Analiz-Polemik

SMF’nin TKP Aşkı ve Göstermelik Kaypakkayacılığı Üzerine ..!

Geçmişten bu yana SMF çevresi Ş.Hüsnü, oportünist ve sosyal-şoven TKP’nin devamcısı olan Okuyan’ın başını çektiği TKP ile belediye seçimleri söz konusu olduğunda ittifak içinde hareket etmekten geri durmadı. Ovacık belediye başkanlığıyla başlayan sosyal-şoven TKP hayranlığı Dersim belediye başkanlığıyla devam etti ve bugün de İstanbul-Kadıköy belediye başkanlığı adaylığıyla devam ediyor.Bazı devrimci akımlar SMF’nin bu oportünist ittifak politikasını eleştirdiği halde SMF, TKP …

Read More »

TKP’nin Kuruluşu ve M.Suphi ve Yoldaşlarının Katli.!

TKP 1. Kongresi Gerek ülke içindeki komünist grupların ve gerekse yurt-dışı komünist örgütün, bir merkez tarafından toplanması için, kongre toplanmasını kaçınılmaz olarak gören komünistler, kongrenin Ankara’da yapılması için Ankara hükümetinden izin ister. ( İşte TKP’nin ve M. Suphi’nin en büyük hatalarından birisi. Bir yandan Kemalist hükümeti işçi düşmanı ilan ederken diğer yandan bu işçi düşmanı hükumetten izin istemesidir. Yani legal …

Read More »

MLKP MK’da Ziya Ulusoy açıklaması: MLKP MK’sının açıklamasında Aynı terane tekrarlanıyor: Ziya Ulusoy tasfiyeciliğe sürüklendi ve örgütlü mücadele kaçtı.!

MLKP MK, uzun bir sessizlik döneminin ardından Ziya Ulusoy’la ilgili uzun bir açıklama yaptı. Açıklama MLKP’nin ideolojik-politik ve örgütsel alanda sağlam bir birlik içinde olmadığını ve adeta çorba haline gelmiş, şekilsiz ve halkçı ezilenlerin bir örgüt, olduğu gerçekliğini gizlemeye ve ideolojik-politik ve örgütsel alandaki ilkesel ayrılıkları ” temel sorunlarda ayrılık yok” demagojisiyle Ziya Ulusoyun kendisinin yaptığı açıklamasındaki ilkesel ayrılıkları görmezden …

Read More »

BİRLİK MÜCADELE ZAFER GELENEĞİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN.

ESP ve Atılım çevresindeki kopuşların anlaşılmasına hizmet edecek Birlik Mücadele ve zafer sitesinde ideolojik- politik ve örgütsel sorunlara dair bilgi edinmek bağlamında aşağıdaki yazıyı okurlara bilgisine sunuyoruz. ESP çevresinde ideolojik-politik birlik yok. Buradan olarak yaprak dökümü devam edecek “BİRLİK MÜCADELE ZAFER GELENEĞİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN… Aralık 21, 2023Atılım ve ESP çevresinde uç veren bürokratik çürüme ve tasfiyeci sapmaya karşı …

Read More »

Güven Örgütlü Devrimci Çalışmada Sağlanır ve Pekişir..!

Devrimci çalışmanın olmazsa olmazlardan birisi, güven sorunudur. Güven olmadan omuz omuza verip ilerlemek ve arkaya bakmadan kavganın engin denizine atılmak oldukça zordur. Buradan olarak örgütlü çalışmanın belkemiğinden birisi açıklık, sadelik ve  güvendir. Oldukça zor ve birçok bakımdan durumun komünistlerin aleyhine olduğu yıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 70 yıllık devrim ve sosyalizm deneyiminin ardından hem sıkıca sarılıp kendimizi yenileyip ileri atılacağımız unsurlar …

Read More »

BİLGİ VE BİLİMSEL DÜŞÜNCE.!

“Bilinç var olmanınön koşuludur.”[1]Mao Zedong’un, “Tüm gerçek bilgi doğrudan deneyime dayanır”; Georges Politzer’in, “Bilgi, ‘Dünyayı ve insanı bilme’ demektir”; Leonardo da Vinci’nin, “İnsanın bilgisi arttıkça, sevgisi de çoğalır,” ifadeleriyle müsemma bilgi korkunun panzehiridir; güçtür; ışıktır; görmektir; durmadan sorgulayandır; kesinliktir; zenginliktir; anlaşılmamış bir şeyin keşfidir.Bilgisiz seçim mümkün değildir; ancak bilgi ile özgür oluruz.O, eyleme dönüşerek bilinci oluşturur; bilgilendiren iradeyle insan(lık)ı insanlaştırır.Aydınlık, …

Read More »

M-L Parti ve Örgütlerde Önderlik sorunu

“Politik partiler, kural olarak, en sorumlu merkezlere seçilen ve önder olarak bilinen en yetkili ve deneyden geçmiş kişilerin oluşturduğu aşağı yukarı daimi gruplarca yönetilir.” (Lenin) Bir parti ya da örgütte belirlenmiş veya karar altına alınmış doğru devrimci politikalarının ete kemiğe bürünmesi; uyumlu, yetkin ve kendi alanında uzmanlaşmış kolektif bir önderlik organının yaratılmasından geçer. Dahası “bir düzüne yetenekli (ve yetenekli kişiler …

Read More »

Savaşın İsrail’e taşınması neleri değiştiriyor?.! İsrail’in kayıplar yaşadığı 6 Ekim 1973 savaşının 50’inci yıldönümünde Gazze Şeridi’nden başlatılan operasyon, Filistin sorununu kuşatan yerleşik parametreleri darmadağın etti. İsrail’in dokunulmazlığı, yenilmezliği ve her şeye rağmen güvende olduğu miti yıkıldı.Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları saldırıyı 5 bin roket atarak başlattığını duyurduğunda aklıma gelen ilk şey, 2014’te Gazze’de cehennemin ortasında kaldığım savaşta Filistinli örgütlerin yağmur …

Read More »

Devrimci Saflarda Dar pratikçilik, Siyasi Kararsızlık ve Sorumsuzluk Önemli Bir Tehlikedir.!

Devrimci saflarda dar pratik anlayışa kimi zaman teorik seviyenin düşüklüğünde kimi zaman da politik perspektifin ortadan kalkmasında başvurulmaktadır. İlk önce, “dar yada kör pratikçilik”ten neyi kastettiğimizi belirleyelim: Dar yada kör pratikçilik, devrimciliği yalnızca faşistlerle dövüşmek olarak görmektir. En iyi kavga edeni, en fazla faşist döveni en keskin ve en tutarlı devrimci saymaktır. Siyasi görevlerin bir bütünlük arz ettiğini unutmak ve …

Read More »

1971-80 Dönemi, Kitle Hareketi, Devrimci ve Komünist Hareketin Durumu, 12 Eylül Askeri Faşist Darbesi, Tasfiyecilik ve Çıkarılması Gereken Dersler..! 12 Mart Faşist Darbesi Yenilgi ve Yeniden Toparlanma Süreci..!

İşçilerin grev ve direnişleri, kır ve kentin emekçilerinin ekonomik-sosyal ve siyasal hakları için sokaklara çıkması ve özellikle yüksek öğrenim gençliğinin ülke sathına yayılmış demokrasi ve özgürlük istemli eylemlerinin gelişip-yaygınlaşması Demirel hükümetinin iktidarı elinde tutma ve egemen sınıfların ihtiyaçlarına yanıt vermede zorlandığı ortaya koyuyordu.12 Mart 1971, Demirel hükümetine verilen generallerin muhtırasıyla, Türkiye demir yumruk dönemi olarak ifade edilen 12 Mart faşist …

Read More »