Bölge Mahkemesi, Dersim isminin yasaklanmasını hukuka aykırı buldu.!

Dersim Kültür ve Tarih Vakfı (DKTV) kuruluş senedini 2019 Aralık ayında mahkemeye sunmuştu. Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi yaklaşık bir yıl sonra verdiği kararla “Dersim” isminin resmi olarak kabul edilmediğini, yine vakfın amaç kısmında yer alan “Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi çerçevesinde yapılan mülakatların kamuoyuna sunulması, Alevi ritüelleri, dualar ve beyitlerin kayıt altına alınmasını” ifadelerin Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve menfaatlere aykırı olarak gerekçelendirmiş ve vakfın kurulmasını reddetmişti.Bu karar Dersim isminin kamusal alanda yasaklanması, Alevi beyitlerinin arşivlenmesi ve Dersim 1937-38 tanık anlatımlarının kamuoyuna açılması girişimlerini kriminalize edilmesi anlamına geliyordu.Dersim Kültür ve Tarih Vakfı avukatları karara Erzurum İstinaf Mahkemesinde itirazda bulundu. Mahkeme uzun süren incelemeden sonra itirazların tümünü yerinde bularak, Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını bozdu.Çalışmalarımıza halkımızın desteğiyle devam edeceğiz!Dersim Kültür ve Tarih Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bu karar hukuk adına olumludur, umut vericidir. Vakfımızın çalışmaları hukuksuz bir biçimde üç yılı aşkın bir süre engellenmiş olsa da bu kararla birlikte vakfımızın kuruluşu önündeki yasal engeller ortadan kalkmış oluyor. Zorlu ve yorucu olan hukuki mücadelemiz nihayet başarıya ulaştı. Böylece Tunceli Mahkemesinin, hukuk ambalajı ile uygulamaya çalıştığı yasakçı, inkarcı karar, Erzurum’dan dönmüş oldu. Çalışmalarımıza halkımızın yoğun desteği ile devam edeceğiz” denildi.Dava, yerel mahkemede yeniden görülecek.