Analiz-Polemik

101. YILINDA ŞAN OLSUN EKİM DEVRİMİNE: EKİM DEVRİMİ VE LENİNİST PARTİ..!

“Partimizde”, diyor Lenin, “en sert disiplin, gerçek demir disiplin olmadan; işçi sınıfının bütün kitlesinin; yani bu sınıfta düşünen, na­muslu, fedakar, etkili, geri tabakalara kılavuzluk etmeye ve onları pe­şinden sürüklemeye yetenekli ne varsa onların Parti’ye tam ve sınırsız desteği olmadan, Bolşeviklerin, 2,5 yıl demiyorum, 2,5 ay bile iktidarda kalamayacaklarını bugün hemen herkesin görebildiği muhakkaktır.” (Lenin) Devrimin zaferi ve sosyalizmin inşası için …

Read More »

EYYAMCI DEĞİL, HER DEVİRDE İNSANDI TARIK AKAN..!

 “Yaşamak ne güzel şey Anlayarak, bir usta kitap gibi Bir sevda şarkısı gibi Bir çocuk gibi şaşarak yaşamak.”[1]   16 Eylül 2016’da kaybettik Tarık Akan’ı… * * * * * Türk(iye) sinemasının siyah-beyaz ama renkli yıllarıydı; sinema ekranında her şeyin net olduğu bir kesitti. İyiler iyi, kötüler kötü, zenginler zengin, yoksullar yoksuldu! Her şey ya siyah ya beyazdı! Hata yapmak, …

Read More »

12 Eylül Faşist Darbe Amerikan Tandaslıydı..!

ABD gizli diplomatik belgelerinde 12 Eylül darbesi: “İş adamlarının çoğu havalara uçuyor, birkaç aydın dışında itiraz eden yok”ABD gizli diplomatik belgelerinde 12 Eylül darbesi: ABD’nin dönemin İstanbul Başkonsolosu Robert Houghton, 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden iki hafta sonra yolladığı gizli diplomatik notta iş dünyasının birçok üyesinin “terör ve belirsizlik ortamının” geçmiş olmasından dolayı “neredeyse havalara uçtuklarını” yazıyor. BBC Türkçe, 2011 …

Read More »

İNŞAMIZI SİLKİNİP AYAĞA KALDIRMANIN YOLU FEDA RUHUNU KUŞANMAKTAN GEÇİYOR..!

Zorluklara karşı inatla ve ısrarla savaşım yürüterek komünist hareketi yeniden ayakları üzerine dikme savaşımının üzerinde 23.yıl geçti. Elbette bir kişinin yaşamı bakımından 23.yılın pek fazla olduğu söylenemez. Ama örgütlü savaşım bakımından 23.yılın hiçte az bir zaman olmadığını söyleyebiliriz. Kuşku yok ki İnşamız kitle mücadelesinin gelişip güçlendiği ve yığınların devrimci harekete aktığı bir dönemde zincirleri kırarak ortaya çıkmadı. 21 Ağustos 1995 …

Read More »

AKP Demek Halk İçin Borç ve Yoksulluk Demektir..!

İktidarı 16.yıldır elinde tutan AKP, Türkiye ekonomisi, cari açık, bütçe açığı, dış borç, enflasyon, TL’nin hızla değer kaybetmesine yol açtı. Nitekim yeni şef Erdoğan ve şürekasının yalanları bir yana veriler ekonominin krize doğru koştuğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, arkasındaki korku, seçimlerden sonra ülkeyi, faşist şeriatçı rejimin pekiştirilmesi inşa sürecinde faşist baskı ve zulümle hızlandırılmış yeni bir toplumsal mühendislik atılımının beklediğini düşündürüyor. …

Read More »

KAPİTALİZMİN KENDİNİ İMHASI: NEOLİBERALİZM..!

“Kendi kendini bile anlamayan düşünceler, sadece onlar gerçektir.”[2] Söze şunu vurgulamakla başlamalı: Liberal ahlâk kuramının varsaydığı, tüm zamanlar ve tüm insanlar için geçerli, tekil, bütüncül bir “etik” tasavvuru, bir yanılsamadan ibarettir. Bu önermeye ilişkin uzun uzadıya tartışmalara girişmek -hele ki siz felsefeciler karşısında- antropoloji çıkışlı biri olarak benim haddim değil. Ama yine de sözlerimi açımlamak durumundayım. 1) Giriş: “Evrensel bir Ahlâk” …

Read More »

Seçimler, Devrimci Taktik ve  Oportünist Taktiklerin Eleştirisi..!

24 Haziranda AKP-MHP’nin ittifakıyla hem Cumhurbaşkanlığı ve hem de parlamento seçimleri yapılacak. İşçi ve emekçi yığınların politikaya daha fazla ilgilerinin arttığı koşullarda, devrim ve komünistler seçimler ve parlamentoda yararlanıp, yararlanmayacaklarını yani seçimlerde nasıl bir taktik çizgi izleyeceklerini,, işçi ve emekçi yığınların somut durumu, devrimci hareketin yığınlarla bağı ve burjuvazinin yığınlar üzerindeki etkisi vb. analizi üzerinde yükselir. Haliyle devrimci ve komünistlerin …

Read More »

18 Mayıs, Dogmatizm ve Mükemmeliyetçilik Altında İnkarcılığa Karşı Devrimci  Duruşun Adıdır..!

“.gider …gider, nice koç yiğitler gider Senin de içinde bir oğlun varsa çok değildir Ey mavi gök! Ey yağız yer bilesin ki Yüreğimiz kabına sığmamakta Örsle çekiç arasında yoğrulduk Hıncımız derya gibi kabarmakta İbrahim Kaypakkaya “ 18 Mayıs 1973 İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Diyarbakır zindanında 3.5 ay süren ağır işkencelerin ardından hunharca katledildiği gündür. Dahası 18 Mayıs, Diyarbakır zindanında komünist önder …

Read More »

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın: Eşitlik Özgürlük, Demokrasi ve Daha iyi Yaşam  Seçim Manifestosu ..!

Selahattin Demirtaş’ın seçim manifestosu: Hakça Dağıtım Programımızla (HDP) refahı artıracağız! HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim manifestosu tamam metni: “DEMİRTAŞ’IN SEÇİM MANİFESTOSU Bir Cumhurbaşkanı olarak tek adamlığa son vermeye geliyorum. Bu makama bir çuval yetki ile geleceğim, sürenin sonunda bir ceketle gideceğim. Toplumsal kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbirlerine sırtını dönmediği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ülkenin sözünü veriyorum. Fikri ve …

Read More »

FAŞİST ŞOVENİST DALGANIN ÖNÜNE BARİKAT ÖRMEK İÇİN 1 MAYISTA ALANLARA ÇIKALIM..!

  İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kürdistan’ın Yoksulları, Emekçi Kadınlar: Amerikan işçilerinin kanlarını akıtma pahasına açtıkları 1 Mayıs kavga bayrağı altında dünya işçileri ve emekçilerinin birleşip burjuva kapitalist sömürücü düzene karşı savaşmalarının 132.yıldönümündeyiz. 132. yıldır, İşçi sınıfını birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs dünya işçi sınıfını uluslararası sermaye ile savaşım ve sermayeye karşı güç gösterisi günleri oldu. 1 Mayıslarda dünyanın ezilen …

Read More »