1 Mayıs Avrupada coşkuyla kutlandı.!

1 Mayıs Geleneği Berlinde Yaşatıldı.!

Almanya’nın Berlin kentinde 1 Mayısta binlerce emekçi savaşa , yoksulluğa ve ırkçılığa karşı birlik mücadele ve dayanışma şiarıyla yürüdüler. Halkın Birliği okurları olarak alanda bildiri dağıtıp pankartlarımız ve devrimci şiarlarımızla yer aldık.

Berlin Halkın Birliği okurları

Emperyalist Kapitalizmin Savaş Kışkırtıcılığına, Irkçılığı ve Ayrımcılığın, Yoksulluğun Derinleşmesine Karşı Emekçiler 1 Mayısı Amsterdam da Kutladı.!

Dünyada 1 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 mayısın tatil olmadığı ender ülkelerden birisi Hollandadır. Öylede olsa Hollanda da her yıl ekonomik-sosyal halkların tırpanlanmasına, ırkçı ve ayrımcılığa karşı emekçilerin eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği enternasyonalist ruhla kutlandı.
Hollanda işçilerinin örgütlendiği sendikaların çağrısıyla yerli v göçmen emekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen 1 Mayıs mitinginde, emperyalist saldırılara, krizin yarattığı yıkıma, işsizliğe, ABD’nin safında savaş kışkırtıcılığına, ırkçı ve ayrımcı politikalara karşı dayanışmanın, birleşmenin ve mücadele etmenin önemine vurgu yapılarak 1 Mayısın geleneğine sıkıca sarılmanın gereğine vurgu yapıldı. Halkın Birliği okurlarının da katıldığı 1 Mayıs eyleminde krizde çıkışın işçi ve emekçilerin ortak mücadelesinde geçtiğine vurgu yapılarak bunun için daha çok örgütlenip mücadele yürütmenin aciliyetine dikkat çekildi.
Kahrolsun Emperyalizm ve Kapitalizm.!
Yaşasın 1 Mayıs Biji Yek.!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi.!

Hollanda Halkın Birliği

Fransan’ın Nancy Kentinde 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı.!

1 Mayıs tüm dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfı ve emekçilerin, sermayeye karşı isyan bayrağını açtıkları birlik, mücadele ve dayanışma ve mücadele günüdür. Haklarımızı kazanmanın ve insanca yaşamanın yolu, ancak kapitalist sermaye ve onun çıkarlarını savunan iktidar ve hükümetlere karşı birleşik devrimci bir mücadele ile mümkündür. Buradan olarak faşist baskı ve zulme, politik hakların gaspına ve krizin yarattığı yıkıma karşı örgütlenip mücadeleyi büyütmeye ve 1 Mayısın direniş özünü yaşatma hedefiyle Nacyde Halkın Birliği okurları olarak yürüyüşte kendi bayrak ve flamalarımız altında kalabalık bir grup olarak yer aldık. Unutmayalım ki, kurtuluşumuz devrim ve sosyalizmdedir. YAŞASIN 1 MAYIS BİJİ YEK GULAN…!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ…!

Fransa- Nancy Halkın Birliği Okurları

DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti:Gerekçe ‘Öyle bir şiddet uygulanıyor ki…’ .!

Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti. DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti.! Aslında reformist 1 Mayıs tertip komitesinin polisin saldırılarını bahane ederek 1 Mayıs direnişinin Taksime ulaşması için polis barikatlarını aşma kararlığını sonuna dek taşıyamayarak “öyle bir şiddet ki” diyerek eylemden çekildiklerini açıkladılar. Sanki devletin sınır tanımaz bir şiddet içinde olacaklarını bilmez bir yaklaşım içinde eylemi yarıda bırakarak devrimciler ile polisi karşı karşıya bırakarak her zamanki itfaiyeci rollerini oynamaya devam ettiler. 1 Mayıs’ta yasaklı Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane’ye çağrı yapan ve sabahın erken saatlerinden burada toplanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), polis şiddetini gerekçe yaparak Taksim’e yürüme kararından vazgeçti.

Yapılan müzakereler sonrasında sonuca ulaşamayan konfederasyonların kararına 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan TMMOB, Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği de uyacaklarını bildirdi. KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz “Öyle bir şiddet uygulanıyor ki kitleye yön vermek mümkün değil. Yöneticilerin bu sorumluluğu alması şaşkınlık verici. Yürümeye çalışmak, başka riskler yaratacak” açıklamasında bulundu.

 Yani Yılmaza göre devlet 1 Mayıs için Taksime yürüyecek kitleleri karanfille karşılayacaktı. DİSK’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Polis barikatının önündeki hukuk dışı engelleme ve müdahalelerin ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB’nin oluşturduğu tertip komitesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun bir açıklama yapması ve ardından etkinliğin sonlandırılması kararı aldı.” ifadeleri kullanarak, zoru gördüklerinde reformistlerin nasıl sıvıştıklarına 1 Mayıs Taksim amaçlı eylemde bir kez daha tanık olduk.

İSTANBUL 1 MAYISINDA POLİS TERÖRÜ VE DİRENİŞ VARDI.!

SARAÇHANE EMEKÇİLER VE DEVRİMCİLER TAKSİME YÜRÜMEK İÇİN POLİS BARİKATTINI AŞMAK İÇİN ÇATIŞTILAR

İstanbul İşçi sınıfının birlik,dayanışma ve mücadele günü 1 Mayısın Taksimde kutlanması için iki kolda Taksime yürüme kararı alınmıştı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB 1 Mayıs buluşma noktası olarak Saraçhane Meydanı’na çağrı yapmıştı. ve diğer gruplar ise Beşiktaş kolunda buluşup Taksime yürüyeceklerdi.

Sabah saatlerinden itibaren Saraçhane’de de değişik demokratik kurum ve sendikalarda binlerce emekçi toplandı . Saraçhane’den Taksim’e giden güzergahlar ise polis ablukasına alındı.

Sendika ve meslek örgütlerinin yanı sıra ÇHD, DEM Parti, TKP, TİP, EMEP, Sol Parti, DİP, DGD SEN, EHP, TÖP, Halkevleri, SMİ, TKH, Yeni Dünya İçin Çağrı, Halkın Birliği, Partizan ve Kaldıraç’ın yer aldığı Saraçhane kolunda emekçiler polis barikatı aşmak için yürüyüşe geçtiler . Ama polis 1 Mayıs direnişçilerine biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle saldırdı.

Direnişler ile polis arasında sıklıkla çatışma yaşandı. Polis saldırısın da saldırıda bir grup gözaltına alındı.

Birçok kez barikata yüklenen kitleye polis biber gazı ve plastik mermi ile saldırdı.

Polisle çatışmaların başladığı bir zamnada beklenene oldu ve reformist DİSK ve KESK yönetimi Taksim yürüyüşünden vazgeçtiğini açıkladı.. Tertip Komitesi’ni oluşturan diğer bileşenlerin de (TMMOB, TTB, TDB) bu karara uyarak alanda çekildiler ve polis ile devrimci direnişçiler karşı karşıya kaldı.

Tertip Komitesi yürüyüşten vazgeçtiğini açıkladığı sırada kitle tarafından yuhalandı.

Saraçhane’de barikata yüklenen kitleye polis tekrar saldırdı. Biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile saldıran polis Saraçhane Parkına girdi. Öte yandan, su kemerinde konumlanan polis kitlenin toplandığı meydana doğru ilerlemeye başladı. Polisin saldırılarının ardında eylemler çatışa çatışa geri çekilerek alan boşaltıldı.

Beşiktaş’ta 2.kolda Taksime yürüyen kitlede, Taksimi zorlayan gruplara yönelik sistemli polis saldırısı oldu ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

ÖHD: GÖZALTI SAYISI EN AZ 210

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre, şimdiye kadar aralarında basın emekçileri ve avukatların da olduğu en az 150 kişi gözaltına alındı.

Taksim’e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üye ve yöneticileri polis işkencesi ile gözaltına alındı.

KATAŞ Sende Okmeydanı’ndan Taksim’e yürümek istedi. “Yaşasın 1 Mayıs! Dünya Emeğin olacak!” pankartı ve ajitasyonlarla yürümek istedi. Polisin saldırdığı sendika üyeleri gözaltına alındı. Devrimci dergi çevrelerinde onlarca kişi gözaltına alındı.

Polisin tüm kuşatma ve saldırısına karşı on binlerce emekçi Taksimi kazanmak için sokağa çıkıp polisle çatışma girdi ve barikatları zorladılar. 1 Mayısın Taksimde kutlanmasının Saray iktidarınca engellenmesine karşı on binlerin alanları çıkıp 1 Mayısa sahip çıkması korku ikliminin aşılması ve emekçilerin kendi güçlerine güvenlerinin pekişmesi bakımından önem taşıyordu.

Her Yer Direniş Her Yer Taksim.!

Faşizme Ölüm Halklara Özgürlük..!

Yaşasın 1 Mayıs Direniş Günü.!

İstanbul Halkın Birliği Okurları