Analiz-Polemik

Ekim Devrimi Neyi Değiştirdi Kimi Doğruladı..!

Dünyada eskinin yıkılıp yeni bir dönemin açılmasına yol veren büyük sosyalist ekim devriminin 104.yılını selamlıyoruz. 104. yıl önce işçi ve emekçiler Rusya’da Lenin ve Stalin’in önderlik ettiği komünist partisinin önderliğinde ayağa kalkarak ilk olarak sermayenin iktidarını yıkarak kendi iktidarını kurarak sömürü ve zulme son veren , tüm işçi ve emekçilere örnek oldu. Ekim devrimine dair sürekli olarak tartışılan ve bir …

Read More »

41.YILDÖNÜMÜNDE 12 EYLÜL FAŞIST DARBESİ SARAY REJİMİNCE TAS TAMAM SÜRÜYOR…!

İşçi sınıfı ve emekçi yığınların devrim ve özgürlük mücadelelerini kan ve barutla ezip dağıtmak ve Amerikan emperyalizmin bölge politikalarını pürüzsüzce pratiğe sürmek amacıyla 1970-80 yılları döneminde ABD’nin desteğiyle gerçekleştirilen faşist darbeler halkların tarihinde unutulmaz kara günler olarak yer aldı. Ama yapılanlar asla halkların belleğinden kaybolmadı. Uzun yılların ardında Yunanistan’dan Arjantine , Şiliden Brezilyaya, EI Salvadordan Peruya kadar uzanan bir çok …

Read More »

Orman Yangınlarının Sorumlusu Saray Rejimdir…!

İktidarın başında oturan Erdoğan CHP belediyelerinin etkin olduğu bölgelerde çıkan orman yangınlarını el çarpıp sevinçle izliyor. ATV ve A haberde orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarında utanmadan sorumluluğu tüm yetkileri merkezi hükümete bağlanmış olan belediyelere yükledi. Ormanların korunması ve her türlü bakımı tarım ve orman bakanlığına bağlı olduğunu bilinçli olarak atlayan Erdoğan her zaman olduğu yine yalana başvurarak, 13 uçak filosu kendi …

Read More »

GÖÇ(MENLİK) AİDİYETİ..!

Bilgisini arttıran,tasasını da arttırır.” [1]Sürdürülemez kapitalizmin “neo-liberal küreselleşme” yalanının karaya oturmasıyla ortaya çıkangöç(men) trajedisi; “küresel/ sınırsız köy olma” söylencelerini yıkıpp; “homo fugitivus/ kaçan insan”ı ya da“kavimler göçü” sorunsalını “Aidiyet, Göçmen ve Toplumsal Çeşitlilik” bağlamında gündem maddesi kıldı!Konuyla ilgili yapıtta da [2] ifade edildiği üzere “Toplumsal dönüşümün görülmedik derecede ivmekazandığı bir dönemde, göç hareketleri çok daha hızlanmakta ve farklı ülkelerden insanları …

Read More »

H.OZAN HAYAL SATMAYA DEVAM EDİYOR..!

Giriş: “ İdeolojik savaşım ile parti içerisindeki oportünist unsurların “yenilebileceğini”, parti yörüngesindeki bu unsurların “üstesinden gelinebileceği”ni savunan teori, partiyi felce ve kronik sakatlığı mahkum etmenin belirtisi olan, çürük ve tehlikeli bir teoridir; bu teori, partinin oportünizme peşkeş çekilmesi tehlikesini doğurur ; proletaryayı devrimci partisinde, emperyalizmi karşı savaşımında başlıca silahından yoksun bırakmakla tehdit eder.” (Leninizm’in İlkeleri. Stalin) Bir dönem MLKP’nin önderliğinde …

Read More »

24 Nisan TKP-ML Hareketinin Kuruluşu, Gelişimi ve Oportünizmin Çıkmazı..!

Kaypakkaya yoldaş 24 Nisan 1972 yılında bir grup yoldaşıyla birlikte Türkiye komünist hareketini, TKP/ML Hareketi şahsında yeniden ayakları üzerine dikti. Ülkemizde sol hareket üzerinde egemenlik kuran 50 yıllık reformculuğu, revizyonizmi ve pasifist parlamentarizm geleneğini kırıp, devrimin silahlı başkaldırıyla gerçekleştirileceğini pratiğiyle ortaya koyarak, Kemalizm dalkavukçuluğuna, Kürt ulusunu inkar eden Türk şovenizmine, Şefik Hüsnü TKP’sinin burjuva milliyetçisi oportünist çizgisine, Sovyet Sosyal emperyalizmine, …

Read More »

“Sandık Cinayeti” Olayı ve Garbis Altınoğlu’na Yönelik Mesnetsiz İddialar Üzerine..!

Fecbookta Celal Unsal Devrimci Devrimci 78’liler Federasyonu  AdınaAdil ve SamiOvalıoğlu’uyla ilgili bir paylaşım yaptı . Celal unsal  bir başka kişinin aşağıdaki paylaşımını olduğu gibi kabul edip  aktarıyor : ” Adil Ovalıoğlu 12 Haziran 1972 tarihinde işbirlikçilerin kontra ile planlı cinayetinde katledildi.(‘Bavul Cinayeti’), Sami Ovalıoğlu 29 Mart 1976 tarihinde okulu Yükseliş’in önünde, aralarında Abdullah Çatlı’nın da olduğu faşistler tarafından katledildi. Anılarına …

Read More »

Operasyon, katliam, göç: Etiyopya’da neler oluyor?

Etiyopya’da hükümet özerk Tigre eyaletine karşı başlattığı askeri saldırıda zafer ilan etti. Ancak çatışmalar sürecek görünüyor. Etiyopya ordusu uçakları Tigre eyaletini bombalıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek ayrılmaksızın sivil halk öldürülüyor. Üstelik, Tigre halkını katleden kendine geçen yıl Nobel Barış Ödülü verilmiş olan Abiy Ahmed. Ahmed, dün Tigre’nin başkenti Mekelle’nin ordu tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Sivil Tigreliler ise kitleler halinde komşu …

Read More »

EKİM DEVRİMİ 103.YAŞINDA DERSLERİNDEN ÖĞRENMEK..!

Ekim Devrimi’nin 103. yıldönümü . O, tüm heybetliliğiyle dün olduğu gibi bugün de başta dünya proletaryası gelmek üzere, ezilen milyonlara umut kaynağı olmaya devam ediyor. Bir gelenektir. Proletarya ve emekçi yığınlarının devrim kavgasında büyük bir iz bırakan günler üzerine makaleler yazmak ve bugünlerden gerekli devrimci dersler çıkarmak, buralardan ulaşılan, kavranılan doğruları ülke devriminin ileri çekilmesinde kullanabilmek. Bu geleneğin sürdürücüsü biz …

Read More »

Garbis Altınoğlu’nu Ölümünün 2.Yılında Anarken..!

Uzun yıllar yaşamını devrim ve sosyalizm savaşımına adamış olan Garbis Altınoğlu’nu 14 Ekim 2019 yılında kalp krizin nedeniyle kaybetmiştik. Uzun yıllar TKP-ML hareketinin saflarında mücadele etmiş ve 1986 yılından itibaren zindan iken MK’sine seçilmiş ve o günden sonrası 1994 yılı MLKP-K dönemine kadar hareketimizin önderliğinde sorumluluk üstlenmiş ve oportünist ve ilkesiz birlik sürecinin ardında MLKP önderliğinde yer almış, 1981 yılında …

Read More »