8.Martın yaratıcısı ve üreticisi tüm emekçi kadınlara bin selam!

8 Mart 1857’de ABD’nin kenti Newyork kentinde, on binlerce kadın tekstil işçisi “eşit işe eşit ücret, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve 8 saatlik işgünü için” direnişe çıktılar. Emekçi kadınlar ve erkekler, ezilenlerin en ezileni olan emekçi kadınlar, ataerkil kapitalist düzende kadın, toplumsal köleliğin ve aşağılanmanın katmerli mahkumu olarak yaşama mahkum edildiler. Burjuva kapitalist sermaye düzeni, kadının ücretli emek sömürüsüne, cins ayrımcılığı prangası da takmıştır. Emeğini, bedenini ve ruhunu sömürmektedir. Bu nedenle onların adalete, eşitliğe ve özgürlüğe ekmek ve su kadar ihtiyaçları var. 8 Martlar, başta işçi ve emekçi sınıfa ait kadınlar olmak üzere, işte bu yüce erdemler için kan ve can pahasına dövüşenlerin yarattığı kazanım ve devrimci semboldür. Buradan olarak 8 Mart, emekçi kadınlarındır. Çünkü, 8 Martların ruhunda ve eyleminin ateşinde, bütün ezilenlerin ve sömürülenlerin kurtuluşu uğruna emperyalizme, faşizme, kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı eşitlik, özgürlük, devrim ve sosyalizm için savaşmak vardır.Kitleler arasında devrimci çalışma yaparak kadınların yaratıcı ve değiştirici gücünü açığa çıkarmak ve örgütleyip aydınlatarak eşitlik ve özgürlük için harekete geçirilmesi ve devrim ve komünizm saflarında örgütlenmesi bakımından, kadın erkek bütün yoldaşlar el ele vererek, ileri yürümeliyiz. Dahası, bu yılki 8 Mart’ın özel anlamı kadınların mücadeleye katılması için örgütlenme seferberliğine yönelinmesi çağrısı olmalıdır. Kadın yoldaşlar özgüven sorununa müdahale mi etmek istiyorlar, işte bir sıçrama tahtası. Erkek yoldaşlar, kadın sorununa ilgisizlik zaaflarının pratik öz-eleştirisini mi vermek istiyorlar, işte cesaretle açılacakları engin bir okyanus. ‘Kadın erkek el ele, özgür günlere’ diyenlerin yolu açmak için iradelerini ortaya koymalarının tam zamanıdır. Buradan olarak, 8.Mart dünya emekçi kadınlar arasında örgütlenme ve mücadeleye katılımda bu şiara itilim sağlaması dileğiyle, bütün emekçi kadınları, kadınların özgürlüğü savaşımına omuz verenleri 8 Martta alanlara çıkmaya eşitlik ve özgürlük kavgasını harlamaya çağırıyoruz. Kadın Erkek El Ele Haydi Mücadeleye! Kadınlar katılmadan devrim olamaz, devrim olmadan kadınlar kurtulmaz!8 Mart tatil günü olsun..1Bir Gün Değil Her Gün 8 Mart ..!Özgür Kadın Özgür Toplumda Olur!Mart-2021Halkın Birliği