Analiz-Polemik

Operasyon, katliam, göç: Etiyopya’da neler oluyor?

Etiyopya’da hükümet özerk Tigre eyaletine karşı başlattığı askeri saldırıda zafer ilan etti. Ancak çatışmalar sürecek görünüyor. Etiyopya ordusu uçakları Tigre eyaletini bombalıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayrılmaksızın sivil halk öldürülüyor. Üstelik, Tigre halkını katleden kendine geçen yıl Nobel Barış Ödülü verilmiş olan Abiy Ahmed. Ahmed, dün Tigre’nin başkenti Mekelle’nin ordu tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Sivil Tigreliler ise kitleler halinde komşu …

Read More »

EKİM DEVRİMİ 103.YAŞINDA DERSLERİNDEN ÖĞRENMEK..!

Ekim Devrimi’nin 103. yıldönümü . O, tüm heybetliliğiyle dün olduğu gibi bugün de başta dünya proletaryası gelmek üzere, ezilen milyonlara umut kaynağı olmaya devam ediyor. Bir gelenektir. Proletarya ve emekçi yığınlarının devrim kavgasında büyük bir iz bırakan günler üzerine makaleler yazmak ve bugünlerden gerekli devrimci dersler çıkarmak, buralardan ulaşılan, kavranılan doğruları ülke devriminin ileri çekilmesinde kullanabilmek. Bu geleneğin sürdürücüsü biz …

Read More »

Garbis Altınoğlu’nu Ölümünün 2.Yılında Anarken..!

Uzun yıllar yaşamını devrim ve sosyalizm savaşımına adamış olan Garbis Altınoğlu’nu 14 Ekim 2019 yılında kalp krizin nedeniyle kaybetmiştik. Uzun yıllar TKP-ML hareketinin saflarında mücadele etmiş ve 1986 yılından itibaren zindan iken MK’sine seçilmiş ve o günden sonrası 1994 yılı MLKP-K dönemine kadar hareketimizin önderliğinde sorumluluk üstlenmiş ve oportünist ve ilkesiz birlik sürecinin ardında MLKP önderliğinde yer almış, 1981 yılında …

Read More »

6-7 EYLÜL 1955 KATLİAMINI UNUTMA..!

Bununla da kalmadı, Rum toplumu, 6 Eylül 1955 akşamı başlayıp 6 Eylül gecesi ve ertesi gün de (7Eylül) tüm şiddetiyle devam eden, planlı kitlesel bir saldırıya uğradı. Saldırganlar, 40-50 kişilik gruplar hâlinde organize edilen merkezi koordinasyon ile eylemlerini gerçekleştirdiler. Söz konusu kitlesel harekâtın Özel Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik Kurulu) tarafından tasarlanıp, gerçekleştirildiği sonradan ortaya çıkmıştır.  (6-7 Eylül Pogromu Nazi Almanya’sında …

Read More »

25.YILINDA KADROLAŞMAK VE YIĞINLARA BAĞLANMANIN EKSİKLİKLERİNİ AŞARAK İLERLEMEK…!

İş­çi sı­nı­fı­nın ege­men sı­nıf­la­rın ik­ti­da­rı­nı de­vi­re­bi­le­cek ba­ğım­sız, si­ya­sal bir sı­nıf gücü ola­rak ha­zır­lan­ma­sı ve bağ­la­şık­la­rı­nı ha­zır­la­ma­sı, bes­bel­li­ ki, zor­lu bir iş­tir, ye­nil­gi­ler ve za­fer­ler­le iler­le­me­ler ve ge­ri çe­kil­me­ler­le do­lu uzun yıl­la­rı kap­sar. Haliyle zorlu bir süreçte her türlü kuşatma altında komünist hareketi yeniden ayağa dikmek için yola çıkmış olan KP-İÖ bir çok bakımdan, önüne çekilmeye çalışan engelleri aşarak ayakta kalmaya ve …

Read More »

Bir Kez Daha Bolşevik Partizan ve Partizan Cenahının 1976 Ayrılığı Üzerine Tarihi Keyfiyetle Yazıp, Geçmiş, Hayallerde Kurgulanamaz..!

Halkın Birliği olarak dünden bugüne Komünist hareketi değerlendirme konusunda, hem  inkarcılık ve hem de dogmatizme karşı sürekli ideolojik bir savaşım içinde gerçeklerin  savunucusu olmaya çalıştık. Aslında hem mükemmeliyetçilik adı altında komünist hareketi  değerlendirmede inkarcı bir hatta duran akımların-Atılım-Alınteri-Kızıl Bayrak, Evrensel vb.- ve hem de komünist hareketi önemli ve ilkesel hatalardan azade gören, dogmatik bir hatta duran, özünde inkarcılıkla ikiz kardeş …

Read More »

Geçmişi Değerlendirmede Mükemmeliyetçi Oportünizmin Bir Başka Hali Dogmatizm ve Sübjektivizmin Partizan Cenahı..!

Hemen her yıl 18 Mayısta İbrahim Kaypakkaya yoldaşın işkence katledilmesi, TKP-ML hareketi geleneğinden gelen yada kendilerini öyle addeden akımlar, konuya ilişkin değerlendirmelerini yenileyip durdular-duruyorlar. Aslında geçmişin değerlendirilmesi sorunu M-L’lerle oportünist-revizyonistler arasında temel ayrım çizgisi olmuştur. Buradan hareket ettiğimizde işkencede katledilmesinin 47. Yılında temelde Kaypakkaya yoldaşın Kaypakkaya ideolojik-politik ve örgütsel hattıyla nostalji dışında hiç birşeyleri kalmamış olan bu akımlardan 1980’e dek …

Read More »

Kuruluşunun 48.Yılında TKP-ML Hareketini Diğer Devrimci Akımlardan Temelde Farklı Kılan M-L Temel Almasıydı..!

Öncelikle şunun altının özenle çizilmesi gerekiyor: TKP-ML Hareketi hem İbrahim Kaypakkaya yoldaşın önderliğinde kuruluş sürecinde ve hem de 1976 yılında yeniden ayağa kalkma döneminde yenilikçi ve tabuları yıkıcı önderlik rolüyle de devrimci ve komünist hareketin buz kıran rolünü oynadığı başta bilinmelidir.  Nitekim Hareketimiz Kaypakkaya yoldaş önderliğinde, resmi tarih yazımına ve teorik-politik  yakın döneme ilişkin olarak burjuva küçük burjuva tutum ve …

Read More »

YÖNETENLER YÖNETEMEZ OLUP, YÖNETİLENLER YÖNETİLMEK İSTEMEYİNCE…!

“Her romanda olduğu gibi her devrimde de en önemli maharet,  nasıl başlanacağı kadar nasıl bitirileceğini de bilmektir.”[2] Gerçekten de dünya 2019’da emekçi hareketleri açısından “bereketli bir yıl” geçirdi: Yüzbinlerin katıldığı kitlesel protestolar, sokak barikatları, grevler, işgaller… Geriye bakıp bir anımsayalım mı? Kıta kıta yol alalım, dilerseniz… Önce Avrupa: 2018 Kasım’ında başlayan Sarı Yelekliler eylemi, 2019 boyunca tüm Fransa’yı kasıp kavurdu. …

Read More »

“Kızıl’ı mor’a boyamak” mı? Hayır, teşekkürler..!

Bu yıl ‘25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ gösterilerine iki olay damgasını vurdu. İlki, bir grup sosyalistin üzerinde “Ya Sosyalizm Ya Ölüm” yazılı dövizlerle İstanbul’da gösterilerin yapıldığı alana girmesi; ikincisi ise, polisin gösterinin sonlandırılması için göstericilere saldırması… İlginçtir, olaylardan ilki, sosyal medyada daha fazla tepki konusu oldu, daha fazla tartışma konusu edildi. Feminist cenahtan yükselen itirazlara göre, feministlerin “uhdesinde”ki(?) bir …

Read More »