AKP Hükümeti Yeni Kararnamelerle OHAL Rejimini Pekiştiriyor..!

Hükümet 4 yeni KHK daha yayımladı. Daha önce yayımlanan KHK ile tüm suç iddiaları için “30 gün üst sınır” verilen gözaltı süresi 7 güne indirildi. Ancak savcıya, “delillerin toplanmasında güçlük” veya “şüpheli sayısını çokluğu nedeniyle” bu süreci bir 7 gün daha uzatabilme yetkisi verildi. Ayrıca terörle mücadele kapsamında yapılan gözaltı işlemi için 30 günlük süre koşulu korundu. Gözaltındaki şüphelinin 5 gün süreyle avukatı ile görüştürülmemesi uygulamasından da vazgeçildi. Ayrıca, genel kolluk için yeni disiplin suç tanımları yapıldı.

OHAL kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname daha çıkarıldı. 2 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet tarafından imzalanan ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni KHK’lerle şu düzenlemeler getiriliyor:

Gözaltı süresi düştü ama…: OHAL döneminin ilk KHK’si ile en fazla 30 gün olarak düzenlenen gözaltı süresi 7 güne indirildi. Cumhuriyet Savcısı, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu gerekçesiyle gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verebilecek. Daha önceki KHK’de “Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez” hükmü bulunuyordu.

Terör istisnası: Gözaltı süresindeki zaman indirimine terör istisnası getirildi. Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok 30 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Avukat sınırlaması kalktı: Yine daha önce kanunlaşan KHK ile yapılan, gözaltındaki şüphelinin avukatı ile görüşme hakkının Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabileceğine ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

Kolluk disiplini KHK ile: Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için yeni disiplin hükümleri, cezaları ve soruşturma usulleri getirildi. Böylece genel kolluğun disiplin suçları da OHAL KHK’si ile belirlenmiş oldu.

Adam öldürmeye terfi durdurma: Silahı ile dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebep olan, kendisini yaralayan ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine sebep olan personelin terfisi 10 ay süre ile durdurulacak. Aynı şekilde ölüme sebep olan personel hakkında da iki yıl terfi durdurma cezası uygulanacak.

Ayrımcılık, casusluk ve telekulaklığın cezası meslekten ihraç: Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapan personel meslekten atılacak. Aynı şekilde; amirlerinin icraatına karşı çıkan, bu hareketi toplu hale dönüştüren; hizmetle ilgili evrak veya belgeyi yetkisiz kişilere veren; şüpheli, sanık veya hükümlünün kaçmasına imkan veren; siyasi partilerin yararına veya zararına çalışan; hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa eden, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmayı kaydeden kolluk personeli de meslekten atılacak.

Harekete katılmak suçu: Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, yardım etmek ve bu yapılarla ilişki kurmak ise devlet memurluğundan çıkarma cezası ile ilişkilendirildi.

367 ihraç, 124 iade: 134’ü İçişleri Bakanlığı’ndan, 186’sı ise Sağlık Bakanlığı’ndan olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan 367 kişi ihraç edildi. Daha önceki KHK’ler ile ihraç edilen 124 kişi ise görevine iade edildi.

Aladağ Kaymakamına ihraç: İçişleri Bakanlığı personeli arasında ihracına karar verilenler arasında Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizler de yer aldı. 29 Kasım 2016’da Aladağ’da 200 öğrencinin kaldığı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta öğretim Kız Öğrenci Yurdu’ndan yangın çıkmış, 11 öğrenci ve bir yurt görevlisi yaşamını yitirmişti.

Aklanana kadar doçentlik yok: Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, irtibatı olduğu gerekçesi ile görevinden uzaklaştırılan ya da hakkında soruşturma başlatılan doçent adaylarının doçentlik ile ilgili işlemleri soruşturma tamamlanıncaya kadar durdurulacak.

TMSF’de Bank Asya ihracı: Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’ndan da 2’si üst düzey yönetici olmak üzere 3 personel ihraç edildi. Bu kapsamda TMSF Başkan Yardımcısı Zülfükar Şükrü Kanberoğlu ve Genel Müdür Mehmet Ali Gökçe ihraç edildi. Bank Asya’ya el konduğunda Zülfikar Şükrü Kanberoğlu ve Mehmet Ali Gökçe yönetim kurulu üyesi olarak Bank Asya’ya atanmıştı.

2 TV’ye kilit: KHK ile 2 basın kuruluşu da kapatıldı. “on4” logosuyla yayın yapan Sivas Dijital Yayıncılık ve “Kanal 12” logosuyla yayın yapan Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık şirketleri kapatıldı.