzen Lima’nın? / Ne oldular dersin duvarcılar Çin Seddi bitince? / Yüce Roma’da zafer anıtı ne kadar çok! / Kimler …

Read More »

Devrimci Kavgada Örgütü Büyütmek İçin Dinamik Olmak..!

Militanın düşün ve ruh hali, onun bütün davranışlarına yansır. O, yola çıktığı amacın büyüklüğünü ve önemini bilen insan olarak, bu yolda ne denli büyük bir enerji harcanmasının zorunlu olduğundan hareket eder. Öte yandan, davasına, amaçlarına ve örgütüne duyduğu büyük sevgi ve bağlılık, onu diğer insanlardan, diğer insanların davranışlarından en çıplak gözle dahi ayırdedilecek kadar büyük bir dinamizmle doldurur. Enerjik olmayan, …

Read More »

Eğitimde dinselleştirme: Bu noktaya nasıl gelindi?

Milli Eğitim Bakanı’nın protokol açıklaması tepki çekerken sendikalara göre iktidar, eğitimde dinselleştirme politikalarını artık açıkça ilan ediyor. Peki eğitimi bu noktaya getiren süreç nasıl işledi?Türkiye’de eğitim politikalarının dinsellleştirildiğine ilişkin tartışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.Tekin, Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Bakanlığın tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokolleri savunarak bu iş birliklerinin devam edeceğini …

Read More »

Saray İktidarının Faşist Diktatörlük Olmadığını Savunanların Dikkatine..!

Geçmişten bu yana Türkiye de bir devlet yönetim biçimi olarak faşizmin iktidarda olup olmadığı sorunu devrimci akımlar arasında önemli tartışma konusu olagelmiştir. THKP-C kökenli akımlar Dev-Yol-Dev*Sol-, MLSBP, vb.leri açık-kapalı faşizm tanımlarıyla-Türkiye de sürekli faşizmi savunmuşlardır. 12 eylül öncesi Kurtuluş, TKP, TİP, TSİP, Aydınlık gibi akımlar Türkiye de faşizm uygulamalar olduğu ama faşist diktatörlüğün olmadığı, anti-demokratik gerici diktatörlüklerin işbaşında olduğu görüşünü …

Read More »

ÇARPITMALARIN YOL AÇTIĞI HAFIZA KAYBINA DAİR..! “Umudumuz çelişkilerdedir.”[1]

ABD hegemonyası, onun küreselleşmesi ile sürdürülemez kapitalist uygarlığın dinamikleri ile birlikte çözülüp, dumura uğruyor. Tahlillerimizin kaotik bir “Düzen(sizlik)” hakikâtinden hareketle ifadesi “olmazsa olmaz”ken; neo-liberal “iddialar” karaya oturuyor; Batı merkezci “düzen” çözülüyor. Emperyalist rekabet keskinleşiyor. Silahlanma yarışı tavan yapıyor. Yoksullaşma, eşitsizlik her gün daha da yaygınlaşıyor. III. Büyük Bunalım’dan çıkış -klasik yöntem ve tedbirler ile- mümkün görünmüyor. Bunlara küresel ısınmayla bağıntılı …

Read More »

DEĞİŞEREK DEĞİŞTİRMEYİ ÖĞRENMELİYİZ..!

Öğrenmenin tarihi insanlık tarihi ile eşittir. Doğayla karşı karşıya gelen insan, hayatta kalabilmek için, doğayı tanıması, onun sırlarını çözmek zorunda kalmıştır. İnsan toplumu, bu yaşama mücadelesi içinde geniş bir bilgi birikimi elde etmiş ve bu bilgileri sonraki nesillere aktarmıştır. Bu bilgi birikimi, insanların düşünce yeteneğini de geliştirici olmuştur. Yani; insan yaşamı ile öğrenme iç içedir. Ancak, bir çoğumuz okuma, öğrenme …

Read More »

Bilip, Öğrenerek Geleceğe Emin Adımlarla Yürüyeceğiz; Bilimsel Sosyalizm Nedir.!

Bilimsel Sosyalizm; işçi sınıfının kurtuluş öğretisidir. ( yani Marksizm-Leninizm).Bütün bilimler, insanın doğayı ve toplumu tanıma; doğadaki,toplumdaki değişim ve gelişim yasalarım ortaya çıkarma; ortayaçıkan bu yasalara uygun bir biçimde geleceği ilişkin çalışmalarınıyönlendirme amaç ve çabalarına hizmet ederler. Doğadaki gelişmeleri ve yasalarını inceleyen bilime Doğa Bilimleri diyoruz. Zooloji,Botanik, Jeoloji, Fizik vb. bilimler doğayı ve onun yasalarınıincelerler. İnsan Toplumunu, yaşam biçimlerini ve insan …

Read More »

Devrimci Hareketi Kötürüm Bırakan Liberalizm saflarda Atılmalıdır.!

Herşeyden öncesi bilinmesi gerekiyor ki, devrimci saflarda “liberalizm” doğrudan doğruya siyasi yozlaşmaya ve siyasi çürümeye tekabül etmekte ve devrimci hareketi kötürüm bırakmaktadır. Bilinmelidir ki, devrimci bir hareketin gelişmesi, egemen sınıflara karşı verilen mücadelenin tutarlı olabilmesi için her türden liberalizm eğilimlerini saflarından kovmalıdır. Aslında ilkeli devrimci ilişkilerin yerine “ahbap çavuşluk” ilişkilerinin konulması liberalizmdir. Ahbap çavuşluk ilişkileri politik yakınlıktan daha çok kişisel …

Read More »