Analiz-Polemik

İlhak nedir? Donbass ve diğer bölgelerde referandum

Giriş 8 yıllık iç savaşa karşı olduğu gibi Donbass’ta ve diğer bölgelerde yapılan referanduma karşı yaklaşım ve tutum, kaçınılmaz olarak burjuva liberaller, Kautskyciler, şovenistler (hem Batılı hem de Rusya) ile Marksist Leninistler arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, kavramların ve bunların Marksist-Leninist bağlamlarının tanımlanması zorunludur. Bu temelde okuyucu kendi fikrini şekillendirebilir ve tutumuna karar verebilir. Okuyucunun, benim yorumlarımı dikkate alması …

Read More »

42 Yılında 12 Eylül Faşist Darbesi ve Devrimin Yenilgisinin Nedenleri..!

” Devrim, kuvvetli ve birleşik bir karşı-devrim ya yaratarak ilerler. Yani devrim, karşı-devrimi, gitgide daha aşırı savunma tedbirlerine başvurmaya zorlar ve böylece çok daha güçlü saldırı vasıtalarını bulur.” (LENİN) Yukarıdaki sözler, sınıf mücadelesinin gelişim yasasını çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir. Bu yasa12 Eylül askeri faşist darbesi tarafından da bütün çıplaklığıyla doğrulanmıştır.12 Eylül askeri faşist darbesi, devrim ile karşı devrim çatışmasının …

Read More »

En Acil Görev Proletarya ve Emekçilerin Kurtuluşuna Önderlik edecek Komünist Partinin Yaratılmasıdır..!

“…Birinci ve en acil pratik görevlerimizin siyasi mücadeleye gerekli enerjiyi, çetinliği ve devamlılığı sağlayabilecek olan bir devrimciler örgütünün yaratılması olduğunu görememektedirler.” V. İ.Lenin) Çağımızın gerçek devrimci sınıfı, işçi sınıfının, mücadelesinde örgütten başka silahı yoktur.“…Proleterleri iktidar uğruna mücadeleye sevk edecek kadar cesur, devrimci bir durumun çapraşık şartları içinde yolunu şaşırmayacak kadar tecrübeli ve hedefe giden yolda her çeşit kayalara çarpmadan seyredebilecek …

Read More »

Tarihe Düşülmüş 2 Eylül 1977 Gecekondu Direnişi ve Barınma Sorunu ..!

2 Eylül 1977 emekçi halkımızın mücadele tarihine direniş olarak düştüğü gündür. Bu günde, faşist diktatörlük İstanbul-Ümraniye semtinin yanı başında yükselen gecekonduları yıkmak için tankıyla, topuyla, jandarma ve polisiyle emekçi halka azgınca saldırarak, 13 devrimci ve emekçiyi katletti. Adını işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta alan gecekondu semti, nice zorlu mücadeleler ve şehitlerle yaratılarak kazanıldı. 2 Eylül direnişi …

Read More »

KP-İÖ’nün KURULUŞUNUN 27. YILINDA ÖRGÜT OLMA BILINCININ DERINDEN KAVRANMASI.!

MLKP-K’nın önderliğinin darbeci tarzda örgütün kolektif iradesini ortadan kaldırması ve örgütü küçük burjuva bir hatta konuşlanmasının ardından başta Leninist parti öğretisi, sosyalist demokrasi, kitle çizgisi, Kürt ulusal sorunu, geçmişin değerlendirmesi vb. gibi bir çok sorunda irade birliğinin işlemez hale gelmesi ve her eğilimin kendi doğrultusunda gelişmesinin ardından 21 Ağustos 1995 tarihinde TKP-ML Hareketinin görüşleri ve değerlerini kendine temel alan bir …

Read More »

Tarihi Gerçekleri Doğru Anlamak: 1976-77 Proleter Devrimcilerin Birliği Belgeler Işığında Gerçekler..!

İÇİNDEKİLER: HALKIN KURTULUŞU PROLETER DEVRİMCİLERİ BİRLİĞİ VE PDA-AYDINLIK SORUNUNDA GERÇEKLERİ TAHRİF EDİYOR..! Halkın Yolu Marksizm-Leninizm ile Oportünizm Arasına Kesin Sınır Çekmemektedir.! Halkın Kurtuluşu Reviyonizmle  Uzlaşma Çizgisini Henüz Alt Edememiştir..! Birlik Meselesinde Hareketimize Yön Veren İlke “Kendi gücüne Güven “ Olmuştur ..! Birlik Çalışmalarında  ilkelerde sağlam, hatalara karşı amansız olalım..! Halkın Kurtuluşu Reviyonizmle  Uzlaşma Çizgisini Henüz Alt Edememiştir H.Kurtuluşu’nun “Bütünlüklü Çizgisi”,  “PROLETARYA PARTİSİNİ İNŞA …

Read More »

FAŞİZM VE SERMAYENİN ADINDAN EN ÇOK KORKTUĞU DİRENİŞ 15-16 HAZİRAN 52.YAŞINDA.. !

” Yetmiş bin dev işçim kalktı yürüdü Düş değil bu, hayal değil, he hey de hey Yetmiş bin dev işçim kalktı yürüdü Kokuşmuş düzene sahip çıkanın Alnının çatına baktı yürüdü Yeter demek için patron kârına Dev adımlar selam yazdı yarına İşbaşından cadde ortalarına Kükreyen sel gibi aktı yürüdü Nasırlı elinde gürz gibi kini, Güneş tepesinde kızıl bir sini Sağır beyinlere …

Read More »

İşkencede Katledilişinin 49.Yılında İbrahim Kaypakkaya Yoldaşı Sözde Değil Özde Anlamak ve Anmak : 18 Mayıs İşkencede Direniş ve İbrahim Kaypakkaya Yoldaşın Tabuları Kıran Çizgisini Doğru Anlamak .!

Tarih yaprakları 18 Mayıs 1973’ü gösterirken, Diyarbakır işkencehanelerin de 3.5 her türlü işkencelere maruz kalan TKP-ML Hareketinin kurucusu ve önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaş, fikirleri devletçe “çok tehlikeli görüldüğü” ve işkencede konuşmadığı için vücudu parçalanarak hunharca katledildi. Kaypakkaya yoldaşın 18 Mayısta işkencede katledilmesinin üzerinde 49.yıl geçti. Kaypakkaya yoldaşın hem işkencede ser ver sır verme direniş çizgisi ve hem de O’nu her …

Read More »

Bilim Adamı İsmail Beşikçinin Bilim Dışı Görüşleri ve Kürt Millyetçi Yaklaşımları Üzerine.!

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da ulusal sorun, özellikle de sorun özgülünde Kür ulusal sorunu hakkında bugün güçlü fırtınalar koparılıyor. Eline kalem alan, dilin döndüren Kürt ulusal sorunu hakkında konuşuyor, bilen de, bilmeyen de yazıp çizi yor. Bugün, eğitimsiz çok sesli müzik korosundan çıkan “çok seslilik!” gibi, Kürt ulusal sorununda çok seslilik egemen. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ve her ses, farkında …

Read More »

Osmanlı sosyalistleri..!

Sosyalist mücadelemizin tarihi analizinde Türk milliyetçiliği barikatını aşamadık; Mustafa Suphi’den öteye gidemedik. Hatta Kuvayı Milliyecilerin Suphi ve yoldaşlarını imhasında Ankara’nın rolünü es geçtik. 20 Ermeni sosyalistin idamını dahi göremedik. Sosyalistini ve mücadelesini görmemekle kalmadık, milletini de yok saydık. Hıristiyan Ermeni ve Rum milletlerinin demografik ve iktisadi yapıdan tasfiyesini, yeni yeni tartışıyoruz. Az bir zaman değil, 1960’ların ikinci yarısından bugüne Türk burjuvazisine karşı …

Read More »