Analiz-Polemik

YENİDEN -VE BİR KEZ DAHA- FAŞİZM ..!

  “Faşizm kapitalist reaksiyondan başka bir şey değildir.”[1] Faşizmi, iki dünya savaşı arasındaki kapitalizmin krizine mündemiç, olup-bitmiş bir gerçeklik olarak, tarihin tozlu raflarına kaldırmaya yönelik bir yorum, çok yaygın bir egemen manipülasyonun yanlışıdır. Oysa bu manipülatif yanlışa ‘Hayır’ diyen radikal sosyalistler, faşizmin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da kökünün kuru(tul)madığından, çünkü onun kapitalizme ait olduğundan, Max Horkheimer’ın, “Kapitalizm hakkında konuşmayanlar faşizm …

Read More »

AKP’NİN “BAŞKAN”LIĞI..!

  “Sana bir türkü söyleyeyim Güzel olmasın gerçek olsun.”[1] Türk siyasal sisteminin üzerinde bir karabasan dolaşıyor: “Başkanlık sistemi”… Türkiye’de özellikle 1980 askerî darbesinden sonra kurulan sağ iktidarların liderlerinin (Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller…) zaman zaman dile getirmekle birlikte, hayata geçirmedikleri “Başkanlık”a ilişkin tartışmaları, Erdoğan, Mart 2003’de başbakan olur olmaz yeniden ısıtarak önümüze koydu. Üstelik bu kez siyasal sistem değişikliği …

Read More »

DEMOKRATİK LAİKLİK DEVLET VE DİNİ GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE GÖREVLERİMİZ..!

Geçmişten bu yana dinci gericiler ılımlı göstermelik laikliğe bile tahammülleri olmadığını he fırsatta dile getirdiler. Bugün iktidarı elinde tutan AKP kadrolarının ezici çoğunluğu imam hatip okullarında şeriat amacıyla eğitim görmüş ve devletin kanatları altında adım adım örgütlenerek  devleti ele geçirmişler. Bu süreç adım adım halk alıştıra alıştıra uygulamaya sokulmuştur. 40 yıllık mücadele sonucu gelinen yerde dinci kadrolar ılımlı İslam çizgisinde …

Read More »

EMPERYALİZME BAĞIMLILIK VE YENİ SÖMÜRGECİLİK  ÜZERİNE

1–Emperyalist paylaşım savaşı öncesi ve sonrasında yarı-sömürge niteliğindeki devletler, geçici biçimlerdi. Emperyalizmin esas eğilimi,bu ülkelerin siyasal bağımsızlıklarını yitirmeleri ve tam sömürgeleştirmeleriydi. Yarı-sömürge ülkeler, bu yolda yarı yolda olan tipik örneklerdir. Dünya halklarının çoğunluğunu fiziki, ekonomik ve siyasal yönlerden sömüren eski klasik sömürgecilik, bir ya da birden çok devletin bir başka devleti ya da bölgeyi siyasi ve ekonomik olarak ilhak etmesi …

Read More »