12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbesi AKP Faşist Rejimi İle Sürüyor..!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen, yasaları ve kurumlarıyla 12 eylül faşist darbesi Erdoğan’ın önderliğindeki Saray iktidarında derinleşerek devam ediyor.

Türkiye tarihinin en karanlık dönemi olarak adlandırılan 12 Eylül Askeri faşist Darbesi üzerinden 39 yıl geçti. Darbe ile Anayasa askıya alınırken, aralarında siyasi parti ve sendikaların da olduğu binlerce demokratik kitle örgütü, parti, sendika ve dernek kapatıldı. 9 yıl boyunca ülke asker postalları altında yönetilirken bu sürede 750 kişi öldürüldü, 50 kişi ise idam edildi. 7 bin kişi idam ile yargılanırken 517 kişiye idam cezası verildi. Yine 650 bin kişi gözaltına alınırken, 1 milyon 683 bin fişlendi, 388 bin kişinin pasaportuna el konuldu.

Faşist darbenin yarattığı tahribatın etkilerini saymakla bitmeyen 12 eylül faşist darbesi devrimci halk hareketinin üzerinde adeta bir silindir gibi geçtiği ve tahribatı hala deva etmektedir.

12 Eylül faşist darbesi, esas olarak devrimci halk hareketini boğmak ve devrimci hareketi tasfiye etmek için ABD emperyalizminin desteğinde adım adım örgütledi. Malatya da, Sivas’ta, Çorumda, Maraşta, 1 Mayıs, Bahçelievler, Beyazıt vb. gibi faşist katliamlara imza atıldı ve MHP-Ülkü Ocakları sivil faşist çeteler devletin denetiminde sokağa salındı. 12 Eylül 1980 yılına gelindiğinde “anarşiyi önleme ” adına askerin ülke yönetimine el koymasının önü açıldı 12 eylül 12 Mart faşist darbesinin yarım bıraktıklarını tamamladı ve askeri-politik saldırılara ideolojik-kültürel saldırılar sistemli hale getirildl ve etkisi 39 yıl sürecek bir sürecin fişeğinin ateşlendi. Faşist darbe ile birlikte yeni bir anayasa hazırlandı ve bu anayasa ile birlikte bütün demokratik haklar ve özgürlüklerin yok edildiği ve ardından gelen hükümet ve iktidarlarını Türk İslam sentezine göre işlenmesi sağlandı.

Ne yazık ki 12 eylül faşist darbesinin ardında sivil giyimli ANAP, DYP, Refah Partisi, Ecevit’in DSP’si ve son olarak 17 yıldır işbaşında olan Erdoğan’ın önderliğinde AKP 12 eylül faşist darbesinin iz sürücüleri oldular ve 82 faşist anayasası pekiştirmekten öteye birşey yapmadılar yapamadılar.

Sivil demokratik anayasa vb. yalanıyla emekçilerin gözüne kül üfüren faşist dinci AKP iktidar 12 eylül faşist darbe Anayasası ve kurumları ortadan kaldırma bir yana bu kurumların aksayan yanlarını pekiştirerek 12 eylül faşist darbesinin sürdürücüsü olduğunu 17. yıllık tek başına iktidar süreci netçe açığa serdi. . 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiği halde, 39 yılda Türkiye’de onlarca hükümet ve bir kaç iktidar değişmesine karşın 12 eylül faşist darbesinin yarattığı anayasa ve kurumlar hiç değişmen sürdü ve sürüyor,.

12 Eylül faşist darbesi, emek ve soldan yana olan ne varsa tümünü de sürekli ve sistemli, olarak i faşist baskı ve tasfiye etme saldırısına maruz kaldı ve bu sistemli faşist saldırılar nedeniyle devrimci ve demokratik halk hareketi görülmemiş saldırılara maruz kaldı.

Nitekim devrimci ve sosyalistler, 1961 ve 1971 darbeleri ile hesaplaşılmadığı için 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesi sessizlikle karşılandı ve hatta önemli bir kitle tarafından desteklendi. Bugün ise 12 Eylül faşist darbesi AKP-MHP faşist ittifakı tek kişilik şeflik rejimiyle sürüyor. ‘Askeri vesayete son verdik’ diye palavra atan AKP, bu gün darbelerden beslendiği yakıcı olarak karşımızda duruyor. Erdoğan’ın 15 Temmuz’da hemen sonra ‘ bu darbe Allah’ın bir lütfudur’ diyerek faşist darbelerden nasıl beslendiğini ortaya koydu. 15 Temmuz yarım kalmış askeri darbe girişiminden sonra OHAL-KHP düzenini tesis edilmesi ve tüm demokratik hak ve özgürlüklerinin kırıntısının daha ortadan kaldırılması, değil sivil normal yönetime geçmek, ancak faşist askeri darbe dönemlerinde yaşanacak uygulamalar hayata geçirildi. Temel hak ve özgürlükler askıya alındı. İlan edilen OHAL-KHK düzeniyle birlikte bütün ekonomik-sosyal ve politik kazanımlar rafa kaldırıldı ve köyü bir faşist zulüm düzeni tesisi edildi. Yüzlerce dernek , onlarca gazete radyo ajans dergi kapatıldı. 125 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi ve açlığa mahkum edildi. Kısacası Erdoğan’ın önderliğindeki faşist dinci şeflik rejiminin uygulamaları 12 Eylül askeri faşist darbesini aratmayan boyutlara ulaştı ve 12 Eylül faşist darbesinin yeniden üreterek yoluna devam etti.

12 Eylül faşist darbesinin zindanları, işkencehaneleri, mahkemeleri nasıl ki demokrasi, eşitlik ve özgürlük umudumuzu yok edemediyse, faşist dinci AKP iktidarı da emekçilerin devrimci umudunu asla yok edemeyecektir. 12 Eylül faşist darbesinden hesap sormak, 12 eylül faşist darbesinin çocuğu Saray rejimini alaşağı etme savaşımını geliştirip güçlendirmekten geçtiğini unutmayalım.

11.Eylül-2019

HALKIN BİRLİĞİ