AKP İktidarı Gençliğe; İşsizlik, Eğitimsiz ve Umutsuzluk Reva Görüyor..!

17.yıllık Erdoğan’ın önderliğindeki Saray iktidarı toplumu dipten doruğa yoksulluk, sefalet ve faşist baskı altında tutmaya çalıştı. 2002 yılında, yoksulluğu yeneceğiz yalanıyla işbaşına gelen AKP iktidarı 17.yılda, emekçilere yoksulluk, işsizlik ve faşist baskıdan başka birşey vermedi. Kuşku yok ki, AKP’nin yıkım politikalarında en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınlar ve gençler geliyor. Nitekim ekonomik krizin derinlemesiyle birlikte yakıcı bir hal alan işsizlikten en çok etkilenen kesim gençler oldu. Devletin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, genç işsizlik Şubat ayında yüzde 7,1 puanlık artışla 26,1 oldu. Bu oran, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsizler arasında yüzde 31,2 düzeyinde. Buna göre 15-24 yaş grubundaki her üç gençten biri işsiz. Genç işsizlik verisinin yanı sıra Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NENİ) olan yüzde 24,8’lik bir kitle var. Hem istihdam dışında olan hem de ekonomik zorluklardan dolayı eğitime devam etmeyen gençler, giderek büyüyen bir soruna dönüşüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi (BETAM) tarafından geçtiğimiz günlerde ne eğitimde ne de istihdamda olanları kapsayan bir araştırma yayınlandı. BETAM’ın araştırmasına göre Türkiye’de hem kadınlar hem de erkekler arasında NENİ kategorisinde yer alanların oranı, OECD ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Eğitimden kopup iş de bulamayanların birçoğu, iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramaktan vazgeçtiğini dile getiriyor. . NENİ grubunda yer alan kadınların oranı erkeklere göre daha yüksek. Son dönemdeki artışı da dikkate aldığımızda yaklaşık 1,5 milyon genç ne eğitim ne de istihdamda yer alıyor. BETAM’ın araştırmasına göre 15-19 yaş arasındaki gençlerin üçte biri, eğitim sisteminin dışında. Bu gençlerin yarısından fazlası ise lise mezunu değil.

Eğitim sürecine katılmayan, aynı zamanda herhangi bir işte de çalışmayan gençler, ekonomik ihtiyaçları bakımından ailelerine bağımlı durumdalar. Genç nüfusun önemli bir bölümünün ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalarak atıl duruma itilmesi, önemli bir maliyet getiriyor. Neticede toplumu geleceği bakımından önemli bir avantaj olan genç nüfus, dezavantaja dönüşüyor.

NENİ kategorisinde yer alanların yanı sıra eğitimli nüfus açısından da Türkiye son derece problemli bir tablo ile karşı karşıya. İŞKUR verilerine baktığımızda, ön lisans mezunu 390 bin, lisans mezunu 470 bin kişi kayıtlı işsiz durumunda. İşsizlik, yüksek lisans ve doktora mezunlarının da sorunu. İŞKUR aracılığıyla iş arayanlar arasında 18 bin 802 yüksek lisans mezunu ile 831 doktora mezunu yer alıyor.

Öte yandan Türkiye hızla çaresizlik ve umutsuzlar ülkesine dönüşüyor. İstihdam piyasasının pek çok kronik sorunu bulunurken bu sorunların en önemlilerinden birini de ‘iş bulma umudu olmayanlar’ oluşturuyor. Uzun yıllar iş arayan insanlar, bir süre sonra umudunu kaybederek iş aramaktan vazgeçiyor. TÜİK verilerine göre 621 bin kişi, iş bulma umudu olmayanlar kategorisinde. Bu kişiler iş aramadıkları için işsiz olarak da sayılmıyor. TÜİK tarafından ‘iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar’ kategorisinde değerlendiriliyor. Uzun yıllardır işsiz olan bu kitle için özel istihdam tedbirlerinin uygulanması gerekiyor.

Türkiye açısından genç ve eğitimli işsizliğin yanı sıra NENİ kategorisinde yer alanlar birlikte değerlendirildiğinde işsizlik sorununu büyüklüğü daha net görülüyor. NENİ grubunda kadınların yüksek olması, onlara yönelik eğitim, istihdam ve sosyal politikaların geliştirilmesini zorunlu kılıyor. ‘Boşta gezenler’ olarak da ifade edilen NENİ kategorisinde yer alanların yaş aralığı dikkate alındığında, bu denli geniş bir nüfus kitlesinin hiçbir eğitim, öğrenim ya da iş hayatında yer almaması toplumsal alanda da önemli sorunları oluşturuyor.

Bu tablo, Türkiye için önemli bir genç nüfusun atıl halde tutulduğunu ve ucuz işgücü olarak kapıda bekletildiğini gösteriyor. Böylece yıllarca eğitim görmüş olan genç nüfusun birikiminin atıl hale gelmesinin önüne geçilemiyor.

Sonuç olarak genç ve eğitimli nüfusun ekonomik ve sosyal hayata katılımının toplumsal gelişim bakımından önemi tartışılmaz. Bu nedenle ülkenin orta ve uzun vadede geleceğini şekillendirecek olan genç nüfusa yönelik yeni bir politika geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu soruna, eğitim ve istihdam politikaları birlikte değerlendirilerek çözüm aranmalıdır.

Özellikle yüksek öğretim ile mesleki eğitimin yeniden ele alınarak istihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda politika geliştirilmesi gerekiyor. Ancak Saray iktidarının bu kronik sorunların çözümü için adım atması beklemek ve işsizliğe çözüm bulması bir yana daha çok kirli savaşa yatırım yaparak gençliğe işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik ve umutsuzluk reva görülüyor.