167.Yılında: Emeğin Sermayeye Karşı Kavga Günü 8 Martı Selamlıyoruz..!

8 Mart burjuvazinin gösterdiği gibi “kadınlara çiçek alma günü” değildir. 8 Mart tüm dünyadaki emekçi kadınların cinsel, sınıfsal, ulusal baskı ve sömürüye karşı örgütlenip özgürlük ve eşitlik için kavgayı harladıkları gündür. Hemen her gün 3 kadının katledildiği, cemaat ve tarikat yurtlarında çocukların taciz ve tecavüze uğradığı, şiddetin sınır tanımadan sürdüğü, tüm bu kadın düşmanı politikaların sorumlusu Saray faşist dinci iktidarın işbaşında olduğu Türkiye’de kadınların örgütlenip, ayağa kalkmadan eşitlik, özgürlük yolu açmaları ve kölelik zincirlerini parçalamaları olanaksızdır. Emekçi kadınlar, sizi ezen, sömüren, çifte boyunduruk altına sokan başında kadın düşmanı Erdoğan’ın bulunduğu, dinci faşist Saray rejiminin kıskacından kurtulmak için; Eşit işe eşit ücret için ; Yoksulluk ve sefaleti ortadan kaldırmak ve her türlü sosyal güvenceye kavuşmak için; Örgütlenmenin önündeki her türlü engellerin kalkması için; Kadını aşağılayan yasaların ortadan kalkması ve fuhuşun son bulması için, Cinsel tecavüz, taciz, şiddetin ve kadın katliamının son bulması için; Ev işlerinin toplumsallaştırılması için ; 8 Mart Gününün Resmi Tatil Günü olması İçin: Kadınların kurtuluşunun devrim ve sosyalizm’den geçtiği için;-Sınıfsal, ulusal ve cinsel ayrımcılığının ortadan kalkması ve kirli savaşın sona ermesi için, 8 Mart’ta emekçi kadınlar mücadele geleneğini koruyup ve yükseltmek için ayağa kalkıp, gücümüzü birleştirip, sesimizi alanlara taşıyarak eşitlik ve özgürlük yolundaki barikatları aşarak özgürlük ateşini harlayalım..!Biliyoruz ki kadınlar kavganın örgütleyicisi ve önderi olmadan sermaye düzeni yerle yeksan edilmeden ne emekçiler ve nede kadınlar kurtulur. Yaşasın 8.Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!-Jin Jiyan Azadi.!-Kadına Yönelik Şiddet Taciz Ve Tecavüze Son…! -8 Mart Günü Resmi Tatil Günü Olsun..!-Kadın Erkek El Ele Haydi Devrimci Kavgayı Büyütmeye.! -Cinsel, Ulusal, Sınıfsal Sömürüye Son! -Yaşasın Devrim ve Sosyalizm