“Ateşi ve ihaneti gördük…!

78 kuşağı olarak çok zorluklar yaşadık. Hem mücadelenin en önünde yürüdük ve hem devrimin hamalı olarak büyük yükler omuzladık genç yaşımızda, zindanlarda yattık bıyığımız terlemeden saçlarımız belik olmadan , işkencelere kan kustuk, idam sehpalarını devirdik halklarımız özgür olsun diye, ölüme en önde koşan yoldaşlarımız olduğu gibi, yanı baçımızda bir taş çorbaya yoldaşlarını satan ihanetin en rezilini ve düşkün olanını, yoldaşına pusu kurup katledeni yaşadık. Tüm alçağın derinliğine karşın ideallarimizi bayraklaştırmak asla vazgeçmedik. Çünkü biz devrime inanmış ve halklarımızı sevmiştik.

“Ateşi ve ihaneti gördük.

Ve kanlı bankerler pazarında

memleketi Alaman’a satanlar,

yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar

düştüler can kaygusuna

ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından

karanlığa karışarak basıp gittiler.

Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet,

en azılı düvellerle dövüşüyordu fakat,

dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat,

iki kat soyulmamak için.

Nazım Hikmet