ABD’nin Füze Kalkanı Rotası Türkiye

Daha öncesinden Avrupayı koruma ve olası saldırılara karşı anında müdahale bakımından ABD emperyalızminin polonya ve çek cumhuriyetine konuşlandırmayı düşündüğü Füze kalkan projesi,Rusyanın tepki duyması ve karşısına aynı şekilde yanıt vereceğini açıklamasının ardından,Obama yönetimi yönünü Romanya ve Türkiyeye döndü.
Nato savunma ve dışişleri başkanlarının bir araya geldiği Brükselde,sorun ikili ve dörtlü kesimler arasında ele alındığı ğibi 19-20 kasımda Lizbonda yapılacak Nato zirvesinde Füze kalkanı projesinin sonuçlandırılması kararı alındı.
Aslında Füze kalkanı projesi ABD emperyalızminnin eski doğu Avrupa ülkelerine konuşlandırılarak hem Rusya açıktan meydan okunacak ve hemde eski doğu Avrupa ülkelerine.”rahat olun arkanızdan ben varım”denecekti. 0 milyon insana yönelik saldırıya karsı koruma amaçlı olduğu açıklamaları bir birini kovaladı.
Aslında ABD,nin amacı ırakı kuşatmak olrak Irak sınırına yakın türkiye ve Avrupada,da eski Doğu Avrupa ülkelerinin tam orta yönünde yer alan Romanya,ya Füze kalkanı yerleştirerek hem Avrupayıve hemde ortadoğuyu bu bakımdan denetim altına almayı hedefliyor.Uzun bir dönemden bu yana ABDile Türkiyeli yetkililer arasında Füze kalkanı projesi üzerinde el altında görüşmelerin sürmesi nedeniyle,Türkiyenin daha kolayca Füze kalkanı projesinin bir ayağında yer alması için proje Nato bünyesine taşındı.Aslında projenin bölgede askeri gücünü pekiştirme amacı taşıdığı bir gerçektir.
Projenin Nato bünyesinde olursa iş daha kolay çözülür önerisinde bulunan TC devleti ve AKP hükümeti,ABD,nin türkiye topraklarını savaş merkezi haline getirmesine Nato şemsiyesiyle kabul etmenin yolu aralanıyor.AKPhükümeti ve devlet yetkililerinin Füze kalkanı projesinin bir ayağının Türkiye olması önerisine karsı açıktan tutum alınmayarak aslında anlaşmak için kapının aralandığını ve TC devletinin diğer fırsatta olabildiğince nazlanarak yararlanmak çabası içinde olunduğu görülüyor.
ABD yetkililerinin”balistik Füze tehditlerinin nereden gelebileceğimize baktığımızda bize göre türkiye çok fazla ön cephede yer alıyor”diyerek aslında iranı kasttettiler ve bu bakımdanda balistik füze saldırısına karşı türkiyenin”Nato kalkanı”şemsiyesinde füze kalkanı projesini kabul etmesi gerektiğini sağlıyorlar ve beklentilerde bu yönde Türkiye yetkilileri ise füze kalkanı projesının Türkiyede konuşlanmasına karşı değiller.
Aksine bu füze kalkanı projesinin maddi ve askeri bakımından TC devletine getirisi olacağını düşünerek,mümkün olduğunca suriye ve irana yönelikmiş gibi bir hava yaratılmasına karşı çıkardı,Nato üyesi ülkeleri koruma bağlamında bölgesi bir projeji evet diyeceği havası yaratılmaya çalışılıyor.Türkiye aslında füze kalkanı projesinin hangi ayağının Türkiyenin tanımını güvence altına alınmasını istiyor ve bu konuda pazarlık yapıyor.Türkiye aslında Nato bünyesinde her dönem koç başı olarak en ön saflarda yeralmıştır.
Geçmiş dönemde Sovyetler Birliğine karşı ABD,nin çıkarları için NATO,nın silahlarının bu ülkeye doğrultulduğu ve uzun yıllar ABD,nin ve Nato,nun vurucu gücü rolünü oynadığı bir sır değildir.Yani nerede zor ve sorunlu bir iş olmuştu,ekonomik,politik-askeri ve diplomatik olarak ABD,ye sıkıca bağlı olan TC devleti öne sürüp, kullanılmıştır.
Dün olduğu gibi bugün yine NATO ve ABD emperyalızmi Türkiyeyi halklara ve komşo ülkelere gözdağı vermek için koç başı olarak öne sürmeye çalışıyor zaten ABD emperyalızminin nükler başlıklı füzelerin Türkiyede olduğu en önemli ABD üssü incirlinin Türkiyede olduğunu düşünürsek,füze kalkanı,füzesi ise Türkiyenin hedef tahtası konumuna gelmesi işten olmayacaktır. Muhtemel saldırılara karşı 28 Nato üyesi ülkeler 900 milyar kişiyi tehditlere karşı koruma amaçlı olarak gösterilen Füze kalkanı projesi kabul edildiğinde ilk aşamada SPY-1 ve radarlar ve sıy 3 füze savarlar taşıyacak Algis donanımlı savaş gemileri Akdenizde devriye gezecek ve radar füzeler karaya konuşlandırıldı.
Maliyetinin 80-100 milyon euro olacak olan füze kalkanı projesi füze önleyici füzelerin yanında patriot PAC 3 sistemide konuşlandırılacak.
Böylesi olası güvenlik sorunuda en aşağıya çakılmıştır.
Aslında ABD emperyalızmi uluslararası askeri-ekonomik,politik uluslararası kurumları kendi istem ve çıkarları doğrultusunda kullanılmaktan oldukca mesafe katetmiş olduğunu sağlamak hiçte yanlış olmuyacaktır.BM,leri ırak ve Afganistanın işgalleri sürecinden nasıl öne sürerek kullandığını ve kendi dışındaki güçlerde işin içine çekerek kolay yoldan işin içinden çıkmaya
Çalıştığını sağlamak hiçte yanlış olmayacaktır.Nato,nun gittikçe daha çok ABD, nin dünya egemenliğini pekiştirme amaçlı askeri bir örgüt olduğu daha yakıcı olarak ortada duruyor.ırak
Ve Afganistanın işgalinden,yogoslavyanın dağılmasında ve bir çok bölgede egemenliğini tesis etmek BM ve Natoyu istediği biçimde kullandığı hiçte sırdeğildir.
Bugünde füze kalkanı projesinde aynı şeyi yapıyor.Aslında Natoşemsiye,esasolan ABD,nin Avrupa ve ortadoğuya Türkiye üzerinde füze kalkanı kurmak ve bu yolla bölgeyi sıkıca denetimi altında tutmaya çalışıyor.Halklara tehditten başka bir şey getirmeyecek olan füze kalkanına hayır diyelim.